Oznanila – 20. nedelja med letom

BESEDA ŽIVEGA BOGA  

Ona pa je rekla: »Tako je, Gospod, pa vendar tudi psički jedo od drobtinic, ki padajo z mize njihovih gospodarjev.«
Tedaj je Jezus odgovóril. Rekel ji je: »O žena, velika je tvoja vera! Zgodí naj se ti, kakor želiš!«
In njena hči je ozdravela tisto uro. (Mt 15,26–28)

BESEDA O BESEDI

TRDA VERA DOSEŽE TUDI MILOST Mt 15,21–28

Prikličimo si pred oči podobo žene, ki jo srečamo v današnjem evangeliju. Ta poganska Feničanka se Jezusu približa s ponižno prošnjo: »Gospod, Davidov sin, usmili se me! Mojo hčer zelo muči hudi duh.« Jezus, ki ga iz evangeljskih poročil poznamo kot dobrotnika vseh, ki so v stiskah in težavah, se do te žene obnaša prav strašno, neprijazno. Najprej se zanjo sploh ne zmeni, potem ji reče, da s pogani noče imeti opravka, višek zavračanja pa so njegove besede: »Ni lepo jemati kruha otrokom in ga metati psičkom.« Otroci so člani izvoljenega ljudstva, psički pa podoba poganov. Žene ta »rasistična« izjava ne odbije, Jezusa vseeno prosi za »drobtinice, ki padajo z mize«. Takšno vztrajno zaupanje Jezusa razoroži in vpričo apostolov, ki so se čudili njegovi dotedanji trdoti, jo pohvali: »O žena, kako velika je tvoja vera! Zgodi naj se ti, kakor želiš!« Razlagalci tega odlomka pripominjajo, da je Jezus s svojo navidezno grobostjo in neprijaznostjo preizkušal vero te uboge žene. Ni pa to zapisano zato, da bi tudi mi (tudi duhovniki) ravnali podobno v odnosu do ljudi, ki iščejo pomoč. Jezus je s svojimi Božjim pogledom videl ženi v srce in je dobro vedel, da je s takšnim ravnanjem ne bo odbil, vedel je, da je v njenem srcu tako močna ljubezen do bolne hčerke, da ji njene prošnje ne bo mogel odreči.
Zgodba je zapisana zlasti zato, da bi se ob tej ženi, ki Boga ni poznala, naučili trdne vere. Takšna vera je »slepa ljubezen«. Slepa, ker ne vidi nobenih ovir, slepa, ker vidi tudi v temi preizkušenj. Vera je »slepa ljubezen«, ker se da voditi Jezusu in sprejema njegov pogled na življenje. Ta pogled pa je jasnejši, višji. Komu se moram zahvaliti za ta pogled? Upam, da bo marsikdo lahko odgovoril: staršem, posebno materi. (po: S. Čuk, Misli srca)

20. nedelja med letom

Jezus se v današnji evangeljski pripovedi pomika proti poganskim krajem. Neka Kanaanka pride iz poganskega področja, da bi se srečala z Jezusom da bi ga rotila in prosila, naj ozdravi njeno hčerko.
Za celotno pripovedjo se skriva posebna problematika: Pod katerimi pogoji so lahko pogani del ljudstva, ki se zbira okoli Jezusa? Ali morajo morda Judje, ki so prvi sestavljali to ljudstvo, poganom vsiliti svoja stara izročila, ali pa vera poruši vsako razlikovanje med kristjani judovskega izvora in pogani, ki postanejo kristjani? – Ko je Matej pisal svoj evangelij, je bil sicer ta problem že rešen. Vendar ta pripoved pričuje o težavi, ki so jo čutili na začetku, in kako so jo razrešili, tako da so posnemali Jezusa. S tem smo pokazali razlog, zakaj je bila ta prelepa pripoved ohranjena. Potrebno pa je obrniti pozornost prav na ženo, ki je pred Jezusom. Pred nami je mama, ki je pogreznjena v trpljenje. Vsaki mami govori, kaj pomeni verodostojno in do junaštva živeti svoje materinstvo. – Kanaanka je dejal: »Gospod, Davidov sin, umisli se me! Mojo hčer zelo muči hudi duh.« Iz teh besed zveni prava in pristna vera: Jezusa razglaša kot Davidovega sina, kar pomeni, da ga priznava kot »Mesija«, ki je bil obljubljen Izraelu; še več, v Jezusu vidi Odrešenika in ga razglaša za Gospoda. V tem naletimo na vero učencev, ki v Matejevem evangeliju Jezusa vedno imenujejo tako, razen Juda, ki te pravice nima, ker je izdajalec. Imajo pa jo Kanaanka, poganski stotnik in dva slepa, katerih vera je poudarjena. Samo tisti, ki veruje, ga lahko kliče kot Gospoda – … in zasluži njegovo milost, kot je je bila deležna Kanaanka. (po: M. Galizzi, Evangelij po Mateju)

Velja še posebno za zakonce
Kako radi rečemo: »Samo da bo zdravje, pa bo vse v redu!« Res, zdravje je velik dar, ki se ga skoraj redno zavemo šele, ko ga izgubimo sami ali kdo od domačih. Potem se večkrat ob bolezni ne znajdemo. Pritožujemo se, tarnamo morda drug čez drugega in si s tem težo bolezni v hiši še povečujemo. Zakonca sta si ob poroki obljubila, da si bosta ostala »zvesta v sreči in nesreči, v bolezni in zdravju!« Prej ali slej pride ura, ko je treba to obljubo začeti uresničevati. To pa gotovo ni lahko. Vendar, kot v nesreči spoznamo prijatelja, tako si zakonca še posebej v bolezni pokažeta, koliko se imata zares rada. Kristus, ki sta ga ob poroki povabila medse, bo njun najboljši prijatelj in pomočnik v bolezni in njenem prenašanju. (po: p. Vital Vider)

Naslovljeno na vas

KAKO SE ŽUPNIJSKO OBČESTVO SOOČA S KORONA KRIZO?
O tem, kako se sooča Cerkev po svetu in tudi v Sloveniji se veliko razmišlja in piše. Gotovo veliko tega kar velja zlasti za Slovenijo, velja tudi za našo župnijo. Dejstvo je, da te krizne okoliščine zelo krnijo župnijsko življenje. Opravlja se najnujnejše, vse slovesnosti in izredna dogajanja se prelagajo na kasnejši čas, v upanju, da bo vendar kmalu bolje. Seveda vse to ni brez negativnih posledic za versko duhovno življenje. To je dejstvo! Če pomislimo, kako korenite ukrepe sprejema svetna družba za omilitev posledic za gospodarstvo, se vprašajmo, kaj mi storimo za omilitev posledic za versko življenje? Škofje so nam dali kar nekaj pobud v tem smislu. Zlasti več verskega življenja po domovih, več molitve po družinah, pa tudi sodelovanje pri bogoslužju v cerkvi naj bi bilo ob upoštevanju vseh ukrepov dovolj varno, razen za najbolj rizične skupine, med katere pa zdravi otroci ne spadajo. Zato spodbujamo vse, zlasti pa družine kandidatov za sv. birmo in prvo sv. obhajilo k sodelovanju, da čez en mesec ne bomo ugotovili, da še niso pripravljeni. V teh otežujočih razmerah, naj bi tudi vse občestvo več molilo za naše mlade upe.
Zelo narobe bi pa bilo, če bi se na to duhovno podhranjenost navadili tako, da bi mislili, da je to kar v redu in bi tudi potem, ko bo stanje, kot upamo spet normalno, ne vrnili na predhodne tirnice.

V reviji Prijatelj je na hrbtni strani objavljena slika Izidorja Završnika z zapisom: slovenski duhovnik, na čelu seznama 6 žrtev nacizma, ki so v postopku za beatifikacijo. Sledi besedilo molitve:

MOLITEV ZA BEATIFIKACIJO SLOVENSKIH MUČENCEV

Nebeški Oče, v božjih služabnikih, slovenskih mučencih, si nam razodel zgled ljubezni do Kristusa in doslednega življenja po evangeljskih načelih, za katere so živeli in delovali vse do svojega pogumnega pričevanja v smrti. Njihova kri naj bo resnično seme za našo zvestobo, edinost in spravo. Podeli nam milost, da tudi vesoljna Cerkev prizna to njihovo junaško pričevanje vere. Po Kristusu našem Gospodu. Amen

MAŠNI NAMENI

NED – 16.8.
20. ned. med letom
Rok, romar, spokornik
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane žive in rajne
10.00 za +Jureta Bogataja

PON – 17.8.
Evzebij, papež, mučenec
19.00 za +Mojco Rojnik in sorod.

TOR – 18.8.
Helena (Alenka), cesarica
19.00 za +Terezijo Kokovnik –30. dan

SRE – 19.8.
Janez Eudes, duhovnik
19.00 za +Marijo Semprimožnik in starše

ČET – 20.8.
Bernard, opat, c. učitelj
19.00 za + Mladena Krsnika (v Šentrupertu)

PET – 21.8.
Pij X., papež
19.00 za +starše Topovšek

SOB – 22.8.
Devica Marija Kraljica
19.00 za +Ivana Rojnika in starše

NED – 23.8.
21. ned. med letom
Roza iz Lime, redovnica
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane žive in rajne
10.00 za +Franca Šrama –oblet. Sv. krst

V tem tednu
Bralci: v ned.: I. Majda Jelen, Nejc Lončar II. Robi Natek, Nika Šram
Dežurni ministrant(ka): Nejc in Matevž Lapuh
Ureditev in krašenje župnijske cerkve: Gomilsko II.

Zaščitni ukrepi v zvezi s koronavirusom:
– Obvezna uporaba zaščitnih mask v cerkvah.
– Obvezno razkuževanje rok ob vstopu v cerkev.
– Ohranjanje medosebne razdalje 1,5 m, razen med osebami istega gospodinjstva.
OB NEDELJAH POTREBNO PRI VSTOPU V CERKEV ODDATI LISTEK Z VAŠO TELEFONSKO ŠTEVILKO (BREZ IMENA IN NASLOVA)!