Oznanila – 21. nedelja med letom

BESEDA ŽIVEGA BOGA  

Dejal jim je: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?« Simon Peter je odgovóril; rekel mu je: »Ti si Kristus, Sin živega Boga.« Jezus pa mu je dejal: »Blagor ti, Simon, Jonov sin, kajti tega ti nista razodela meso in kri, ampak moj Oče, ki je v nebesih. Jaz pa ti povem: Ti si Peter, Skala, in na tej skali bom sezidal svojo Cerkev in peklenska vrata je ne bodo premagala. (Mt 16,15–17)

BESEDA O BESEDI

TRDNOST IN TRDOTA Mt 16,16–20

Ko je Jezus postavil Cerkev na skalo, je gotovo mislil na njeno trdnost. Ta ji bo namreč potrebna. – Potrebna ji bo trdnost človeka, ki jo bo vodil. Kako bi sicer mogla imeti obljubo, da bo trajala do konca sveta? Zato je Jezus Simona preimenoval v Petra–Skalo. Naj se zaveda, da zgradba Cerkve na njem sloni, naj bo njen nepremakljivi in neporušljivi steber. Ključi nebeškega kraljestva morajo biti v roki, ki jih je sposobna čvrsto držati. Kdor na zemlji tako zavezuje in razvezuje, da njegove odločitve veljajo tudi v nebesih, je moral to oblast prejeti od nekoga, ki trdno in nepreklicno vlada.
Potrebna ji bo trdnost nauka. Če ta nauk o sebi pravi, da vsebuje največje in najvišje resnice o Bogu in človeku; če obljublja večno življenje in vsebuje možnost večnega pogubljenja; če se splača zato, da ga pridobiš, izgubiti vse na svetu, potem mora imeti ta neuk trdno podlago in krepko zagotovilo. – Potrebna ji bo trdnost ustanove. Taka trdnost, da je peklenska vrata ne bodo sposobna premagati, četudi se bodo z vso močjo in na vse načine vanjo zaganjala. – Ker je trdnost Cerkve izročena človeškim rokam, ni čudno, da se je kdaj pa kdaj sprevrgla v trdoto.
Ni bilo malo ljudi v zgodovini Cerkve, ki so čutili, da je roka Kristusovega namestnika na zemlji bolj trda, kot bi pričakovali. Prav tako še vedno odmevajo med njenimi poslušalci znane besede iz evangelija: Trda je ta beseda, kdo jo more poslušati? Nekaterim spet se zdijo pretrdi in odveč cerkveni zakoni. Svetujejo, naj jih Cerkev ukine in oznanja samo ljubezen. – Cerkev se tega zaveda. Žal ji je vsakogar, ki trpi zaradi trdote njenih predstavnikov, njenega nauka in njenih zakonov. Ne more pa se zaradi nje odreči svoje trdnosti, ker bi se s tem odrekla Kristusa. S trdnostjo je deležna njegovega božanstva, s trdoto pa njegovega križa. In z obojim nas posvečuje. (po: F. Cerar)

21. nedelja med letom

Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva; in kar koli boš zavezal na zemlji, bo zavezano v nebesih; in kar koli boš razvezal na zemlji, bo razvezano v nebesih. Mt 16,19

Brez spovedi bi Cerkev morda imela več pripadnikov; ta zakrament imajo v želodcu mnogi ljudje.
Vendar to ne bi bila več Jezusova Cerkev.
Rekli boste: »Ali ni dovolj, da priznam svoje grehe Bogu in ga prosim odpuščanja? Zakaj bi moral povedati svoje grehe nekemu človeku, ki je takšen kakor jaz, če ne še slabši?«
Priznati grehe in prositi za odpuščanja Boga je potrebno in nujno. Vendar vse ostane v naši notranjosti, za našo osebno rabo.
Poklekniti pred človekom pomeni povedati vsem: »Grešnik sem. To vidite. Če sem grešnik, moram odpustiti drugim, ne smem ravnati tako, kakor je ravnal neusmiljeni služabnik« (prim. Mt 18,21–35).
Zakrament sprave nam omogoči, da črpamo iz izvira usmiljenja, in nas spremeni v vodnjake usmiljenja.
Oblike in načine opravljanje spovedi je treba očistiti, obnoviti in posodobiti, kakor se je zgodilo že nekajkrat v zgodovini Cerkve, toda njene značilnosti »vidnega znamenja« se ne bomo smeli nikoli dotakniti.
»Ampak težko je videti Jezusa v duhovniku!«
Ga je morda lahko videti v koščku kruha, v vodi, v olju pri drugih zakramentih? (po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj)

MOLITEV ZA BEATIFIKACIJO SLOVENSKIH MUČENCEV
/med njimi –na čelu/ naš Izidor Završnik

Nebeški Oče, v božjih služabnikih, slovenskih mučencih, si nam razodel zgled ljubezni do Kristusa in doslednega življenja po evangeljskih načelih, za katere so živeli in delovali vse do svojega pogumnega pričevanja v smrti. Njihova kri naj bo resnično seme za našo zvestobo, edinost in spravo. Podeli nam milost, da tudi vesoljna Cerkev prizna to njihovo junaško pričevanje vere. Po Kristusu našem Gospodu. Amen

Naslovljeno na vas

NA PRAGU NOVEGA VEROUČNEGA LETA

Nastopamo zadnji počitniški teden, v naslednjem tednu pa bo počitniškega časa le še za slovo. Že pospešeno potekajo priprave na novo veroučno in šolsko leto. V veroučnem letu bodo verouk vodili trije veroučitelji: prvo triado in četrti razred veroučencev na POŠ Trnava gospa katehistinja Marija Rančigaj, drugo triado, razen četrtega razreda na POŠ Trnava, gospod Simon Brdnik, ki je letos zaključil Katehetsko pastoralno šolo, tretjo pa katehet župnik Martin Cirar. Tako se boste lahko po začetne informacije lahko obračali na svojega veroučitelja/ico. Njihove mobilne telefonske številke so: M. Rančigaj –041 696 866, S. Brdnik-041 783 952 in M. Cirar-041 673 716. Kasneje bodo objavljeni tudi elektronski naslovi.
Urnika zaenkrat še ni mogoče objaviti, ker ga je potrebno uskladiti s šolskimi, ki pa še nastajajo. Bo pa urnik verouka verjetno že v naslednjih oznanilih. Prav tako informacije o veroučnih knjigah, delovnih zvezkih in drugih pripomočkih. Zelo, zelo priporočljiva je otroška revija Mavrica, za najstnike od 13. leta naprej pa revija za mladostnike Najst. Starši, stari starši, botri — kdo se bo najprej podvizal?
Starši novincev, ki bodo šolo obiskovali na Gomilskem, ste na prvi šolski dan po končanem pouku, z otrokom prav lepo vabljeni v župnijski Dom srečanj k predstavitvi in vpisu. Na voljo bodo tudi delovni zvezki. Starši otrok, ki bodo obiskovali pouk v POŠ Trnava, pa v kolikor vam omenjeni kraj in čas ne bo ustrezal, pa lahko isto naredite prvo nedeljo v septembru v Šentrupertski cerkvi po sv. maši, ki bo ob 9.00 uri.
Letošnje veroučno leto bo v marsičem posebno: imeli naj bi kar dvakrat slovesnost prve sv. spovedi in prvega sv. obhajila—najprej 11. oktobra za te, ki naj bi ga imeli že v mesecu maju, nato drugo pomlad za pripravnike v novem šolskem letu — kot upamo.
Še prej pa bo — prav tako preložena — sv. birma in sicer že 20. septembra. Zadnji čas je, da pospešimo pripravo. Nekateri kandidati pa imamo še na dolgu nekatere obveznosti, ki naj bi jih skoraj uredili.
VABILO: Na vsak način moramo priti skupaj in se pogovoriti in dogovoriti. Zato prav lepo vabim vse starše birmancev in birmance na sestanek ta petek ob 17.30 uri v Dom srečanj na Gomilskem. Kateri ne bi mogli priti, pa naj pridejo v soboto ob istem času. g. župnik

MAŠNI NAMENI

NED – 23.8.
21. ned. med letom
Roza iz Lime, redovnica
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane žive in rajne
10.00 za +Franca Šrama –oblet., sv. krst

PON. 24.8.
Jernej (Natanael), apostol
19.00 za +Jureta Bogataja

TOR – 25.8.
Ludvik IX. Francoski, kralj
19.00 za +Franca Orožima in vse Mlinarjeve

SRE – 26.8.
Zeferin, papež
19.00 za +Marijo Podbregar in vse Murnove

ČET – 27.8.
Monika, mati sv. Avguština
19.00 za + Ivana (god) in Marijo Knez

PET – 28.8.
Avguštin, škof, c. učitelj
19.00 za +Ivana Vadlana in sorodnike

SOB – 29.8.
Mučeništvo Janeza Krst.
19.00 za +Frančiško in Gašperja Toman

NED – 30.8.
22. ned. med letom
Feliks (Srečko), mučen.
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane žive in rajne
10.00 za +Antona in vse Praznikove

V tem tednu
Bralci: v ned.: I. Nejc Lončar, Elza Vasle II. Marija Rančigaj, Anja Šket
Dežurni ministrant(ka): Jošt Polak, Janez Vošner
Ureditev in krašenje župnijske cerkve: Grajska vas

Zaščitni ukrepi v zvezi s koronavirusom:
Obvezna uporaba zaščitnih mask v cerkvah.
Obvezno razkuževanje rok ob vstopu v cerkev.
Ohranjanje medosebne razdalje 1,5 m, razen med osebami istega gospodinjstva.
OB NEDELJAH POTREBNO PRI VSTOPU V CERKEV ODDATI LISTEK Z VAŠO TELEFONSKO ŠTEVILKO (BREZ IMENA IN NASLOVA)!