Oznanila – 28. nedelja med letom

BESEDA ŽIVEGA BOGA  

Nato je rekel svojim služabnikom: ›Svatba je pripravljena, toda povabljeni je niso bili vredni. Pojdite torej na križišča in povabite na svatbo, kogar koli najdete.‹Služabniki so odšli na potí in zbrali vse, ki so jih našli, hudobne in dobre, in svatovska dvorana se je napolnila z gosti.  (Mt 22,8–10)

BESEDA O BESEDI

POVABLJENI SMO NA GOSTIJO Mt 22,1–14

V evangeliju je povedano, da so bili najprej na gostijo povabljeni domači. Še vedno smo in so vabljeni. Ker pa se niso odzvali, so bili povabljeni drugi. To seveda najprej leti na judovski narod, ki jim je Bog najprej govoril in jih tudi najprej povabil na ”svojo gostijo.” Ker se na Jezusov nauk niso odzvali v zadostni meri, pa so bili povabljeni še drugi. Vse lahko pripomore k dobremu, pravi sv. Pavel. Lahko pripomore tudi ljubosumje, da drugi, tujci, bolj sprejemajo ”vabilo na gostijo” kot pa ”domači”. – Veselo oznanilo je, da nas Bog sam vabi v svojo družbo, na gostijo obilja v prijateljstvu z Njim. Gre za to, da vabilo vsak dan znova sprejmemo in hodimo po poti, ki nam jo Gospod sproti odpira. Na gostijo se je potrebno primerno pripraviti, tudi obleči. O tem govori zadnji del odlomka, kjer nekdo ni imel svatovskega oblačila. Prispodobo svatovskega oblačila lahko razumemo kot svarilo, naj se obnašamo primerno dostojanstvu, ki ga imamo kot kristjani, kot Božji otroci. Lahko ga razumemo tudi kot svarilo, naj hodimo k maši notranje in zunanje pripravljeni. Ne gre toliko za zunanjo obleko, čeprav je tudi ta lahko odraz notranjega razpoloženja. Predvsem gre za ”notranjo obleko” srca, duha. – Znam biti reven in znam biti v obilju, pravi sv. Pavel. Na vse mogoče sem se navadil … Vse premorem v njem, ki mi daje moč. V vsakem človeškem življenju so vzponi in so padci. V Njem, ki nam daje moč, tolažbo, pogum, nas vabi živeti apostol. Vse lahko razumemo kot del Božje šole, priprave na ”gostijo z izbornimi jedili”. Vse ima svoj smisel in cilj. Nič ni kar tja v en dan. – V življenju pogosto ni tako preprosto in lahko prepoznati Božje skrbi za človeka, veselo oznanilo današnje nedelje pa zagotavlja, da smo osebno izbrani in povabljeni na Božjo gostijo in nujno naj odgovorimo s tem, da se povabilu odzovemo, pa tudi da začnemo in nadaljujemo s pripravo primernega oblačila za tako izbrano gostijo in Gostitelja!. (povzeto po: www.lemont-svs.org/)

28. nedelja med letom

Gospod nad vojskami bo na Síonski gori pripravil vsem ljudstvom gostijo s sočnimi jedmi, gostijo z žlahtnimi vini, s sočnimi in okusnimi jedmi, s prečiščenimi žlahtnimi vini.  (Iz 25,6)

»Kakšen je raj?«

Sveto pismo govori o raju v različnih prispodobah, ne zato, da bi si ga tako predstavljali, temveč da bi zaslutili, kaj je.
Ena najlepših je prispodoba velike gostije za vsa ljudstva.
Govori nam, da raj pomeni okušati, za vedno in na najvišji možni stopnji, tisto srečo, ki jo občutimo na gostiji zaradi njene prazničnosti, prijateljskega vzdušja in vedrega razpoloženja.
Ta prispodoba je še posebej pomeljiva, ker je Jezus izbral prav gostijo kot znamenje in pripomoček za svojo navzočnost, navzočnost vstalega od mrtvih, »prebivalca« raja med nami.
Vsaka sveta maša je odblisk nebes in vabilo, naj življenje spremenimo v raj, tako da vnesemo vanj prvine gostije: bratstvo, mir, praznovanje.
Še več: vsaka sveta maša je kos opeke za raj. Ko se hranimo z vstalim Kristusom, vnašamo v sebe in v svoje življenje vnaprejšnje okušanje raja, ki nas čaka. (po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj)

Gospod, hvala, ker si nas povabil. Ne dopusti, da bi nas udeležba pri sveti maši pustila nespremenjene. Naj naše življenje usmerja vera, naša dejanja naj navdihuje ljubezen. In naše korake naj vodi upanje, da bomo nekoč zagotovo prišli k tebi. Amen. (po: Uvodi pri nedeljskih sv. mašah – leto A)

Od 4. do 11. oktobra bo v Sloveniji potekal Teden za življenje 2020 pod geslom »Da bi si bili dobri sopotniki na poti v prihodnost.«

Zaščitni ukrepi v zvezi s koronavirusom:
– Obvezna uporaba zaščitnih mask v cerkvah.
– Obvezno razkuževanje rok ob vstopu v cerkev.
– Ohranjanje medosebne razdalje 1,5 m, razen med osebami istega gospodinjstva.
OB NEDELJAH POTREBNO PRI VSTOPU V CERKEV ODDATI LISTEK Z VAŠO TELEFONSKO ŠTEVILKO (BREZ IMENA IN NASLOVA)!

Naslovljeno na vas

Prvo sv. obhajilo

Današnji dan naj bi bil z zlatimi črkami zapisan v srca naših prvoobhajancev. Prvikrat so bili med povabljenimi k Božji gostiji, prvič so bili na ta edinstven način z Jezusom. Temu dogodku pa daje poseben pomen dejstvo, da se je zanje začela nova doba prijateljevanja z Jezusom, saj bodo sedaj pri vsaki sv. maši med povabljenimi na Jagnjetovo gostijo, če bodo le iz svoje strani izpolnjevali pogoje za prejem sv obhajila. Vsaj od časa do časa se bodo še temeljiteje pripravili s obhajanjem zakramenta sprave—sv. spovedi h kateri so zadnji petek prvič pristopili. Obojega naj bi bili v življenju čim večkrat deležni!

DRAGI NAŠI PRVOOBHANCI –
Vita, Zala, Bor, Živa, Nik, Nino, Nika, Tadej, Eva, Stella, Sofia, Jaka, Tinkara, Katarina, Zala (op.: imena so zapisana po abecednem redu priimkov) – vsi tukajšnega cerkvenega občestva vam iz srca čestitamo! Prav tako vašim staršem in vsem domačim. Z vami se veselimo in vam želimo srečno prijateljevanje z Jezusom. Po zakramentu sv. spovedi pa naj bi odpirali svoja srca Božji ljubezni, ki je bila z grehom zavrnjena. To bo vir osrečujočega notranjega miru v duši.
Želimo vam tudi lepo, veselo, zdravo praznovanje v krogu vam najljubših! Kljub neprijaznemu vremenu čim več svetlobe v doživljanju, saj je Bog sonce, ki nikoli ne zaide.
Potem pa vas vabimo, da se čim večkrat — v kolikor bo mogoče vsako nedeljo — srečamo v cerkvi zbrani okrog oltarja in se okrepimo s Kruhom življenja!

Iskrene čestitke tudi Maticu, ki je preteklo nedeljo prejel zakrament poslanstva Kristusovega pričevalca—sv. birmo.

Marija, Mati Cerkve, spremljaj naše slavljence
in jih podpiraj pri njihovi mladostni in veseli hoji za Jezusom.
MAŠNI NAMENI

NED – 11.10.
28. ned. med letom
Janez XXIII, papež
Sklep tedna za življenje
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane žive in rajne
10.00 za prvoobhajance in njihove svojce
SLOVESNOST PRVEGA SV. OBHAJILA, sv. krst

PON – 12.10.
Maksimilijan Celjski, mučenec
18.00 za +Ano Pristalič in vse njene

TOR – 13.10.
Venancij, opat
18.00 za +starše Dobnik in vse njune

SRE – 14.10.
Kalist I., papež, mučen.
18.00 za +Jožico Košir

ČET – 15.10.
Terezija Velika (Avilska) dev., cerkvena učiteljica
18.00 za +Franca Kneza (v Šentrupertu)

PET – 16.10.
Marjeta Marija Alakok, devica, redovnica
18.00 za +Hedviko Petek

SOB – 17.10.
Ignacij Antijohijski, škof, mučenec
18.00 po namenu darovalca

NED – 18.10.
29. ned. med letom
Misijonska nedelja
Luka, evangelist
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane žive in rajne
10.00 za +Franca in Marijo Lončar ter župnika Jožeta in sorodnike
Pri mašah darovanje za misijone

V tem tednu
V soboto romanje župnijskih sodelavcev na Goro Oljko ob 9. uri izpred župnišča z osebnimi avtomobili. Sporočite voditelju(-ici) svoje skupine.

Bralci: v ned.: I. Sonja Mandelc, Jure Vasle II. Jan Juhart, Nika Šlander
Dežurni ministrant(ka): Urška Rančigaj, Neža Rožič Kelenberger
Ureditev in krašenje župnijske cerkve: Gomilsko II.