Oznanila – 29. nedelja med letom

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Jezus pa je spoznal njihovo hudobijo in rekel: »Kaj me preizkušate, hinavci? Pokažite mi davčni novec!« Dali so mu denarij. Nato jim je rekel: »Čigava sta ta podoba in napis?« Dejali so mu: »Cesarjeva.« Tedaj jim je rekel:
»Dajte torej cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega.« (Mt 22,18–21)

BESEDA O BESEDI

VSI SMO MISIJONARJI Mt 22,15–21

»Kolikokrat se mi je na apostolskih potovanjih primerilo, da sem videl, kolikšna je žetev, pa sem slišal, da ni misijonarjev: duhovnikov, bratov, sester, oseb, ki se posvečajo evangelizaciji,« je z bridkostjo zapisal sv. Janez Pavel II. v svoji poslanici za 170. svetovni misijonski dan. Na današnjo nedeljo, ki jo imenujemo tudi »misijonska«, je še ena priložnost več, da se še bolj živo zavemo, da je vsak kristjan misijonar. Kakor je voda mokra ali ogenj vroč, tako mora biti tudi vsak Kristusov učenec oznanjevalec njegovega evangelija.
Sv. Janez Pavel II., ki je v času svojega papeževanja opravil mnoga misijonska potovanja, poudarja: »Vsak kristjan, ki je s krstom vključen v Cerkev, je poklican, da je misijonar in priča. To je izrecno Gospodovo naročilo. In Sveti Duh pošilja vsakogar, ki je krščen, da oznanja in daje pričevanje o Kristusu vsem narodom.« Ko govorimo o misijonih, imamo navadno pred očmi daljne dežele, kjer živijo Afričani in Azijci. Med njimi delujejo duhovniki, redovnice, redovniki in laiki, ki jim z besedo, še bolj pa z zgledom oznanjajo Jezusov nauk o bratstvu vseh ljudi in o ljubezni, ki naj bi nas povezovala. Tudi na to je treba misliti. Misijonarje, ki v našem imenu daleč od doma in pogosto v težkih razmerah, a z veliko ljubeznijo in požrtvovalnostjo, polagajo temelje Kristusovi Cerkvi, moramo podpirati z molitvijo in tudi z materialnimi darovi. Vendar pa bi misijonska nedelja ne dosegla svojega namena, če se sami ne bi zbudili, če se ne bi trudili postati misijonarji v svojem okolju. Vsak, ki je krščen, je misijonar in priča.
Misijonskih poklicev ne bo, če med nami ne bo velikodušnosti, če ne bo žive zavesti, da sem nekomu potreben. Mnogi ljudje danes ne vedo, čemu naj bi še živeli. Zdi se jim, da je njihovo življenje brez koristi, da nikomur niso potrebni. Odprimo oči in videli bomo, koliko ljudi nas potrebuje: člani naše družine, sodelavci, stanovalci našega bloka, stari, bolni, osamljeni … Naše misijonsko področje je ogromno. Tukaj je naša Zambija, naš Madagaskar, naša Indija! (po: S. Čuk, Misli srca)

29. nedelja med letom — misijonska

MISIJONSKA NEDELJA
Letošnje obhajanje misijonske nedelje bi potekalo to nedeljo, 18. oktobra 2020. letos je zaradi koronskih ukrepov ne bomo mogli obhajati kot smo jo običajno. Vsako leto ste pri mašah velikodušno darovali znatno vsoto za potrebe misijonov. Tudi to bo to nedeljo odpadlo, pa upamo, da bomo to kakšno nedeljo v prihodnje nadoknadili. Kar ste za to nedeljo namenili prihranite, pa morda v tem času še kaj naraste
Lahko bomo pa namenili nekaj časa misli na misijone, molili za misijonarje, kaj o njih prebrali, se morda odločili za naročilo misijonskega glasila Misijonska obzorja /naročnina samo 9 evrov/ – tudi na ta način podpiramo širjenje misijonske zavesti med nami.
Tudi Osrednje praznovanje misijonske nedelje za Slovenijo letos zaradi epidemije COVID-19 odpade.

Letošnja poslanica papeža Frančiška za misijonsko nedeljo je osredotočena na poslanstvo, in sicer poslanstvo vseh kristjanov. Ker veliko večino Božjega ljudstva tvorijo laiki, je zato letošnji poudarek namenjen ravno njim. Zato je tudi devetdnevnica ali molitvena ura posvečena dr. Janezu Janežu, prvemu slovenskemu laiškemu misijonarju. 

MOLITEV ZA BEATIFIKACIJO SLOVENSKIH MUČENCEV
(med njimi –na čelu) naš Izidor Završnik
Nebeški Oče, v božjih služabnikih, slovenskih mučencih, si nam razodel zgled ljubezni do Kristusa in doslednega življenja po evangeljskih načelih, za katere so živeli in delovali vse do svojega pogumnega pričevanja v smrti. Njihova kri naj bo resnično seme za našo zvestobo, edinost in spravo. Podeli nam milost, da tudi vesoljna Cerkev prizna to njihovo junaško pričevanje vere. Po Kristusu našem Gospodu. Amen.

Naslovljeno na vas

Krsti
Od 1. avgusta dalje niso bili objavljeni naši novokrščenci, pa naj bo to danes nadoknadeno. Od takrat do danes so prejeli zakrament sv. krsta naslednji:
23. avgusta Bastian Fridrih z Gomilskega 82.
30. avgusta Mik Lukanc iz Grajske vasi 49.
27. septembra Ema Kovačič z Gomilskega 71 d.
4. oktobra Mark Kozelj iz Šentruperta 34
11. oktobra Lara De La Cruz Skok iz Šentruperta 18
Župljani se jih veselimo in jim voščimo uspešno rast v vsem dobrem. Staršem, botrom in sorodnikom čestitamo z željo, da bi bili otroku dobri kažipoti v polno krščansko življenje.

Pogreb
V soboto, 17. oktobra smo se na gomilskem pokopališču (v cerkvi se, žal, nismo mogli) poslovili od pokojnega Ivana Rančigaja z Gomilskega 49, ki se mu je po dolgotrajni bolezni iztekla pot zemeljskega življenja. Za vsa dobra dela naj ga Bog nagradi.

Novi ukrepi zaradi korana virusa (Slovenska škofovska konferenca)
1. Vse sv. maše, ki so oznanjene, so darovane zasebno, brez navzočnosti vernikov.
2. Krsti in poroke niso dovoljene.
3. Pogrebi so dovoljeni ob upoštevanju državnih navodil.
4. Verouk je za vse razrede na daljavo.

Starše in veroučence prosimo, da so pozorni na pošto (tudi e-pošto), ki jo bodo dobivali od katehetov. Zelo bi jim koristila Mavrica ali Najst.

Dosledno naj se upošteva, prosimo, zaščitne ukrepe: uporaba zaščitnih mask, razkuževanje rok, medsebojna razdalja (razen oseb istega gospodinjstva).

Župnijska cerkev na Gomilskem bo odprta za molitev med tednom vsak dan eno uro pred sv. mašo, ob nedeljah pa bo od 10. do 11. ure priložnost za sv. spoved in obhajilo /do 10 oseb/.

MAŠNI NAMENI

NED – 18.10.
29. ned. med letom
Misijonska nedelja
Luka, evangelist
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane žive in rajne
10.00 za +Franca in Marijo Lončar ter župnika Jožeta in sorodnike

PON – 19.10.
Pavel od Križa, duhovnik
18.00 za +Ljudmilo in Alojza Lukman

TOR – 20.10.
Irena, mučenka
18.00 za veroučence in verouk nadomu

SRE – 21.10.
Uršula, dev., mučenka
18.00 za +Ivana Rančigaja -osmina

ČET – 22.10.
Janez Pavel II., papež
18.00 po namenu darovalca

PET – 23.10.
Severin, škof
18.00 za +Marijo in Ivana Mahor

SOB – 24.10.
Anton Marija Claret, redovni ustanovitelj
18.00 za +Julijano in Alojza Slemenšek in Jurija Zorko

NED – 25.10.
29. ned. med letom – žegnanjska nedelja
Krispin, mučenec
Dan suverenosti –d. p.
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane žive in rajne
10.00 do 11.00 priložnost za spoved in obhajilo /do 10 ljudi

V tem tednu
Bo versko življenje zaradi zdravstvenih ukrepov osredotočeno na dom in družino. Naj poživitev verskega življenja ne bo izgubljena priložnost.
Bralci: v nedeljo: ///
Dežurni ministrant(ka): ///
Ureditev in krašenje župnijske cerkve: ///