Oznanila za 30. nedeljo med letom

BESEDA ŽIVEGA BOGA  
»Učitelj, katera je največja zapoved v postavi?«
Rekel mu je: »Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem, z vso dušo in z vsem mišljenjem. To je največja in prva zapoved. Druga pa je njej enaka: Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Na teh dveh zapovedih stoji vsa postava in preroki.« (Mt 22,36–40)

BESEDA O BESEDI

KDOR GOREČE LJUBI Mt 22,34–40

V današnjem času, ko tako tečemo drug mimo drugega, ker se nam mudi, da bi čim več zaslužili, čim več imeli, da bi iz življenja čim več iztisnili, veliko govorimo o ljubezni do sočloveka, ki pa nam največkrat ostane tujec. Tudi Jezus je govoril o ljubezni. Dejal je, da se ljubezen pokaže s tem, da za sočloveka kaj žrtvujemo. Če je treba, tudi svoje življenje. To je rekel in z dejanjem tudi pokazal. Svoje trdoglave učence je prepričeval, da morajo tudi oni tako delati, če hočejo, da bodo ljudje verjeli njihovim besedam.
Ljubezen do Boga in do bližnjega je postala osrednja zapoved, bistvo Jezusovega nauka in krščanstva. Pomen te zapovedi so poznali že v stari zavezi, posebno pismouki. Toda rajši so se spuščali v drobnarije in izdelali številne moreče predpise. Tudi mi, ki nam sveti zgled darujoče ljubezni našega velikega brata Jezusa in nas krepi njegova milost, se radi zatekamo k manjšimi in lažjim »zapovedim«: da se postimo, da molimo, da hodimo k maši, da opravljamo pobožnosti prvih petkov, da od časa do časa prižgemo svečko pred kipom Marije, in mislimo, da smo kristjani najvišjega razreda! Doma pa se morda vrstijo prepiri, zanemarjamo vzgojo v družini, odnos z zakoncem, slabo skrbimo za vsakdanje potrebe, morda opravljamo, obrekujemo, a vse to nič ne vznemirja naše vesti. »Hinavci!« je zagrmel Jezus na farizeje. »Bogu dajete drobtinice, glavnega pa mu ne daste – svojega srca.« Ta opomin bi zaslužili tudi vsi mi.
Pa bo kdo rekel: po moje je edino pomembno to, da si dober in pošten, da nikomur ne delaš krivice. To je polovica največje zapovedi in tako ravnanje je pravilno, vendar mora najti hrano in oporo v njeni drugi polovici – ljubi svojega Boga z vsem srcem. Če ne priznam Boga nad seboj, ki mi daje pravo modrost, ki mi pravi, da je on naš skupni Oče in da smo zato vsi ljudje med seboj bratje, bom prej ali slej doživel razočaranje nad ljudmi. Vabi nas k pobožnosti darovanja, ki dviga naš pogled kvišku in ga razširja k sočloveku. (po: S. Čuk, Misli srca)

30. nedelja med letom — žegnanjska

Danes je žegnanjska nedelja, ko se spominjamo posvetitve naših cerkva. To so sveti prostori, saj smo tu priče Jezusovemu darovanju pri sveti maši. Tu prejemamo Jezusa v sveti evharistiji. V cerkvi je podeljenih večina zakramentov.
Zahvalimo se torej danes Bogu za naše cerkve, pa tudi za vse cerkve sveta, kjer se lahko mi, njegovi učenci, vselej srečujemo z njim. (po: Uvodi pri nedeljskihsv. mašah – leto A)

Zahvala pa tudi vsem, ki ste v zadnjem letu kar koli dobrega storili, darovali za kritje stroškov obnovitvenih del, cerkvenim ključarjem naših cerkva, urejevalkam in krasilkam naših svetišč, vsem, ki s sodelovanjem prispevate k lepoti bogoslužja — gospodu Simonu, gospej Vesni in pevcem vseh zborov, oziroma glasbenih skupin, ministrantom, bogoslužnim bralcem, vsem, ki obiskujete nedeljske ali delavniške sv. maše, …! Bog vam povrni! Kako žalostna je ta praznina v cerkvah v teh epidemioloških razmerah. Še bolj žalostna pa bi bila, če bi bila zaradi virusa naše brezbrižnosti in mlačnosti. Ni brez osnove skrb, da se bodo nekateri v sedanjih okoliščinah še bolj odvadili hoditi v cerkev. Upamo pa lahko tudi, da bo precej takih, ki zdaj pogrešajo sodelovanje pri bogoslužju v živo skupaj z zbranim občestvom, da bodo to znali potem še bolj ceniti. Kaj bo posledica te preizkušnje—tega udarca je odvisno od vsakega izmed nas; pesnik pravi, »če sem steklo se zdrobim, če sem kremen, se zaiskrim«. Svetniki se niso le zaiskrili, ampak zažareli za vso večnost.

MOLITEV ZA BEATIFIKACIJO SLOVENSKIH MUČENCEV
/med njimi –na čelu/ naš Izidor Završnik
Nebeški Oče, v božjih služabnikih, slovenskih mučencih, si nam razodel zgled ljubezni do Kristusa in doslednega življenja po evangeljskih načelih, za katere so živeli in delovali vse do svojega pogumnega pričevanja v smrti. Njihova kri naj bo resnično seme za našo zvestobo, edinost in spravo. Podeli nam milost, da tudi vesoljna Cerkev prizna to njihovo junaško pričevanje vere. Po Kristusu našem Gospodu. Amen

Naslovljeno na vas

Popolni odpustek podaljšan na ves november
Apostolska penitenciarija po posebnem pooblastilu njegove svetosti papeža Frančiška z veseljem odreja in odloča, naj letos v izogib zbiranjem tam, kjer bodo prepovedani:
a) popolni odpustek za vse, ki bodo obiskali pokopališče in molili za pokojne, čeprav samo v duhu, ki ga predpis določa samo za posamezne dneve od 1. do 8. novembra, se lahko prenese na druge dneve istega meseca vse do njegovega konca. Ti dnevi, ki jih posamezni verniki svobodno izberejo, so lahko med seboj tudi ločeni;
b) popolni odpustek 2. novembra, določen ob obhajanju spomina na vse verne rajne za tiste, ki pobožno obiščejo cerkev ali kapelo in tam zmolijo očenaš in veroizpoved, se lahko prenese ne samo na prejšnjo ali naslednjo nedeljo ali na dan Vseh svetih, ampak tudi na drug dan meseca novembra po svobodni izbiri posameznih vernikov.
Ostareli, bolni in vsi tisti, ki iz resnih razlogov ne morejo oditi od doma, na primer zaradi omejitev, ki jih za čas pandemije naloži pristojna oblast, da bi preprečila, da bi se številni verniki zgrnili na svete kraje, bodo lahko prejeli popolni odpustek, če se bodo le duhovno združili z vsemi drugimi verniki, če bodo popolnoma nenavezani na greh in bodo imeli namen, da bodo, takoj ko bo mogoče, izvršili ostale tri običajne pogoje (zakramentalna spoved, evharistično obhajilo in molitev po namenu svetega očeta), pred podobo Jezusa ali blažene Device Marije zmolili pobožne molitve za pokojne, ki so ljudem najbolj pri srcu, ali se bodo zadržali v meditativnem branju enega od evangeljskih odlomkov, ki jih ponuja bogoslužje za pokojne, ali bodo opravili delo usmiljenja, ko bodo Bogu darovali bolečine in nevšečnosti svojega življenja.

Lepo in prav bi bilo, da bi se svojih rajnih spomnili z naročilom sv. maše zanje. Tudi sedaj se prav tako opravljajo, čeprav ni možno sodelovanje kot je običajno. Lani je bilo vpeljano naročanje molitvenih spominov za Dan vseh svetih. Letos pa darujte kar za sv. maše. Priporočen dar za sv. mašo je 20.00 eur, a če kdo težko da toliko, lahko da manj ali pa tudi nič, bo sv. maša po njegovi želji opravljena. Zdaj lahko zaradi izogibanja stikov naročilo z darom oddate v župnijski poštni nabiralnik, ali pa naročite po telefonu, mašni dar pa boste dali kasneje. Bog povrni!

MAŠNI NAMENI

NED – 25.10.
30. ned. med letom – žegnanjska nedelja
Krispin, mučenec
Dan suverenosti –d. p.
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane žive in rajne
10.00 do 11.00 osebna molitev, priložnost za spoved in obhajilo /do 6 ljudi

PON – 26.10.
Lucijan in Macijan
17.00 za žive in rajne dobrotnike

TOR – 27.10.
Sabina Avil., mučenka
17.00 za +Marijo Sovinc

SRE – 28.10.
Simon in Juda Tadej
17.00 za +starše Cirar in sorodnike

ČET – 29.10.
Ermelinda (Linda), dev.
17.00 za +Franca Kneza

PET – 30.10.
Marcel, mučenec
17.00 za +Ivanko Grah

SOB – 31.10.
Bolfenk (Volbenk), škof
Dan reformacije –d.p.d.
17.00 za +Ivana Rančigaja

NED – 1.11.
V S I   S V ET I
Vigor, škof
Dan sp. na mrtve–d. p.
7.00 češčenje
7.30 za +Viktorja in vse Vovkove
8.30 do 9.30 priložnost za spoved in obhajilo /6 ljudi
10.00 za vse župljane—žive in rajne (v Šentrupertu)
18.00 molitev rožnega venca za rajne

V tem tednu
So šolske in veroučne počitnice. Vsi trije veroučitelji voščimo vsem veroučencem, kljub tem čudnim okoliščinam, lepe, zdrave ter blagoslovljene počitnice!
Praznikom, ki so v bistvu verski, dajte tudi duhovno vsebino— molitev, spremljanje sv. maše preko ekranov, …