Oznanila – 32. nedelja med letom

BESEDA ŽIVEGA BOGA  

Tisti čas je Jezus povedal svojim učencem tole priliko: »Nebeško kraljestvo bo podobno desetim devicam, ki so vzele svoje svetilke in šle ženinu naproti. Pet izmed njih je bilo nespametnih in pet preudarnih. Nespametne so vzele svoje svetilke, niso pa s seboj vzele olja. Preudarne pa so s svetilkami vred vzele v posodicah olje. (Mt 25,1–4)

BESEDA O BESEDI

NAPAKE SPROTI ODPRAVIMO Mt 25,1–13

Mesec november (listopad), ko z dreves odpada listje, kar je viden znak umiranja v naravi, je posvečen misli na naše rajne, ki so tek svojega življenja že dokončali in so iz časa prestopili v večnost. Zanje ne veljajo več omejenosti prostora in časa, ki oklepajo nas. Deležni so Božjega bivanja. – Prava modrost življenja je v tem, da smo naravnani na dobro in da v dobrem tudi vztrajamo. Zaradi naše omahljivosti to ni lahko. Pozabljamo, da je vsak dan, ki ga dočakamo, kakor Božja ponudba, da v sodelovanju z Bogom čas dneva napolnimo z deli dobrote, obzirnosti, plemenitosti in medsebojne pomoči. – Cerkev nas v teh novembrskih nedeljah, ko se izteka bogoslužno leto, hrani z Božjo besedo, ki govori o čuječnosti. Danes nam predstavi znano priliko o desetih devicah – družicah, ki jo je povedal Jezus v zadnjem tednu življenja, ko je govoril o svojem drugem prihodu. Podoba je vzeta iz svatovskih običajev, kakršni so vladali v tedanji Palestini. Zgodba nam hoče povedati dvoje: biti moramo čuječi, budni in v svetilkah naših duš mora biti dovolj olja posvečujoče milosti in dobrih del. Kaj pomeni biti čuječ? Pomeni uravnavati smer svojega življenja po Jezusovi modrosti in ne po modrosti tega sveta. – O svetem Dominiku Saviu, enem prvih učencev sv. Janeza Boska, ki je umrl že v deški dobi, je znano, da so ga nekoč med igro na dvorišču vprašali, kaj bi storil, če bi vedel, da bo čez eno uro umrl. Odgovoril je: »Mirno bi se igral naprej!« – Tako vedro gledanje na konec življenja ni dano vsakomur. Potrebna je dolga vaja, h kateri nas navaja Božja modrost, zapisana v Svetem pismu: »Misli na poslednje reči in vekomaj ne boš grešil!« Pomembno je, da vsak večer, preden ležemo k počitku, v duhu pregledamo dan, ki je za nami, in se vprašamo pred svojo vestjo in pred Bogom: kar je bilo po naši krivdi zgrešeno, to iskreno obžalujemo, potem pa z Božjo pomočjo sklenemo, da naslednji dan istih napak ne bomo ponavljali. (po: F. Cerar)

32. nedelja med letom — zahvalna

ZAHVALNA NEDELJA
Ničesar nimam, Gospod, česar ne bi prejela kot dar iz Tvojih rok.
Naj bo zato moja molitev ena sama zahvala za prejete milosti.

Ničesar nočem zadrževati zase. Nisi me zato obdaril z dobrotami,
da jih bom skopuško skrivala pred potrebnimi.
S svojim prizadevnim delom moram množiti podarjeno v deseteren sad,
sicer me boš, leno služabnico, trdno privil ob uri obračuna.

Ničesar ne obljubljam, Gospod, pogostokrat sem namreč že ostala
samo pri besedah.
Pomagaj mi, prosim, narediti prvega in vse naslednje korake
k bolj ozaveščenemu bivanju.
(po: B. Vrbovšek, Gospod, povsod vidim tebe)

Praznik zahvale je dan hvaležnosti in zahvaljevanja, vendar ne le za letino in pridelke, ki jih je dala narava, ampak tudi za druge darove, npr. za spoznanje, svobodo, dobroto, dom, čas, vero. Zahvala zajema vse naše življenje – vse, kar smo in kar imamo. Cerkev z opozarjanjem na pomen zahvale in hvaležnosti Bogu, stvarstvu in ljudem prebuja in krepi osnovno razsežnost medsebojnih odnosov in jim daje novo kakovost. Najvišja oblika zahvale za kristjane je daritev maše, kjer se Bogu Očetu zahvaljujemo za vse, kar nam je podarjeno. Maša je prošnja in zahvala ob enem, zato je praznovanje zahvalne nedelje povezano z bogoslužnim obredom.
Ko se danes ne bomo mogli skupaj zahvaliti Bogu v cerkvi, se mu toliko bolj doma, v družini. Skupaj sedite za domačo mizo k nedeljskemu kosilu. Pred jedjo prosite Boga, naj vas in dobrote, ki jih boste zaužili, blagoslovi. Po končanem obedu pa se iz srca zahvalimo Bogu, pa tudi vsem, ki so jedi pripravili.
Molimo pa tudi, da bi Bog dal tudi tistim, ki niso tako srečni kot mi in živijo v pomankanju. Tudi mi imejmo odprto srce in roke.

Naslovljeno na vas

Zahvala bližnjemu pomeni utrjevanje dobrih vezi in graditev občestva. Hvaležnost Bogu spominja na Darovalca dobrega. Slovenski škofje

Vsaka skupina, ki že obstaja in deluje v naših cerkvenih občestvih, z vztrajnostjo ter z zaupanjem ali pa z novo zamislijo, v čisto novih pogojih in danih situacijah, v svoji živosti združuje raznolikost posameznikov, ko vsak po svojih sposobnostih gradi občestvo, na trdnih temeljih vere. Pri tem je pomemben vsak gradnik, pa naj bo nov ali star, majhen ali velik, oster ali oglat – starost, velikost in oblika niso pomembne, ko gradimo »hišo«, v kateri se počutimo doma. Letos nam je dana izjemna priložnost, da medosebne odnose, med posameznimi gradniki, ozavestimo, obnovimo, okrepimo ter ponotranjimo, kljub temu ali ravno zaradi tega, ker so nam fizična srečanja in neposredna bližina onemogočeni, odsvetovani.  Rok Metličar, škofijski upravitelj

Danes pa naj bo naša hvaležnost namenjena tudi vsem bratom in sestram, s katerimi potujemo skozi naš čas. Vsak človek je Božji dar drugemu. Nešteto darov v obliki vzpodbud, poučevanja, zgleda,  materialne podpore, je bil v svojem življenju vsak od nas deležen. Hvala za dobre ljudi, ki delijo z nami naše življenjske radosti in trpljenje. 
Tudi v župniji je veliko takih in drugačnih dobrotnikov, ki s svojo zavestno pripadnostjo župnijski skupnosti, pomagate na raznoterih področjih župnijskega življenja, da naša župnija živi in deluje. Hvala vam, drage sestre in bratje župljani in župljanke, za vse delo in vso pomoč, ki jo nudite svoji župniji. Bog naj vsem stoterno povrne!
Tudi sam, kot vaš župnik se vam zahvaljujem za vso pozornost, ki mi jo izkazujete, za vse molitve in za vse darove, ki mi jih darujete.
Hvala tudi dobrim ljudem za lepo urejanje in krašenje duhovniškega groba na našem pokopališču. Vaš župnik

Poslovili smo se
V soboto, 7. novembra smo se na gomilskem pokopališču (v cerkvi se žal nismo smeli zaradi epidemioloških ukrepov) poslovili od Bogomile Milice Ostrožnik iz Šmatevža 1, nazadnje bivajoče v Domu sv. Rafaela na Vranskem. Spomladi bi obhajala stoletnico. Naj uživa večno srečo v Bogu.

MAŠNI NAMENI

NED – 8.11.
32. nedelja med letom
Zahvalna nedelja
Bogomir (Gotfrid), škof
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 do 11.00 priložnost za spoved in obhajilo /6 ljudi

PON – 9.11.
Posvetitev lateranske bazilike
17.00 za +Ivano Lončar in vse Hacetove

TOR – 10.11.
Leon Veliki, papež, cerkveni učitelj
17.00 za +Antona, Štefana in vse Koprivove

SRE – 11.11.
Martin (Davorin) iz Toursa, škof
17.00 za +Avbrehtove in Krumpakove

ČET – 12.11.
Jozafat Kunčevič, škof, mučenec
17.00 za +Miro Rakun in vse Trapove

PET – 13.11.
Stanislav Kostka, redovnik
17.00 za +Bogomilo Ostrožnik –osmina

SOB – 14.11.
Nikolaj Tavelić, mučenec
17.00 za sorodnike in prijatelje (N. S.)

NED – 15.11.
33. nedelja med letom
Albert Veliki, škof, cerkveni učitelj
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 do 11.00 priložnost za spoved in obhajilo /6 ljudi

V tem tednu
So počitnice zopet preteklost. Sedanjost pa je pouk na daljavo, ki ga treba na nak način uvajati tudi pri verouku. Ker je želja, da bi bili k sodelovanju čim bolj pritegnjeni tudi starši, bo pošiljanje gradiva na njihov el-naslov.