Oznanila – nedelja Svete Družine

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA 

Njegova oče in mati sta se čudila temu, kar se je govorilo o njem. Simeon jih je blagoslôvil in rekel Mariji, njegovi materi: »Glej, ta je postavljen v padec in vstajenje mnogih v Izraelu in v znamenje, kateremu bodo nasprotovali, in tvojo dušo bo presunil meč, da se razodenejo misli mnogih src.« (Lk 2,33–35)

BESEDA O BESEDI

DRUŽINA JE SVOJEVRSTNO SVETIŠČE Lk 2,22–40

Praznik svete družine je. Praznik vseh družin. Ta je postavljen v čas prostih dni, ko se večina članov družine mirno zbere in ob božični skrivnosti poživlja družinsko življenje. Cerkev želi, da bi prav v božičnem prazniku odkrivali in uresničevali duhovno globino družine. – Božja beseda, ki smo jo poslušali, je vsebinsko zelo bogata: starozavezna modrost nas poučuje, da v družini, kjer ni Boga, ne more biti pravega reda; pisatelj novozaveznega odlomka nam omenja, katere lastnosti so nujne za resnično družinsko srečo. Evangelist Luka pa nam kaže na sveto družino kot na vzor sleherne prave družine. – V današnjem času vsi čutimo, da je sodobno družinsko življenje drugačno od tistega, kar je bilo značilno za družinsko življenje v preteklosti. Težko je reči, kdaj in kaj je bilo bolje. Kristjani danes poudarjamo, tako kot vedno, da tam, kjer ni Božje avtoritete, tudi človeška avtoriteta nima pravega temelja. V Svetem pismu je rečeno: Gospod je dal človeku čast pri otrocih. Gotovo je, da starši, ki vzgajajo svoje otroke za Boga, delajo tudi za svojo osebno srečo. – Bog je z družino imel svoje načrte. Družina naj bi bila prostor, kjer kristjani drug drugemu pomagamo v ljubezni, ki jo prešinja vera. Prav taki ljubezni poje hvalnico sveti Pavel in našteva lastnosti, ki naj bi jih gojili v družini: iskreno vdanost, velikodušno ljubezen, medsebojno podrejenost. Družina naj bi bila nadnaravno svetišče, kjer kraljujeta mir in molitev, Božja beseda in hvaležnost. – Kristus je dobro vedel, da mora najprej odrešiti družino, če hoče odrešiti človeštvo. Zato je prišel na svet v družin in v njej živel večino svojega zemeljskega življenja. (po: T. Kompare, Bogoslužno leto B)

SVETA DRUŽINA – tudi praznik krščanskih družin

DAROVANJSKA DRŽA MATERE

Marija je bila poslušna zakonu in je svojega otroka prinesla v tempelj ter darovala zanj predpisani dar. V tem dejanju, darovanju Jezusa v templju, je evangelist Luka prepoznal izpolnitev napovedi preroka Malahija, ki pravi: »Naglo bo stopil v svoje svetišče Gospod, ki ga iščete, angel zaveze, ki po njem hrepenite« (Mal 3,1).
V svoji okrožnici »O Marijinem češčenju« je papež Pavel VI. zapisal: »Marija je Devica, ki daruje. To se kaže pri darovanju Jezusa v templju … Cerkev je, posebno od srednjega veka dalje, videla v Devici, ki v Jeruzalem prinaša sina, da bi ga postavila pred Gospoda, daritveno pripravljenost, ki je presegala običajni pomen obreda. Takšno razumevanje spričuje nežna molitev sv. Bernarda: ‘Daruj Sina, Sveta Devica, in blagoslovljeni sad svojega telesa predstavi Gospodu. Daruj v spravo za nas to sveto, Bogu prijetno žrtev!’«
Marija je sprejela Jezusa iz Božjih rok. Zdaj je njeno prvo dejanje, da mu ga vrne, da ga daruje in posveti. Z darovanjem Jezusa je priznala lastninsko pravico večnega Očeta do sina. Sama sebe in otroka je dala Bogu na razpolago.
Vsaka krščanska mati, ki prinese otroka »v tempelj« k sv. krstu je na nek način podobna Mariji. Zaveda se, da je njen otrok Božji dar, ki ji je zaupan v varstvo in vzgojo, in da prvenstveno pripada Bogu,.
Danes, žal, mnogi starši pozabljajo na to darovanjsko držo pri zakramentu krsta svojih otrok. Mnogokrat je v ospredju zanimanja staršev zgolj zunanja slovesnost, to, kar se bo videlo na sliki, kakor to, kar se dogaja v človekovem srcu. Krst pa ni in ne sme biti zgolj folklora, ampak predvsem izraz vere v troedinega Boga: vere v Boga Očeta, ki daje življenje, vere v Kristusa, Božjega Sina, ki prinaša odrešenje, in vere v Svetega Duha, ki človeka napolnjuje z milostjo. Pa tudi znamenje vere in zaupanja v varstvo Božje matere Marije.

Dobri Bog, daj staršem moči, da bodo pogumno stopali po poti družinskih izzivov. Naj zmorejo tudi oni Bogu reči svoj »Zgodi se!« in v preizkušnjah črpati moč v zgledu svete družine. (povzeto po: J. Kužnik, V Marijini šoli – Veseli del)

Naslovljeno na vas

POSLOVILI SMO SE
V sredo, 23. decembra ob 14.00 uri na šentrupertskem pokopališču od +Stanislava Mežnarja Trnave. Dopolnil je 80 let.
Župnijsko občestvo ga priporoča Božji dobroti, naj ga sprejme v svojo luč in mir. Vsem žalujočim pa iskreno sožalje.

Zahvala in prošnja ob novem letu

Gospod, eno leto je zate samo en trenutek.
Za nas pa je 365 dni dolgo, široko, globoko, nepregledno.
Vsako leto je za nas natlačeno z dobrim in slabim.
Eno pa je res: Vsako leto nas privede bliže k tebi.

Za nami je eno leto –
s prevoženimi cestami, z ovinki in nezgodami,
pa tudi s srečo in uspehi in mnogimi lepimi doživetji.

Gospod, vsak dan je nov.
Daj, da bi rasli v tvoji dobroti.
Novo leto, naj bo kakšno koli, bo s teboj dobro.

Zahvaljujemo se ti za 365 dni, ki so za nami.
Prosimo pa te za novih 365 dni, ki se odpirajo pred nami. Po: Zakladnica molitve

Zahvala in voščilo: Iz srca se zahvalim za vse dobro, ki ste ga v preteklem letu velikodušno namenili naši župniji in meni. Bog vam povrni! V novem letu pa naj vas varuje hudega, vas blagoslavlja in osrečuje.
vaš župnik Martin

Obvestilo: Župnijska cerkev je veliko časa odprta, zagotovo pa 1 uro pred sv. mašo. V cerkvi naj bi bili le posamezniki ali člani istega gospodinjstva ob upoštevanju zdravstvenih ukrepov razkuževanja rok in maske. Če naletite na zaprta vrata, pokličite župnika in vam bo odprl. Možnost tudi za sv. spoved in obhajilo. Na voljo Družinske pratike in koledarji.
V januarju po možnosti poravnajte naročila za verski tisk.

MAŠNI NAMENI

NED – 27.12.
SVETA DRUŽINA
Janez, apostol, evangelist, blagoslov vina
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 do 11.00 priložnost za spoved in obhajilo

PON – 28.12.
Nedolžni otroci, mučenci
17.00 za +Jankota Lukanca –oblet.

TOR – 29.12.
5. dan božične osmine
David, kralj
17.00 za +Amalijo Basle –30. dan

SRE – 30.12.
6. dan božične osmine
Feliks I., papež
17.00 za Stanislava Mežnarja –osmina

ČET – 31.12.
7. dan božične osmine
Silvester (Silvo), papež
17.00 v zahvalo za srečno vožnjo (R.)
Zahvala Bogu ob koncu leta

PET – 1.1.2021
MARIJA, BOŽJA MATI
Novo leto — dan miru
10.00 za + Ivana Vaša (god)

SOB – 2.1.
Bazilij in Gregor, škofa, cerkvena učitelja
17.00 za +Ivana –oblet. in Magdo Mahor

NED – 3.1.
2. BOŽIČNA NEDELJA
Ime Jezusovo
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 do 11.00 priložnost za spoved in obhajilo

V tem tednu: Veroučenci imajo božično novoletne počitnice.
Vsi pa potegnimo črto pod leto 2020 in napravimo tudi bilanco duhovnega življenja. Zahvalimo se Bogu in ljudem za darove v preteklem letu; pa se tudi opravičimo za nehvaležnost. Nato pa z Bogom in Marijo, Božjo Materjo z upanjem vstopimo v novo leto.