Oznanila za cvetno nedeljo

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA  

Pripeljala sta oslička, položila nanj svoja plašča in sedel je nanj. Veliko ljudi je razgrnilo na pot svoje plašče, drugi pa veje, ki so jih odlomili na poljih. Tisti, ki so šli pred njim, so vzklikali: »Hozana! Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu! Blagoslovljeno kraljestvo našega očeta Davida, kraljestvo, ki prihaja. Hozana na višavah!« in prišel je v Jeruzalem v tempelj. (Mr 11,7-11a)

BESEDA O BESEDI

KRIŽ – DOKONČNA ZMAGA LJUBEZNI Mr 14,1–15,47

Po branju pasijona je nemogoče, da človeka ne bi pretreslo, razen če morda v njegovem srcu nečesa manjka. Evangelij nam danes poroča o tako neznosnih grozodejstvih, krvoločnosti, krivicah in okrutnosti, ki so jih zmožni povzročiti nizkotni ljudje. Ko se te stvari vsaj ne bi znova in znova ponavljale. Tako pa žal ne mine dan, ko mediji ne bi prinesli podobnih novih o trpljenju nedolžnih, o njihovih mukah. Ljudje namreč kar naprej neizprosno nadaljujejo z enakimi zločini.
Jezus je vedel za vse, kar se bo z njim zgodilo. Celo hote je šel v to trpljenje. Koliko bolj se sprašujemo, zakaj je zavzel takšno stališče, toliko bolj smo prisiljeni razumeti, da je to zares sam hotel in da je pravzaprav bilo vse nekako že vnaprej določeno. Vse teče kot vnaprej zrežirano. Prvi se zoper Jezusa združijo farizeji, pridruži se jim še Juda. Kasneje organizirajo zasedo, sodišče s stražo pa potem vse ostale stvari vse do Golgote. Vse stvari so v logičnem zaporedju. Zadostuje stvari prepustiti sadistični ozkosrčnosti ljudi in stvari kar same tečejo naprej.
V vsej tej zgodbi pa imajo tako Jezusove besede kot tudi njegov molk enak cilj: da bi samega sebe izničil, da bi ljudje tako lažje spoznali Očeta in bi bil s tem Bog proslavljen. Ne moremo si predstavljati še kakšnega globljega ponižanja, kot je bilo to Jezusovo. Prav tako nema je nepredstavljiva njegova vsesplošna ubogljivost in tako očitno (v človeških očeh) »sovraštvo do samega sebe«. V resnici gre za zaupanje in vrtoglavo darovanje Očetu; o tem končno priča Jezus sam s svojo zadnjo molitvijo iz psalma, ki mu jo je položil na usta evangelist.
Po Jezusovem trpljenju se v resnici pričenja nov svet, v katerem vlada mir. V strašni preprostosti in v vsej čistosti se namreč pokaže dokončna zmaga ljubezni. V izničenju in ponižanju se pretresljivo pokaže, kako se iz tega rodi neuklonljiva zvestoba Bogu. (po: T. Kompare)

VELIKI TEDEN – 2021 V ŽUPNIJI GOMILSKO

Dragi bratje in sestre! Že dobro leto smo zaznamovani z življenjem, ki je obdano z raznimi omejitvami. Lani se je prvič zgodilo, da so bile cerkve za velikonočne praznike zaprte. 0stali ste morali doma. Blagoslov velikonočnih jedil ter sveto mašo ste spremljali po raznih elektronskih medijih. Upam, da letos ne bo tako. V tem upanju je pripravljen program priprave in praznovanja. Če pa bo prišlo medtem do zaostritve epidemioloških ukrepov, pa bo treba kaj (upamo pa, da ne vse) opustiti. Glede tega boste obveščeni po javnih medijih. Lahko pa se po telefonu informirate pri župniku.
V vsakem primeru pa bo treba upoštevati vse ukrepe za preprečevanje okužb. Če kdaj ne bo razpoložljivega prostora v cerkvi in boste sodelovali pri bogoslužje zunaj, ali če bo kdaj bogoslužje na prostem, boste tudi takrat moraliohranjati zadostno medsebojno razdaljo (izjema so člani istega gospodinjstva), razkuževati roke in nositi maske—tudi zunaj!
Čiščenje in urejanje župnijske cerkve za praznike bo v ta torek dopoldne od 9. ure dalje, popoldne pa od 15. ure. Lepo prosimo za to dobro delo!

Sv spoved: zanjo bo v velikem tednu še priložnost vsaj pol ure pred vsetimi mašami ali obredi velikega tedna, v četrtek na dan češčenja, v soto ob blagoslovu velikonočnih jedil v župnijski cerkvi. Pozor! Če boste šli k spovedi v spovednico, si pred vstopom razkužite roke, ko pa izstopite iz spovednice pustite za seboj vrata široko odprta, naslednji malo počaka, da se spovednica prezrači, šele nato vstopi. Pred spovednico naj ne bo vrste — prihajajte posamezno.

Spored češčenja na veliki četrtek, 1. aprila:
Ob 9.00 sv. maša, nato češčenje: ob 10.00 uri Gomilsko, ob 11.00 Zakl,
Popoldne: ob 15.00 Šmatevž, ob 16.00 Grajska vas,
ob 17.00 Šentrupert, ob 18.00 Trnava, ob 19.00 sv. maša, sklep
Hvaljeno in češčeno naj vedno bo—presveto Rešnje telo!

Poslovili smo se
V torek, 23. marca smo se v Šentrupertu poslovili od +Erne Vede iz Šentruperta 28 in darovali zanjo sv. mašo v šentrupertski cerkvi. Dobri Bog, daj ji večni pokoj.

Naslovljeno na vas

VELIKI TEDEN – 2021 V ŽUPNIJI GOMILSKO
PONEDELJEK, 29.3. : ob 19.00 sv. maša
TOREK, 30.3. : ob 19.00 sv. maša
SREDA, 31.3.: ob 19.00 sv. maša

VELIKI ČETRTEK, 1.4. – Spomin Jezusove zadnje večerje,
dan zahvale za sv. obhajilo, molitve za duhovne poklice
Pri nas DAN CELODNEVNEGA ČEŠČENJA
OB 19.00 SV. MAŠA, MOLITEV »NA OLJSKI GORI«

VELIKI PETEK, 2.4. – Dan Jezusovega trpljenja in smrti
OB 15.00 KRIŽEV POT Ta dan je trogi post!
OB 19.00 OBREDI VELIKEGA PETKA /božja beseda, češčenje križa, obhajilo

VELIKA SOBOTA, 3.4.: Jezusov grob – molitev pred Najsvetejšim
Ob 7.00 blagoslov ognja /gobe
Blagoslov velikonočnih jedil
Ob 11.00 Gomilsko, ob 13.30 Šmatevž, ob 14.30 Šentrupert, ob 15.00 Grajska vas, ob 16.00 Gomilsko
Verniki, ki se zaradi epidemioloških ukrepov ne bodo mogli udeležiti blagoslova jedil lahko spremljate ob 15. uri prenos blagoslova jedil iz mariborske stolnice (TV SLO 1).
OB 20.00 VELIKONOČNA VIGILIJA, slavje luči hvalnica velikonočni sveči, blagoslov krstne vode, slovesna sv. maša z Alelujo

V E L I K A   N O Č, 4.4. Praznik Jezusovega vstajenja
OB 7.30 SLAVJE VSTAJENJA, SLOVESNA SV.MAŠA
OB 10.00 SV.MAŠA, OB 11.30 SV. MAŠA
Verniki, ki se ne boste mogli udeležiti velikonočnega bogoslužja v cerkvi lahko spremljate ob 10. uri prenos sv. maše iz mariborske stolnice (TV SLO 1).
Doživet in milosti poln veliki teden vam vsem voščim!
župnik Martin s sodelavci

MAŠNI NAMENI

NED – 28.3. — cvetna
6. postna nedelja
Bojan, knez
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Fajfarjeve in Cenetove, Lipeja
11.30 za zdravje
Pri vseh mašah blagoslov zelenja

PON – 29.3.
Bertold, redovnik
19.00 za +Miha Brinovca –oblet.

TOR – 30.3.
Amadej (Bogoljub)
19.00 za +Antona Šlandra –oblet.

SRE – 31.3.
Kornelija, mučenka
19.00 za +Marijo, Franca in Janija Rančigaj

ČET – 1.4. Veliki četrtek
Dan celodnevnega češčenja
9.00 za +Marijo Orožim in vse Mlinarjeve
19.00 za +Franca Obreza (r. d., god)

PET – 2.4. Veliki petek
Frančišek Paolski, red.
15.00 Križev pot—za naše družine
19.00 Obredi velikega petka

SOB – 3.4. Velika sobota
Sikst I., papež
19.00 za +starše Vitanc in vse njune

NED – 4.4.
VELIKA NOČ
Izidor, škof
7.00 Češčenje pri Božjem grobu
7.30 Za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Andreja in Amalijo Urankar
!!! 11.30 za +Kristino Pinter

V tem tednu: Verouk: kar bo v živo, ste obveščeni ali še boste.
Sodelovanja pri bogoslužju je dovoljeno v cerkvi ob spoštovanju vseh varnostnih ukrepov (razkuževanje rok, uporaba maske, medsebojna razdalja, … Ker velja, da mora biti za posameznika zagotovljen enako velik prostor kot za člane istega gospodinjstva, zato naj bi, v kolikor je mogoče, čim več prihajali skupaj in v cerkvi tudi sedeli skupaj. Prav tako otroci—veroučenci, ki so zdaj skupaj v razredu.

Bralci Božje besede bodite na razpolago, kadar boste navzoči.
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: čiščenje v torek, krašenje: Gomilsko I.