Oznanila – 21. nedelja med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA
  
Govóril jim je: »Zaradi tega sem vam rekel: Nihče ne more priti k meni,če mu ni dano od Očeta.« Po tistem je mnogo njegovih učencev odšlo in niso več hodili z njim.
Jezus je tedaj rekel dvanajstérim: »Ali hočete tudi vi oditi?« Simon Peter mu je odvrnil: »Gospod, h komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš.« (Jn 6,65–68)

BESEDA O BESEDI

HOČETE TUDI VI ODITI? Jn 6,60–69

Kritika, blatenje in celo poskusi uničenja Cerkve – vse to ni nič novega in presenetljivega. V našem času, ki ni naklonjen nobeni instituciji, je ta kritika še posebej ostra. Prihaja seveda tudi od njenih lastnih članov. In treba je priznati: ta kritika ni vedno povesem neutemeljena in je za Cerkev celo zdravilna. – Različne ugovore proti njej bi lahko povzeli v znano krilatico: Kristus da. Cerkev ne! Učenik iz Nazareta je mnogim ljudem namreč simpatičen in sprejemljiv ter se navdušujejo nad njegovim naukom in zgledom. Cerkev pa se je po njihovem izneverila pristnemu Jezusovemu zgledu in oznanilu ter »izdala« njegovo stvar. Potem pa naštevajo celi spisek njenih grehov in napak. Omenjajo njeno bogastvo, pa domnevno zahtevnost in nestrpnost do drugače mislečih … in končno, Cerkev naj bi bila duhovno, kulturno in znanstveno nazadnjaška in preživela. Kaj naj torej verujoči človek reče na ta spisek grehov? Predvsem nam ni treba ničesar, kar je bilo, olepševati ali celo tajiti. Zgodovina Cerkve dejansko pozna tudi temne plati, saj jo končno sestavljamo ljudje. Žal je to bila tudi zgodovina človeške majhnosti in pomanjkanja ljubezni, zgodovina napuha, nesporazumov, obtoževanj, zamud, razkolov in verskih vojn. Cerkev je pač Božja in človeška hkrati, včasih kar preveč človeška. Zato mora vsak dan iskreno vedno znova izgovarjati besede: »Oče, odpusti nam naše dolge.«
Sicer pa je Cerkev nenadomestljiva, ker je vse do danes sredi človeštva ohranjala živ spomin na Jezusa Kristusa. Brez nje ne bi bilo evangelija, ne Svetega pisma, brez nje ne bi vedeli za Kristusa in za najgloblji smisel in upanje, ki ju je prinesel človeštvu in vsakemu človeku. Samo preko Cerkve se lahko Kristus v polnosti razodeva. Če ostanemo, spoznamo Očeta. Še več: če ostanemo, nas k njemu in s tem k večnemu življenju, tudi privede. (po: B. Dolenc, Sejalec na ozarah)

21. NEDELJA MED LETOM

Bratje in sestre, iz strahospoštovanja do Kristusa se podrejajte drug drugemu. Žene naj bodo podrejene svojim možem kakor Gospodu, mož je namreč glava ženi, kakor je Kristus glava Cerkvi, svojemu telesu, ki ji je odrešenik. In kakor je Cerkev podrejena Kristusu, tako naj bodo v vsem žene možem. Možje, ljubíte svoje žene, kakor je Kristus ljubil Cerkev in dal zanjo sam sebe. (Ef 5,21–25)

Mlada nevesta je trmasto vztrajala: »Na svoji poroki tega berila nočem slišati, ker je starokopitno.« Župnik je bil še bolj trmast: »To berilo je Božja beseda, če ga ne sprejemate, cerkvene poroka pač tukaj ne bo.« Ni bilo lahko prepričati neveste, da je odlomek vse prej kot starokopiten. Pravi oznanjevalci evangelija namreč sledijo Božji pedagogiki in ne odstranjujejo ovir, kakor da bi rili z buldožerjem. Evangeljskega sporočila ne vsiljujejo; semena Božje besede vsejejo na vrtu ljudi in čakajo, da vzkalijo in zrastejo.
Apostol Pavel ni mogel govoriti o enakopravnosti moških in žensk, ker ga ne bi razumeli. Vrže seme »v Gospodu«. Vsi medčloveški, družinski in družbeni odnosi morajo imeti svoj temelj »v Gospodu«. V Gospodu pa »ni ne Juda ne Grka, ni ne sužnja ne svobodnjaka, ni ne moškega ne ženske« (Gal 3,28). V Gospodu je ključ za odpravo vsake neenakosti in zapostavljanja glede na starost, spol, socialni položaj in kulturno raven.
Tega odlomka Pavlovega pisma ne smemo skriti v predal. Nasprotno, treba ga je razglašati na strehah! In živeti po njem! (po: T. Lasconi, 365+1 dan s teboj)

Peter je razumel, da so besede njegovega Učitelja drugačne od tistih, ki so jih govorili drugi učitelji. Jezusove besede so duh in življenje, ker prihajajo iz nebes: to je luč, ki prihaja od zgoraj in ima moč Najvišjega. Njegove besede imajo bogastvo in globino, kakršne druge besede nimajo, pa naj bodo to besede filozofov, politikov ali pesnikov. To so »besede večnega življenja«, ker vsebujejo, izražajo in priobčujejo polnost življenja, ki nima konca, ker je to življenje samega Boga. (…) Božje besede nasičujejo duha, ki je ustvarjen za neskončnost; notranje razsvetljujejo ne le razum, ampak celotno bitje, ker so luč, ljubezen in življenje. Dajejo mir – tisti mir, ki ga Jezus imenuje »moj mir« – tudi v trenutkih vznemirjenja in tesnobe. Dajejo polno veselje, čeprav sredi bolečine, ki včasih stiska dušo. Dajejo moč, zlasti kadar nas je strah ali smo obupani. Osvobajajo nas, ker odpirajo pot resnice.“ (C. L.)

Naslovljeno na vas

Krščena je bila
V nedeljo, na praznik Marijinega vnebovzetja, 15. avgusta je prejela zakrament sv. krsta Dea Pikl z Grajske vasi 54 C. Tako je bila v polnosti vključena v naše župnijsko občestvo. Župljani se je veselimo in ji voščimo uspešno rast v vsem dobrem. Staršem, botru in sorodnikom čestitamo z željo, da bi bili otroku dobri kažipoti v polno krščansko življenje.

VZGOJA NAJ IZHAJA IZ OSEBNEGA ZGLEDA

Pisatelj Franc Saleški Finžgar je imel davnega leta 1939 na ljubljanskem radiu postne govore. Ob osmi postaji križevega pota, ki govori o Jezusu, ki nagovori jeruzalemske žene, je Finžgar poudaril nenadomestljivi pomen družinske vzgoje. »Koliko družin daje otrokom vse, samo Boga jim ne dajo. Dajte, približajte otrokom Boga, približajte jih Božji ljubezni. Če bodo imeli ljubezen do Boga, bodo imeli ljubezen do staršev, do brata, do sočloveka.« Umetnost vseh umetnosti je, kako to storiti. Z lepim govorjenjem? To ne koristi veliko, po navadi seže samo do ušes, do srca ne pride.
Edini uspešni način je – z lepim življenjem. Če bi lepo govorili, pa slabo živeli, bi tudi nas po pravici zadel očitek, ki ga je Jezus namenil farizejem: da čistimo posode od zunaj, znotraj pa so polne umazanije.
Vzgoja, ki ne izhaja iz osebnega zgleda, ne doseže srca; podobna je pleskanju, barvanju zunanjosti, notranjost pa ostane revna, mračna in zanemarjena.
Staro pravilo sleherne uspešne vzgoje pa je: »Učitelj vzgaja najprej in predvsem s tem, kar je.« Z osebnim pričevanjem, ko se trudi biti »uresničevalec besede«. To naj velja tudi pri vzgoji v vsaki družini. (Silvester Čuk)

Nova zvonova za župnijsko cerkev na Gomilskem
Bosta bronasta in bosta nadomestila sedaj manjšega jeklenega in tako premostila glasovni razpon med velikim-jeklenim in starim-bronastim. Tehtala bosta ca 720 kg in 370 kg. prvi F, drugi A.
Župnija Gomilsko prosi za vaš dar—prispevek v ta namen. Lahko tudi nakažete TRR Župnija Gomilsko: NOVA KBM SI56 0400 1004 8653 831 namen: za zvonove.
Bog povrni vsem, ki ste že darovali!
Prosimo še druge, pridružite se jim.

Bolje je dajati kot prejemati (Apostolska dela 20,35)

MAŠNI NAMENI

NED – 22.8.
21. nedelja med letom
Devica Marija Kraljica
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Baševe
Sv. krst

PON – 23.8.
Roza iz Lime, devica
19.00 za +Franca Šrama

TOR – 24.8.
Jernej (Natanael), ap.
19.00 za žive in rajne Stvarnikove

SRE – 25.8.
Ludvik, kralj
19.00 za +Franca Orožima in vse Mlinarjeve

ČET – 26.8.
Tarzicij, mučenec
19.00 za duhovne poklice (V.)

PET – 27.8.
Monika, mati sv. Avguština
19.00 v čast Svetemu Duhu

SOB – 28.8.
Avguštin, škof, cerkveni učitelj
19.00 za +Antona in vse Praznikove

NED – 29.8.
22. nedelja med letom
Mučeništvo Janeza Krstnika
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Ivana Rojnika in starše

V tem tednu: Novemu šolskemu in veroučnemu letu naproti. Godujejo pa nekateri pomenljivi svetniki: sv. apostol Jernej (oltar v grajski cerkvi), veliki c. učitelj sv. Avguštin in mati sv. Monika.
Za ministrantski izlet vreme ne bo obetavno—morda pa le?
Sodelovanje pri bogoslužju: Še vedno je treba upoštevati navodila za preprečevanje širjenja covid –19.—razkuževanje rok, maske ali razdalja.

Dežurni ministranti: Matevž Lapuh, Mitja Mak
Bralci v nedeljo: I. Majda Jelen, Matjaž Rožič; II. Saša Griguljak, Marko Vasle
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Grajska vas