Oznanila – 22. nedelja med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA  
In spet je poklical k sebi množico in ji govóril: »Poslušajte me vsi in doumite! Nič ni zunaj človeka, kar bi ga moglo omadeževati, če pride vanj, ampak ga omadežuje to, kar pride iz človeka. Od znotraj namreč, iz človekovega srca, prihajajo hudobne misli, nečistovanja, tatvine, umori, prešuštva, pohlepi, hudobije, zvijača, razuzdánost, nevoščljivost, bogokletje, napuh, nespamet. Vse te hudobije prihajajo od znotraj in omadežujejo človeka.« (Mr 7,14–15.21–23)

BESEDA O BESEDI

POSLUŠAJTE IN DOUMITE Mr 7,1–8.14–15.21–23
Kot beremo v današnjem prvem berilu, je Mojzes trdno zagovarjal izpolnjevanje vseh Božjih zapovedi in navodil, a je prav tako poudarjal, kako blizu je Bog ljudem. Izpostavil je modrost, ki je značilnost pozornih ljudi. Upoštevanje Božjih zapovedi prinaša mir in ne bolečine. – Drugo berilo pa nam odgovarja na vprašanji, kdo smo in kako naj živimo. Poudari, da smo Božji otroci – naša dejanja so prvi sadovi njegovega stvarjenja. Božja beseda je vsajena v naših srcih.
V današnjem evangeljskem odlomku se Jezus sooči s farizeji. Odločno jim spregovori, saj je sit tega, da so tako privrženi človeškim predmetom zaznavanja. Dovolj ima njihovega vztrajanja, da čistijo zunanjost namesto svoje notranjosti. Ko svari njih, spregovori tudi nam. Jezus nas tako uči, da nam bo, če se osredotočimo na ljubezen do Boga, dobro v srcu in v duši.
Kako naj torej ljubimo Boga? Najprej moramo prisluhniti Duhu, ki je v nas, in izključiti zunanje vplive. Da bi to lahko storili, moramo nameniti čas molitvi. Vztrajati moramo. Če bomo tako delali, bo vse drugo steklo samo. Bog nas bo blagoslovil z milostjo od zgoraj. Prepričani v Božjo ljubezen do nas bomo zaživeli v večji ponižnosti in zaupanju do drugih. Naša srca, ki se tako zlahka napolnijo s pohlepom, obrekovanjem in napuhom, bodo počasi očiščena. Človeško srce najbolj hrepeni po božanskem odnosu. Ko enkrat vstopimo v ta odnos, se naučimo, kako resnično ljubiti.
Vse lepo in prav, a kako naj molimo zdaj, ta trenutek? V pomoč so nam današnji svetopisemski odlomki. Z Mojzesom recimo: “Gospod, vem, da živim v tvoji deželi.” In nato še z Janezom recimo: “Dopustil bom, da tvoji zakoni ohranjajo moje srce in vodijo moja dejanja.”
Če bo vaš odnos z Bogom lep, boste lahko iskreni in ljubeči do sebe in do drugih. (po: K. Johnson)

22. NEDELJA MED LETOM

Nič ni zunaj človeka, kar bi ga moglo omadeževati, če pride vanj, ampak ga omadežuje to, kar pride iz človeka.« (Mr 7,15)

Jezus zahteva, da zelo kritično preizkusimo norme, po katerih uravnavamo svoje življenje.
Človekovo srce se je dolžno usmerjati po Boži volji. Čisto srce nas usposablja za neposredno srečanje z Bogom in za življenje v trajni povezanosti z njim. Ko Jezus našteva hudobije, ki lahko pridejo iz srca, na primerih pokaže, česa se mora srce osvoboditi, da bi kot čisto srce bilo pripravljeno za zrenje Boga. Naštete hudobije (prešuštovanje, kraja, umor) se v veliki meri pokrivajo s prepovedmi v desetih Božjih zapovedih. Kot beremo v Markovem evangeliju, Jezus delno našteje tudi drže (pohlep, nevoščljivost, zvijačnost), ki rodijo takšen prestopke. Napačne drže, ki jih Jezus našteje ob koncu, so neposredno povezane z odnosom do Boga in tako s prvimi tremi zapovedmi. Tako se v Jezusovem poučevanju o tem, kaj je čisto in nečisto, obenem srečamo s komentarjem desetih Božjih zapovedi. Preklinjanje je nasprotje slavljenja Boga in molitve. V napuhu človek meni, da Boga ne potrebuje, da lahko vse stori sam. Nespamet ne pomeni pomanjkanja intelektualnih sposobnosti, temveč pomanjkljivo pripravljenost, da bi spoznali in priznali Boga v njegovi resnični veličini in moči. Nespameten je, kdor Boga noče vzeti resno. Ta tudi ni pripravljen postaviti Božje zapovedi čez vse človeške besede in usmerjati svojih dejanj po Božji volji. Vsega tega se mora naše srce osvoboditi, da bi ga mogel napolniti čut za Boga in hvaležno spoznanje, da smo od njega odvisni. (po: K. Stock, Jezus – veselo oznanilo)

Nova zvonova za župnijsko cerkev na Gomilskem
Bosta bronasta in bosta nadomestila sedaj manjšega jeklenega in tako premostila glasovni razpon med velikim-jeklenim in starim-bronastim. Tehtala bosta ca. 720 kg in 370 kg. prvi F, drugi A.
Velik strošek bo še vsa potrebna oprema in naprave za avtomatsko zvonjenje, pritrkovanje (ki naj bi bilo potem zelo lepo), bitje ure, …
Župnija Gomilsko prosi za vaš dar—prispevek v ta namen. Lahko tudi nakažete TRR Župnija Gomilsko: NOVA KBM SI56 0400 1004 8653 831 namen: za zvonove. Bog povrni vsem, ki ste že darovali!
Prosimo še druge, pridružite se jim.

Naslovljeno na vas

Krščen je bil
V nedeljo, 22. avgusta je prejel zakrament sv. krsta Kajetan Ivan Beneš bivajoč v Londonu. Tako je bil v polnosti vključen v naše župnijsko občestvo. Župljani se ga veselimo in mu voščimo uspešno rast v vsem dobrem. Staršem, botri in sorodnikom čestitamo z željo, da bi bili otroku dobri kažipoti v polno krščansko življenje.

NOVO ŠOLSKO IN VEROUČNO LETO 2021/2022
Z verouk začnemo s 6. septembrom, če nam bo uspelo v tem tednu uskladiti urnike, zagotovo pa po 12. septembru, po bogoslužnem začetku , ki bo drugo septembrsko nedeljo v župnijski cerkvi na Gomilskem ob 10.00 uri, po možnosti z udeležbo vseh veroučencev in njihovih staršev. Prvošolci gomilske šole – novinci za verouk, pa s starši vabljeni na prvi šolski dan po šoli v Dom srečanj na predstavitev. Veroučne knjige bodo veroučenci lahko nabavili pri verouku in naj to storijo takoj na začetku (veroučenci zadnje triade lahko že prej nabavijo v župnišču —kandidate za birmo se je spodbujalo, naj bi to opravili že pred počitnicami). Če bi znesek za veroučno knjigo težko poravnali v septembru, preložite na oktober, če bi pa kateri sploh ne zmogli, pa naj starši povedo in se bo uredilo. V mnogih župnijah imajo za kritje stroškov, ki jih ima z veroukom župnija, določen prispevek staršev za veroučenca (se giblje od 15 do 40 eur). Pri nas se priporočamo samo za prostovoljne prispevke. Lahko ga darujete pri nabirki na katehetsko nedeljo —pa ne le starši veroučencev, ampak vsi župljani, saj je poslanstvo izročanja zaklada vere novim generacijam zadeva vseh župljanov! Delo veroučne šole naj bi spremljali vsi z molitvijo, lepim zgledom – tudi z zavzetim in rednim sodelovanjem pri nedeljski sv. maši. Veroučenci, starši, veroučitelji, pa tudi z veliko dobre volje!

MAŠNI NAMENI
NED – 29.8.
22. nedelja med letom
Mučeništvo Janeza Krstnika
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Ivana Rojnika in starše

PON – 30.8.
Feliks (Srečko), mučenec
19.00 za +Ivana (god) in Marijo Knez

TOR – 31.8.
Pavlin, škof
19.00 za +Vladkota Juharta

SRE – 1.9.
Egidij (Tilen), opat
19.00 za +Jožeta—oblet. in Slavko Tiselj

ČET – 2.9.
Ingrid, redovnica
17.00 za +Terezijo Žnidar (v Šentrupertu)

PET – 3.9.
Gregor Veliki, papež, cerkveni učitelj
19.00 za +Jožeta Zupančiča

SOB – 4.9.
Rozalija (Zalka), devica
19.00 za +Rozalijo Pustoslemšek —god

NED – 5.9. – angelska
23. nedelja med letom
Mati Terezija, redovn.
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +starše Roter in teto Terezo (v Šentrupertu)

V tem tednu: Osnovnošolci in srednješolci bodo vstopili v novo šolsko leto. Zato bodo dnevi pred nami v znamenju začetka šolskega leta in priprav na začetek verouka in tudi drugih župnijskih dejavnosti z novim pastoralnim letom — v upanju, da nam bodo okoliščine dopuščale.
Za ministrantski izlet tudi ta dva dneva vremensko neugodna. Pa kasneje.
Peš romanje na Brezje: Odhod izpred župnijske cerkve 5. sept. zjutraj, prihod na Brezje 7. sept. na predvečer praznika Marijinega rojstva. Prijavite se zaradi rezervacije prenočišča. Tel.: 031 280 574 ( Marija) 
Sodelovanje pri bogoslužju: Še vedno je treba upoštevati navodila za preprečevanje širjenja covid –19.—razkuževanje rok, maske ali razdalja.
Dežurni ministranti: Matevž in Jakob Lončar
Bralci v nedeljo: I. Magda Šalamon, Anka Trogar; II. V Št.R. Petra Basle, Karmen Posedel Golob
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Šmatevž