Oznanila – 23. nedelja med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA  

Pa mu pripeljejo gluhega in nemega in ga prosijo, da bi položil roko nanj. Vzel ga je od množice vstran, mu vtaknil prste v njegova ušesa in se mu s slino dotaknil jezika; in pogledal je v nebo, zavzdihnil in mu rekel: »Efeta!« to je: »Odpri se!« In kar odprla so se mu ušesa in razvezala se je vez njegovega jezika in je govoril prav. (Mr 7,32–35)

BESEDA O BESEDI

»ODPRI SE!« Mr 7,31-37

Ozdravljenje gluhonemega potrjuje napoved preroka Izaija, ki v prvem berilu pravi: »Bog sam pride in vas reši. Tedaj spregledajo slepim oči in gluhim se odpro ušesa.« – Hans Urs von Balthasar, eden največji teologov našega časa, ob tem razmišlja: »Ne gre samo za ozdravljenje telesne hibe, ampak za prispodobo za izraelsko ljudstvo, ki dejansko predstavlja celotno človeštvo, ki je naglušno za Božjo besedo.« Ko je Jezus kot popotni učitelj rojakom govoril o skrivnostih Božjega kraljestva, je svoje govore pogosto končal z besedami: »Kdor ima ušesa za poslušanje, naj posluša!« »Gospod, odpri nam srce, da bomo pazili na besede tvojega Sina!« se glasi eden od bogoslužnih spevov pred evangelijem. Naša srca morajo biti zorana zemlja, pripravljena sprejeti seme milosti, ki ga seje Bog. Če so trda kot kamnita tla, je vsaka setev brez pomena. – »Odprite vrata Kristusu!« je zaklical sveti papež Janez Pavel II., ko je leta 1978 nastopil službo prvega pastirja in učitelja Cerkve. Ta klic pomeni: Odprite se sočloveku! Odprite se Božji modrosti! Ljudje se preradi zapiramo v ozke kroge svojih družin, sorodnikov, prijateljev, enako mislečih, tistih, ki so nam enaki na družbeni lestvici. – Apostol Jakob nas v berilu opozarja na nevarnosti takšnega zapiranja, ki je zastrupljalo celo prvo krščansko skupnost. Apostolska dela poročajo, da so bili njeni člani enega duha in srca in da med njimi ni bilo reveža. Pa vendar ni bilo vse tako lepo in tudi ni v nobenem današnjem občestvu.
»Odpri svoje srce!« nas vabi Bog vsako jutro, ko odpremo oči. Bog se nam prvi odpira in želi, da bi se tudi mi ljubeče odprli drug drugemu. Treba je znati pozorno prisluhniti ljudem, ki z njimi živimo ali se z njimi srečujemo, potem pa izreči pravo besedo. (po: S. Čuk, Misli srca)

23. NEDELJA MED LETOM

Dobri Jezus.
Brezskrben počitniški čas je za nami. Pomagaj nam, da se bomo brez težav ponovno privadili na šolske obveznosti. Stoj nam ob strani, da bomo v šolo in iz nje hodili varno, s sošolci pa se razumeli in si medsebojno pomagali. Ohranjaj nas zdrave in nas ter vse ljudi obvaruj virusa, da bomo lahko spet z veseljem osvajali nova znanja in se lahko brezskrbno družili med seboj. Amen. (A. K.)

Marija je kot cvet skromne vijolice; cvet ponižnosti, ki daje vsaki drugi kreposti milino in dostojanstvo in jo v Marijinem življenju uzremo v najlepšem sijaju. Marija, izvoljenka Gospoda nebes in zemlje, je živela tako tiho in sama zase, da je svet sploh ni poznal. Marija, plemeniti brst kraljevega rodu, je bila tako daleč od vsakega ponosa, od vsake ošabnosti, da je revnemu, a bogaboječemu tesarju dala svojo roko. In ko jo je nebeški sel poveličeval kot blagoslovljeno med ženami, najsrečnejšo njenega rodu, je vsa ponižna in skromna rekla: »Glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi«. Kakšna ponižnost blagoslovljene med ženami! Zato pa se je Gospod tudi ozrl na nizkost svoje dekle. Zdaj jo slavijo vsi rodovi. (bl. Anton Martin Slomšek)

Veroučna šola je odprta vsem otrokom, ki so pripravljeni spoštovati veljavni red in izpolnjevati veroučni program. Tudi, če bi starši sedaj ne bi imeli namena otroka »spraviti k zakramentom« pa bi želeli, da se seznani z vsebino krščanstva, brez česar je nemogoče razumevanje klasične umetnosti in celotne kulture.

Nova zvonova za župnijsko cerkev na Gomilskem
Bosta bronasta in bosta nadomestila sedaj manjšega jeklenega in tako premostila glasovni razpon med velikim-jeklenim in starim-bronastim. Tehtala bosta ca 720 kg in 370 kg. prvi F, drugi A.
Velik strošek bo še vsa potrebna oprema in naprave za avtomatsko zvonjenje, pritrkovanje (ki naj bi bilo potem zelo lepo), bitje ure, …
Župnija Gomilsko prosi za vaš dar—prispevek v ta namen. Lahko tudi nakažete TRR Župnija Gomilsko: NOVA KBM SI56 0400 1004 8653 831 namen: za zvonove. Bog povrni vsem, ki ste že darovali!
Prosimo še druge, pridružite se jim.

Naslovljeno na vas

NOVO ŠOLSKO IN VEROUČNO LETO 2021/2022
V tem tednu se bomo posvetili še neposredni pripravi na verouk—predvsem duhovni pripravi. Zato so vsi veroučenci — vključno od petega razreda naprej zelo, zelo vabljeni k sv. spovedi. Starši. Vzpodbudite jih. Priložnost bo vsak dan v tem tednu (razen četrtka, ko bo v Šentrupertu točno 2 uri prej): od 18.20 do 18.30 ure skupna priprava na spoved, nato od 18.30 do 19.00 spovedovanje. Po možnosti ste še pri sv. maši.
Po razredih: v ponedeljek 7. razred, v torek 8. razred, v sredo 9. razred, v četrtek v Šentrupertu vsi, ki jim tam bolj odgovarja ne glede na razred (lahko tudi po sv. maši—ob 17.30 uri), v petek 6. razred, v soboto 5. razred, letošnji prvoobhajanci —4. razred pa v nedeljo—zlasti s trnavske šole, gomilski pa bodo lahko šli enkrat po verouku.

Veroučni urnik za višje razrede:
5. razred v torek od 13.45 do 14.30 ure,
6. razred v torek od 14.45 do 15.30 ure
7. razred v ponedeljek od 14.00 do 14.45 ure
8. razred v petek od 14.00 do 14.45 ure
9. razred v petek 15.00 do 15.45 ure.
Ker pa imata zadnja dva razreda isto snov (oboji so kandidati za sv. birmo) se lahko prehaja iz ene skupine v drugo, le da bi bili dve približno enako veliki skupini.
Verouk se bo začel s ponedeljkom, 13. septembra. Za ta teden pa velja zgoraj zapisano vabilo k sv. spovedi.
Za veroučence prvih štirih razredov še ni veroučnega urnika, bo pa gotovo do prihodnje nedelje.

Bodoče katehistinje in katehiste pa vabi na izobraževanje Katehetsko pastoralna šola, ki deluje v vseh slovenskih škofijah. V naši—celjski škofiji deluje v Celju, telefon 041276937 /voditelj Klemen Sitar/. Odločite se.

MAŠNI NAMENI

NED – 5.9. – angelska
23. nedelja med letom
Mati Terezija, redovn.
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +starše Roter in teto Terezo (v Šentrupertu)

PON – 6.9.
Zaharija, prerok
19.00 za +Milico Ostrožnik

TOR – 7.9.
Regina, mučenka
19.00 za +Franca Kneza

SRE – 8.9.
Rojstvo Device Marije – mali šmaren
7.30 za krščansko praznovanje rojstnih dnevov
19.00 za +Ferdinanda in Alojzijo Kok

ČET – 9.9.
Peter Klaver, redovnik
17.00 za +Ivana Novaka (v Šentrupertu)

PET – 10.9.
Ines, mučenka
19.00 za +Marijo Podgoršek

SOB – 11.9.
Helga, spokornica
19.00 za +Ivana Sorčana

NED – 12.9.
24. nedelja med letom
Marijino ime
Bogoslužni začetek verouka
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Kristino in Ivana Pintar
Darovanje za podporo verouka

V tem tednu:
Ministrantski izlet bo to soboto. Odhod izpred cerkve na Gomilskem ob 8.30 uri. Vrnitev najkasneje do 18.00 ure. Prijavite se čim prej –vsaj do 9.9.
Molitveni dan za duhovne poklice bo prav tako v soboto 11.9 v Šmarju pri Jelšah: ob 9.00 molitvena ura, ob 10.00 uri sv. maša. Vabljeni!
Napoved: Stična mladih bo v soboto, 18. septembra. Mladi, organizirajte se za sodelovanje v okviru animatorjev, ostali se jim pridružite!
Sodelovanje pri bogoslužju: Še vedno je treba upoštevati navodila za preprečevanje širjenja covid –19.—razkuževanje rok, maske ali razdalja/razen za člane gospodinjstva ali razreda.
Dežurni ministranti: iz razreda ali skupine, ki ima tisti dan spoved /str. 3.
Bralci v nedeljo: I. Tilen Hadolin, Elza Vasle II. starša veroučencev
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Trnava