Oznanila – 24. nedelja med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA  

Tedaj je poklical k sebi množico skupaj z učenci in jim rekel: »Če hoče kdo hoditi za menoj, naj se odpove sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj. Kdor namreč hoče rešiti svoje življenje, ga bo izgúbil; kdor pa izgubi svoje življenje zaradi mene in zaradi evangelija, ga bo rešil.« (Mr 8,34–35)

BESEDA O BESEDI

VERE NI BREZ (KRIŽANE) LJUBEZNI Mr 8,27–35

Po besedah apostola Pavla mora »vera delovati po ljubezni«. O tem nas prepričuje tudi apostol Jakob v drugem berilu. »Kaj pomaga, bratje moji, če kdo pravi, da ima vero, del pa nima?« Raoul Follereau v eni svojih knjižic piše, kako je neki »neoporečen« kristjan ob koncu življenja prišel pred Boga in mu dejal: »Gospod, vse življenje sem ti zvesto služil. Moje roke so čiste.« Bog pa mu je nato rekel: »Res so čiste, vendar so tudi prazne.« Tako razsodbo bi utegnil slišati marsikdo med nami, ki živi svoje krščanstvo površno, brezosebno, iz navade. Jezusovo vprašanje učencem v današnjem evangeliju: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?« je namenjeno slehernemu od nas. »Kaj praviš, kdo je Jezus Kristus?« To terja od nas oseben, enkraten in tudi obvezujoč odgovor, ki ga ne bomo izrekli z jezikom, temveč s svojim življenjem – hodeč po Jezusovi poti, nad katero se razteza senca križa. Jezus nam daje vedeti, da njegov odhod v trpljenje in smrt ni samo njegov, temveč tudi vseh tistih, ki hočejo v veri hoditi za njim. Tu dobi Jakobov nauk o veri in delih svojo dejansko neizpodbitnost. Vera brez trpljenja ni krščanska vera. Vera, ki hoče le rešiti in ne izgubiti, bo vse izgubila. Reševati sebe je sebičnost, egoizem, ki je nezdružljiv z vero, katere ni mogoče ločiti od ljubezni.
Pater Ramon Cue v knjigi Moj polomljeni Kristus pripoveduje, kako je kot ljubitelj umetnosti iskal kakšno izjemno upodobitev Jezusa na križu. V neki prodajalni starin je odkril kip Križanega, ki je bil hudo poškodovan med državljansko vojno. Kupil ga je in sklenil, da ga dal obnoviti. Tedaj je Križani spregovoril: »Poslušaj, če že vpričo mojih polomljenih udov obujaš spomin na tiste, ki so v vojni uničevali moje podobe, kako da ti ne pride na misel toliko in toliko tistih, ki žalijo, ranijo, zlorabljajo in pohabljajo svoje brate v času po vojni? … Poglej, neizmerno veliko kristjanov se utaplja v pobožnosti, v svečah in cvetju nad lepimi Kristusi, pri tem pa pozabljajo na svoje brate, na ljudi: na grde, polomljene in trpeče Kristuse. S tem se ne morem strinjati.« (po: S. Čuk, Misli srca)

24. NEDELJA MED LETOM

In vprašal jih je: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?« Peter mu je odgovóril in rekel: »Ti si Kristus.« Strogo jim je prepovedal, da bi to komu povedali. In začel jih je učiti, da bo Sin človekov moral veliko pretrpeti, da ga bodo starešine, véliki duhovniki in pismouki zavrgli in umorili in da bo po treh dneh vstal. O teh stvareh jim je odkrito govóril. In Peter ga je potegnil k sebi in mu začel braniti. (Mr 8,29–32)

V življenju slehernega človeka je mnogo stvari, ki jih le s težavo dojema razum. Duhovni svet je še posebno trd oreh za marsikaterega sodobnika, enako svet Jezusa Kristusa in skrivnost odrešenja.
Marsikdo ne more sprejeti Boga, ki bi bil tako drugačen od njegovega pojmovanja. Oddalji se, ker hoče ohraniti »zdravo človeško logiko«.
Prvo znamenje jasnosti je opazno v Petrovi izpovedi vere, da je Jezus Kristus Maziljenec in Božji poslanec. Toda to je le kakor sončni žarek, ki se je za trenutek prikazal skozi gozd, za trenutek širok, toda kmalu skoraj ponovno izgubljen med drevesi. Resnica, da mora Jezus trpeti in umreti, je za njegovo razumevanje pretežka. Tudi za marsikoga izmed nas.
Vsakdo izmed nas je povabljen, da razmisli o jasnosti in slepoti v lastni veri …, o tem, kako dojemam Kristusa … In nenazadnje: ali sem pripravljen sprejeti evangelij, Kristusa z vsemi dejstvi, ali le to, kar je mi pri njem ugaja? (po: Bogoslužno leto B)

Nova zvonova za župnijsko cerkev na Gomilskem
Bosta bronasta in bosta nadomestila sedaj manjšega jeklenega in tako premostila glasovni razpon med velikim-jeklenim in starim-bronastim. Tehtala bosta ca 720 kg in 370 kg. prvi F, drugi A.
Velik strošek bo še vsa potrebna oprema in naprave za avtomatsko zvonjenje, pritrkovanje (ki naj bi bilo potem zelo lepo), bitje ure, …
Župnija Gomilsko prosi za vaš dar—prispevek v ta namen. Lahko tudi nakažete TRR Župnija Gomilsko: NOVA KBM SI56 0400 1004 8653 831 namen: za zvonove.
Bog povrni vsem, ki ste že darovali!
Prosimo še druge, pridružite se jim.

Naslovljeno na vas

NOVO ŠOLSKO IN VEROUČNO LETO 2021/2022
URNIK VEROUKA V TEM VEROUČNEM LETU
POŠ Gomilsko
1. razred: ponedeljek od 12.40 do 13.25
2. razred: ponedeljek od 11.35 do 12.20
3. razred: petek od 12.40 do 13.25
4. razred: petek od 11.35 do 12.20

POŠ Trnava
1. in 2. razred: ponedeljek od 14.05 do 14.50
3. razred: petek od 14.05 do 14.50
4. razred: petek od 7.15 do 8.00

Upamo, da ne bo kakšnih sprememb.

Veroučni urnik za višje razrede:
5. razred: torek od 13.45 do 14.30 ure,
6. razred: torek od 14.45 do 15.30 ure
7. razred: ponedeljek od 14,00 do 14,45 ure
8. razred: petek od 14.00 do 14,45 ure
9. razred: petek 15.00 do 15.45 ure.
Ker pa imata zadnja dva razreda isto snov (oboji so kandidati za sv. birmo) se lahko prehaja iz ene skupine v drugo, le da bi bili dve približno enako veliki skupini.
Verouk se bo začel s ponedeljkom, 13. septembra. Veroučenci druge in tretje triade, ki v preteklem tednu niso bili pri spovedi, še vabljeni.
Za veroučence prvih štirih razredov še ni veroučnega urnika, bo pa gotovo do prihodnje nedelje.

Bodoče katehistinje in katehiste pa vabi na izobraževanje Katehetsko pastoralna šola, ki deluje v vseh slovenskih škofijah. V naši—celjski škofiji deluje v Celju, telefon 041276937 /voditelj Klemen Sitar/. Odločite se.

MAŠNI NAMENI
NED – 12.9.
24. nedelja med letom
Marijino ime
Bogoslužni začetek verouka
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Kristino in Ivana Pintar
Darovanje za podporo verouka

PON – 13.9.
Janez Zlatousti, škof, cerkveni učitelj
19.00 za resnico —njeno uveljavitev

TOR – 14.9.
Povišanje sv Križa
19.00 za +Franca Turka

SRE – 15.9.
Žalostna Mati Božja
19.00 za +Marto Kunst

ČET – 16.9.
Kornelij in Ciprijan, mučenca
19.00 za +Hedviko Petek –oblet.

PET – 17.9.
Lambert, mučenec
16.00 sv. maša in pogreb +Ivanke Vadlan

SOB – 18.9.
Irena, mučenka
14.00 za blagoslov, srečo v zakonu J in L
19.00 za solidarnost v skrbi za zdravje

NED – 19.9.
25. nedelja med letom
Šmatevška n. – praznovanje v župnijski cerkvi
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Alojzija –oblet. in Marijo Tiselj ter vse njihove

V tem tednu:
Seja ŽPS bo v sredo ob 20.00 uri v Domu srečanj. Člani, lepo vabljeni.
Stična mladih bo to soboto, 18. septembra. Mladi, organizirajte se za sodelovanje v okviru animatorjev, ostali se jim pridružite!
Sodelovanje pri bogoslužju: Še vedno je treba upoštevati navodila za preprečevanje širjenja covid –19.—razkuževanje rok, maske ali razdalja/razen za člane gospodinjstva ali razreda.
Dežurni ministranti: iz razreda ali skupine, ki ima tisti dan spoved /str. 3.
Bralci v nedeljo: I. Mojca Strožer, Sandi Završnik; II. Robert Natek, Brigita Stvarnik Novak
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Zakl