Oznanila – 30. nedelja med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA  

Jezus je obstal in rekel: »Pokličite ga!« Poklicali so slepega in mu rekli: »Le pogum, vstani, kliče te!« Odvrgel je svoj plašč, skôčil pokonci in pohítel k Jezusu. Jezus ga je vprašal: »Kaj hočeš, da ti storim?« Slepi mu je dejal: »Rabuní, da bi spregledal!« Jezus mu je rekel: »Pojdi, tvoja vera te je rešila!« Takoj je spregledal in šel po poti za njim. (Mr 10,49–52)

BESEDA O BESEDI

»ZAUPAJ, VSTANI, KLIČE TE!« Mr 10,46–52

Ko se je pri mestu Jeriha slepi berač Bartimaj srečal z Jezusom, je iz njegovega srca privrela prošnja: »Jezus, Davidov sin, usmili se me!« Ker se mu je zdelo, da je pri preroku iz Nazareta naletel na gluha ušesa, je krik po pomoči ponovil še glasneje. »Prenekateri so ga svarili, naj utihne,« poroča evangelist Marko. Ko pa je Jezus velel, naj ubožca pokličejo, so vsi rekli: »Zaupaj, vstani, kliče te!«
Pater Albin Škrinjar ob tem Jezusovem »preobratu« v odnosu do slepega Bartimaja svetuje: »Če v molitvi vztrajamo, nas bo končno Bog še mileje pogledal in nas z lepšo besedo, večjim dejanjem potolažil. Ko se zdi, da nas ne sliši, vendarle neopaženo sledi našim klicem in je vesel, če naše zaupanje ne upada, ampak raste. Kdo ne bi vstal, ko ga kliče Jezus k sebi, potem ko je slišal njegove srčne klice na pomoč? Pred ljudi stopamo večkrat s strahom v srcu – ne vemo, kaj bodo rekli na našo prošnjo. Pred Jezusom je edino pravilno imeti zaupanje.«
Tisti, ki imajo zdrave telesne oči, si ne morejo predstavljati, kaj čutijo ljudje, ki so za ta dragoceni dar prikrajšani. Za izpolnjevanje našega krščanskega poklica pa je še veliko bolj dragoceno zdravje duhovnih oči, to je odprtost za Boga in bližnjega. Kadar sledeč hrepenenju svojega srca, ustvarjenega po Božji podobi, začutimo željo, da bi ozdraveli od duhovne slepote, se lahko zanesemo na notranji glas, ki nas nagovarja: »Zaupaj, vstani, kliče te!«
Če so naše duhovne oči velikokrat bolne, naj bodo za Božji glas odprta vsaj naša ušesa! (po: S. Čuk, Misli srca)

30. NEDELJA MED LETOM – misijonska

MISIJONSKA NEDELJA, 24.10.2021

Geslo letošnje Misijonske nedelje, ki bo 24. oktobra, je vzeto iz Apostolskih del in se glasi: »Ne moreva, da ne bi govorila o tem, kar sva videla in slišala« (Apd 4,20). Te besede sta izgovorila apostola Peter in Janez, ko sta se morala zagovarjati pred vélikim zborom (prim. Apd 4,1-22). In to samo zato, ker sta v templju oznanjala, da je odrešitev samo v Jezusu Kristusu (prim. Apd 3,11-26). Pri nas bo osrednje praznovanje Misijonske nedelje potekalo v mariborski nadškofiji, v Vidmu pri Ptuju, rojstnem kraju misijonarja p. Miha Drevenška – ob 15.00 program, ob 16.00 sv. maša ki jo bo vodil mariborski nadškof msgr. Alojzij Cvikl ob somaševanju duhovnikov mariborske nadškofije in misijonarjev, ki so trenutno v domovini. Tako molitvena ura kakor tudi sv. maša bosta potekali v cerkvi sv. Vida. Vabljeni. Sv. mašo bo tudi predvajala SIP TV.
Na letošnjem srečanju misijonarjev v domovini je ljubljanski nadškof msgr. Stanislav Zore pozval misijonarje, naj nas naučijo misijonariti, saj »okolje v katerem živimo in v katerem se je znašel ves zahodni svet, žal ni več verno«.

Bodite misijonarji Božje ljubezni in nežnosti!
Bodite misijonarji Božjega usmiljenja, ki vedno odpušča,
nas vedno pričakuje in nas tako ljubi.
(papež Frančišek)
Nova zvonova za župnijsko cerkev na Gomilskem
Bosta bronasta in bosta nadomestila sedaj manjšega jeklenega in tako premostila glasovni razpon med velikim-jeklenim in starim-bronastim. Tehtala bosta ca 720 kg in 370 kg. prvi F, drugi A. Pričakujemo ju v začetku novembra.
Velik strošek bo še vsa potrebna oprema in naprave za avtomatsko zvonjenje, pritrkovanje (ki naj bi bilo potem zelo lepo), bitje ure, …
Župnija Gomilsko prosi za vaš dar—prispevek v ta namen. Lahko tudi nakažete TRR Župnija Gomilsko: NOVA KBM SI56 0400 1004 8653 831 namen: za zvonove. Bog povrni vsem, ki ste že darovali!
Prosimo še druge, pridružite se jim.

Naslovljeno na vas

OKTOBERSKA SEJA ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA (ŽPS)
Ta je bila v sredo 20. oktobra. Udeležba članov je bila podpovprečna. Nekateri so v dvomu, da jim je mandat potekel. Res so v septembru v nekaterih slovenskih škofijah izbirali nove ŽPS, a za našo celjsko škofijo velja podaljšanje mandata sedanjim ŽPS do prihodnje jeseni. Torej tudi za naš ŽPS. Zato prosimo člane ŽPS, tudi tiste, ki ste že nekoliko utrujeni in niste nameravali ponovno kandidirati, da velikodušno nadaljujete svoje poslanstvo do oblikovanja novega sestava ŽPS! V zadnjem letu smo zaradi teh zdravstvenih okoliščin vsi tako precej počivali. Pa tudi v bližnji prihodnosti ne kaže najbolje. Potrudimo se z Božjo pomočjo!
Po začetni molitvi smo se posvetili temi meseca za ŽPS: Sv. Jožefa stiska in poslušnost. V preizkušnjah naj v poslušnosti Svetemu Duhu sledimo sv. Jožefu in nas bodo okrepile in duhovno obogatile.
Nedelje v novembru, zlasti druga sv. maša na te nedelje, bodo imele poseben namen: prva nedelja, 7. 11. bo posvečena starejšim župljanom. Zaradi zdravstvenih razmer ne bo običajnega srečanja, ampak samo sv. maša v župnijski cerkvi. Gotovo pa bo navzočih vsaj nekaj zastopnikov starejših.
Druga nedelja, 14.11. bo namenjena zakonskim jubilantom. Natančneje boste o programu slavljenci še obveščeni v naslednjih oznanilih.
Tretjo nedeljo, 21.11. bo predstavitev kandidatov za prvo sv. obhajilo.
Četrto nedeljo, 28.12. bo predstavitev kandidatov za sv. birmo.
Na Štefanovo, 26.12. pa naj bi bila posvetitev novih zvonov—upanje je.

PRED NAMI JE PRAZNIK 1. NOVEMBER – VSI SVETI
Letos pride na ponedeljek. Za slovesen, zapovedan praznik, ki naj bi ga obhajali tudi sodelovanjem pri sv. mašah (na Gomilskem ob 7.30 in 14.00, v Šentrupertu pa ob 16.00 uri). Na nedeljo—dan pred praznikom in na praznik pa vabljeni k spovedi.
Na grobovih naših rajnih naj zagori plemeniti dar za plamen dobrote do sočloveka. Na voljo bodo Karitasove lesene negorljive svečke.

MAŠNI NAMENI

NED – 24.10.
30. nedelja med letom
MISIJONSKA NEDELJA
Anton M. Klaret, škof
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Franca Kneza
Darovanje za misijone pri obeh mašah

PON – 25.10.
Darinka, mučenka
19.00 za +Janeza Hočevarja

TOR – 26.10.
Lucijan, mučenec
19.00 za +Majdo in Silvota Lenko

SRE – 27.10.
Sabina Avil., mučenka
19.00 za +Alfonza Tekavca—oblet.

ČET – 28.10.
Simon in Juda Tadej, apostola
17.00 za +Marijo Petrovc –oblet. (v Šentrupertu)

PET – 29.10.
Ermelinda, devica
19.00 za +Alojza, Julijano in Stankota Slemenšek in Jurija Zorko

SOB – 30.10.
Marcel, mučenec
Prehod na zimski čas
19.00 za +Šramove in Koširjeve

NED – 31.10.
31. nedelja med letom
Žegnanjska nedelja
Volbenk, škof
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Mihata in Adelo Drča in sorod.

V tem tednu: naj bodo veroučencem in njihovim domačim veroučne počitnice lepe in blagoslovljene —tudi za to prihajajte v cerkev!
Sodelovanje pri bogoslužju: Še vedno je treba upoštevati navodila za preprečevanje širjenja covid –19.—razkuževanje rok, maske ali razdalja/razen za člane gospodinjstva ali razreda. Potrebno je imeti potrdilo PCT.
Srečanje sodelavk in sodelavcev župnijske Karitas bo to sredo po maši. Lepo vabimo, da se pridružijo še novi.

Dežurni ministranti: v počitnicah prostovoljci po en dan.
Bralci v nedeljo: I. Lucija Blatnik, Mojca Strožer; II. Melanija Hadolin, Anja Šket.
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Zakl.