Oznanila – 31. nedelja med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA  

Tisti čas je eden izmed pismoukov pristopil k Jezusu in ga vprašal: »Katera je prva od vseh zapovedi?« Jezus je odgovóril: »Prva je: Poslušaj, Izrael, Gospod, naš Bog, je edini Gospod. Ljubi Gospoda, svojega Boga, iz vsega srca, iz vse duše, z vsem mišljenjem in z vso močjo. Druga pa je tale: Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Večja od teh dveh ni nobena druga zapoved.« (Mr 12,28–31)

BESEDA O BESEDI

MOTOR ŽIVLJENJA Mr 12,28b–34

Na vprašanje, kaj je pri avtomobilu najpomembnejše, bi vsak dorasel človek odgovoril, da je to motor. Če je motor zanič, prav nič ne pomaga še tako lepa karoserija, skrbno očiščena stekla, nove gume, mehki sedeži ali druga vrhunska notranja oprema. Z avtom se ne moremo nikamor peljati. Nekaj podobnega, kot je motor za avtomobil, je za naše človeško in krščansko življenje ljubezen. V današnjem evangeliju smo slišali, kako je nekoč k Jezus prišel pismouk, to je mož, ki je dobro poznal Sveto pismo in je Božjo besedo razlagal tudi drugim. Delal se je, kot da ne pozna Božje postave in je Jezusa vprašal: »Katera je prva od vseh zapovedi?« Jezus mu odgovori z besedami, zapisanimi v 5. Mz in so vsakdanja molitev vernih Judov, podobno kot nam kristjanom očenaš. Te besede so vsi znali na pamet, kot znamo mi Gospodovo molitev. Če pa neko stvar znaš na pamet, se rado zgodi, da jo ponavljaš in ponavljaš, pa ne veš, kaj govoriš. Ne pomisliš na vsebino besed. Jezus je pismouku navedel prvo zapoved: »Ljubi Gospoda, svojega Boga, iz vsega srca,« potem pa še drugo o ljubezni do bližnjega, ki je enakovredna prvi. Pismouk je bil z njegovim odgovorom zelo zadovoljen in ga je pohvalil: »Dobro, učitelj. Resnico si povedal.« Tudi Jezus je bil vesel, ko je videl, da se pismouk zanima, kako bi pravilno služil svojemu Bogu. Rekel mu je: »Nisi daleč od Božjega kraljestva.« Kar pomeni: »Če boš to, kar veš, v življenju izpolnjeval, ti Božje kraljestvo ne uide.« – Jezus je poslušalcem velikokrat govoril, kako je ljubiti Boga in bližnjega najbolj potrebno. Medsebojno ljubezen je postavil celo za razpoznavni znak svojih pravih učencev. Kakor smo različni ljudje: različnih starosti, značajev, različnih poklicev, tako je lahko različna naša ljubezen. A vendarle mora biti v vsakem izmed nas. Ne kot sladkorček, s katerim se sladkamo, temveč kot vsakdanji kruh, s katerim se redno hranimo, da nam ne opešajo moči. (po: S. Čuk, Misli srca)

31. NEDELJA MED LETOM – žegnanjska

Cerkveni predpisi določajo, naj vsaka posvečena cerkev obhaja pravo obletnico posvetitve na sam dan ali na nedeljo prej ali pozneje. Vse tiste cerkve, ki prave obletnice posvetitve ne poznajo, obhajajo obletnico posvetitve (‘žegnanjsko nedeljo’) v nedeljo pred praznikom vseh svetih (1. novembra). Prvi dve stoletji kristjani niso imeli posebnih bogoslužnih prostorov in so se zbirali k bogoslužju v zasebnih hišah. Zgodovinar Evzebij († 340) prvi poroča o posvetitvi cerkve Božjega groba v Jeruzalemu in o obhajanju obletnice te posvetitve. Ko je Cerkev za cesarja Konstantina leta 313 dobila svobodo, je vsako večje krščansko občestvo zgradilo bogoslužne stavbe in sčasoma je postala posvetitev cerkva eno najbolj slovesnih, najdaljših in vsebinsko najbogatejših bogoslužnih dejanj. (Silvester Čuk)

Zahvala Bogu in vam dragi dobrotniki naših cerkva
Spodobi se in pravično je, da se Bogu zahvalimo za štiri bisere—štiri svetišča v naši župniji. Zahvaliti se moramo tudi za naše prednike, ki so v mnogo bolj skromnih razmerah in mnogo težjih okoliščinah gradili in z umetninami okrasili naše cerkve. Njihova gorečnost za lepoto Bogu in njegovi slavi posvečenih zgradb tudi nas spodbuja, da skrbimo za njihovo vzdrževanje in obnavljanje. Posebno pa, da ohranjamo njihovo namembnost: so hiše molitve in domovi Božjega ljudstva. Zato je pomembno, da se v njih zbiramo. Da so kulturno zgodovinski spomeniki, je drugotnega pomena.
 Zahvala vsem dobrotnikom naših cerkva: cerkvenim ključarjem, krasilkam in krasilcem, vsem darovalcem za cerkve, … Bog povrni vsem!

Nova zvonova za župnijsko cerkev na Gomilskem
Sta bronasta in bosta nadomestila sedaj manjšega jeklenega in tako premostila glasovni razpon med velikim-jeklenim in starim-bronastim. Tehtata ca 720 kg in 370 kg. prvi F, drugi A. Ste opazili? »Bosta« je že spremenjeno v »sta«.
Velik strošek bo še vsa potrebna oprema in naprave za avtomatsko zvonjenje, pritrkovanje (ki naj bi bilo potem zelo lepo), bitje ure, …
Župnija Gomilsko prosi za vaš dar—prispevek v ta namen. Lahko tudi nakažete TRR Župnija Gomilsko: NOVA KBM SI56 0400 1004 8653 831 namen: za zvonove. Bog povrni vsem, ki ste že darovali!
Prosimo še druge, pridružite se jim.
 
Naslovljeno na vas
 
1. NOVEMBER – VSI SVETI slovesen in zapovedan praznik
Po popoldanski sv. mašah bodo molitve za rajne na pokopališču na Gomilskem in v Šentrupertu.
Pri vseh sv. mašah bo ta dan darovanje za sv. maše za rajne in za nove zvonilne naprave.
Na nedeljo—dan pred praznikom in na praznik pa vabljeni k spovedi.
Možnost prejema odpustkov: Glede odpustkov isti Katekizem uči: »Odpustek je odpuščanje časne kazni pred Bogom za tiste grehe, katerih krivda je že odpuščena. Prejme ga kristjan, ki je pravilno pripravljen pod določenimi pogoji ob pomoči Cerkve, katera v službi odrešenja z oblastjo razdeljuje in naklanja zaklad zadostitev Kristusa in svetnikov. Odpustek je delen ali popoln v tem smislu, da nas delno ali popolnoma reši časnih kazni, ki jih dolgujemo za grehe. Odpustite moremo naklanjati ali živim ali rajnim.« V prvih osmih dneh novembra Cerkev za obisk pokopališča in molitev za rajne naklanja popolni odpustek. Prav tako dobi odpustek v vseh cerkvah in javnih kapelah na dan 1. in 2. novembra, ali prejšnjo ali naslednjo nedeljo, kdor moli vsaj očenaš in vero in je bil pri spovedi in obhajilu ter moli po papeževem namenu.
Na grobovih naših rajnih naj zagori plemeniti dar za plamen dobrote do sočloveka. Na voljo bodo Karitasove lesene negorljive svečke.

Nedelje v novembru, zlasti druga sv. maša na te nedelje, bodo imele poseben namen: prva nedelja, 7. 11. bo posvečena starejšim župljanom. Zaradi zdravstvenih razmer ne bo običajnega srečanja, ampak samo sv. maša v župnijski cerkvi. Gotovo pa bo navzočih vsaj nekaj zastopnikov starejših.
Druga nedelja, 14.11. bo namenjena zakonskim jubilantom. Natančneje boste o programu slavljenci še obveščeni v naslednjih oznanilih.
Tretjo nedeljo, 21.11. bo predstavitev kandidatov za prvo sv. obhajilo
Četrto nedeljo, 28.11. bo prestavitev kandidatov za sv. birmo
Posvetitev novih zvonov, predvidena za Štefanovo, bo verjetno že prej.

MAŠNI NAMENI

NED – 31.10.
30. nedelja med letom
Žegnanjska nedelja
Anton M. Klaret, škof
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Mihata in Adelo Drča in sorod.

PON – 1.11.
VSI SVETI
10.00 za vse +Vovkove
14.00 za vse župljane—žive in rajne
16.00 za vse verne rajne (v Šentrupertu)
18.00 molitev rožnega venca za rajne

TOR – 2.11.
Spomin vernih rajnih
7.30 po papeževem namenu
16.00 za +starše Ducman in Vido Krajnc (v Šentrupertu)
17.00 za vse verne rajne

SRE – 3.11.
Viktorin Ptujski, škof, mučenec
17.00 za +Ferdinanda Orožima in vse Jakovčeve

ČET – 4.11. prvi četrtek
Karel Boromejski, škof
16.00 za +Janeza Potočnika –30. dan (v Šentrupertu)
Molitev za duhovne poklice

PET – 5.11. prvi petek
Zaharija in Elizabeta, starša Janeza Krstnika
17.00 za duhovne poklice (V.)
Litanije Jezusovega srca

SOB – 6.11. prva sobota
Lenart, opat
17.00 za +Jožeta Zupančiča
Litanije Jezusovega srca

NED – 7.11.
32. nedelja med letom
Zahvalna nedelja
Ernest, opat
7.00 češčenje  
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za starejše župljane—za srečno in blagoslovljeno jesen življenja

V tem tednu: kar pet dni v tem tednu ima poseben, izreden pomen!
Sodelovanje pri bogoslužju: Še vedno je treba upoštevati navodila za preprečevanje širjenja covid –19.—razkuževanje rok, maske ali razdalja/razen za člane gospodinjstva ali razreda. Potrebno je imeti potrdilo PCT.
Dežurni ministranti: Jaša in Ana Vita Cvenk
Bralci: na praznik Vseh svetih bodite na razpolago, kadar boste navzoči; v ned.: I. Simon Brdnik, Majda Jelen II. Rožič Anže Nika Šlander
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Gomilsko I.