Oznanila – 32. nedelja med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA  

Sedél je nasproti zakladnici in gledal, kako množica meče denar vanjo. Mnogo bogatih je veliko vrglo. Prišla je tudi neka uboga vdova in je vrgla dva nôvčiča, to je en kvadrant. Tedaj je poklical k sebi svoje učence in jim rekel: »Resnično, povem vam: Ta uboga vdova je vrgla več kot vsi, ki so metali v zakladnico. Vsi so namreč vrgli od svojega preobilja, ta pa je dala od svojega uboštva vse, kar je imela, vse, kar potrebuje za življenje.« (Mr 12,41–44)

BESEDA O BESEDI

KDO JE ZARES BOGAT? Mr 12,38–44

Slovenski pregovor pravi: »Prej dobiš od mrtveca besedo kakor od bogatina dar.« Apostol Jakob v svojem pismu svari bogate ljudi, da jim bo bogastvo v veliko breme na dan sodbe, če ga ne bodo prav uporabljali, še bolj pa, če so ga nabrali po krivični poti. V Apostolskih delih beremo, da so imeli v prvi krščanski skupnosti verniki vse skupno: bogati so prodajali svoje premoženje, denar pa prinašali apostolom, ki so od tega delili vsem, kolikor je kdo potreboval. Reveža ni bilo med njimi. In prav zaradi te dejavni ljubezni so jih pogani občudovali. Bolj ko se je Cerkev na zunaj širila in je raslo število njenih članov, težje je bilo uresničevati ta vzor skupnosti. Vedno pa je za Jezusove učence veljala zapoved dejavne ljubezni do bližnjega, brez katere je vse krščanstvo zgolj mrtva črka. Dandanes govorimo o treh bistvenih dejavnostih Cerkve: oznanjevanju verskih resnic in načel, posvečevanju po zakramentih, ki jih je postavil Jezus, sad obojega pa je dejavna ljubezen, ki ji s tujo besedo pravimo karitas.
Iz vsakdanjega življenja dobro vemo, da za uresničevanje dobrodelnosti ni najpomembneje, da smo premožni, ampak da imamo čuteče srce. »Kdor ima ljubezen v svojem srcu, ima vedno nekaj, kar lahko da,« je dejal sv. Avguštin. Zgled take dobrote nam s prstom kaže Jezus v današnjem evangeliju. Ko je bil s svojimi učenci v jeruzalemskem templju, jih je opozoril na dar uboge vdove, revne žene, ki je v tempeljsko zakladnico vrgla »samo« dva novčiča. »Resnično vam povem,« je dejal Jezus, »ta uboga vdova je vrgla več ko kot vsi, ki so metali v zakladnico. Vsi so namreč vrgli od svojega preobilja; ta pa je od svojega uboštva dala vse, kar je imela, vse, kar potrebuje za svoje preživetje.« – Naj nam bo vzpodbuda pri našem odnosu do denarja slovenska duhovna pesem z naslovom Dva novčiča, ki jo je zložil duhovnik Franc Juvan, v drugem delu pravi: »Zdaj pa se zamislimo, / koliko mi dajemo / za sestradane ljudi, / ki nimajo niti dveh novčičev. / Dostikrat zapravljamo, / a pri tem pozabljamo / na nesrečne množice, / ki čakajo naša dva novčiča.« (po: S. Čuk, Misli srca)

32. NEDELJA MED LETOM – zahvalna – ned starejših

ZAHVALNA NEDELJA
Pridelki narave niso samoumevni. Lahko bi bila polja brez semen, hranil in dežja. Lahko bi bila tla peščena in nerodovitna.
Pa če ne bi rasle rože, drevesa, gozdovi? Kako bi bilo, če pridelki zemlje ne bi imeli užitnih plodov? Če ne bi bilo divjadi, ptic, živali in rib? Kako bi se prehranjevali? Kaj bi jedli, da bi ostali pri življenju? S čim bi si potešili lakoto? Lakoto po hrani sveta.
Ko je Bog ustvaril človeka, je moral ustvariti naravo, ki ga živi.
Vanjo polaga Stvarnik svojega duha in jo obnavlja, da daje svoj sad. Vsako leto zemlja znova rojeva in hrani množice. Bog navrže več, kakor more človek zaužiti. Več, kakor bi mogla zaužiti vsa usta sveta. A ljudje umirajo od lakote, ker so na svetu mogočneži, ki si prilaščajo darove narave na račun drugih. Pomagajmo po svojih močeh, da je ne bi trpeli ljudje našega veka. Zahvaljujmo se Bogu, da ne trpimo lakote. (po: P. Millonig)

Zahvala vsem dobrotnikom župnije
Hvala vsem, ki radi pripadate našemu občestvu, ki župniji toliko prispevate v duhovnih in snovnih darovih, ki zavzeto in požrtvovalno sodelujete pri njenem delovanju, še zlasti ožjim župnijskim sodelavcem pri bogoslužju, pri načrtovanju in izvajanju pastoralnega in oznanjevalnega poslanstva, skrbi za cerkvene stavbe in gospodarske zadeve, za urejanje in krašenje bogoslužnih prostorov, za organizirano dobrodelnost, … Hvala za vso dobroto, ki jo je deležno župnišče, oziroma župnik, še zlasti z oskrbovanjem s hrano in čiščenjem prostorov. Bog obilno vsem povrni!

Nedelja naših starejših župljanov
Danes, na zahvalno nedeljo, je v naši župniji tudi dan starejšim župljanov. Tradicionalno srečanje starejših župljanov na zadnjo septembrsko nedeljo je bilo odloženo v upanju, da se bodo zdravstvene razmere izboljšale, a je ravno nasprotno. A bogoslužje je danes namenjeno vam, pa četudi vas bo večina mogla biti z nami le v duhu. Bodimo povezani v Kristusovi ljubezni! Je pa ta zahvalna nedelja v jeseni zelo primerna za vaš praznik. V jeseni vašega življenja se zahvaljujemo za sadove vašega življenja, ki jih je deležna tudi župnija. Blagoslovljeno in srečno jesen življenja vam Bog daj!

Naslovljeno na vas

Poslovili smo se
V preteklem mesecu oktobru se je življenjska pot iztekla dvema župljanoma. Od pokojnega Janeza Potočnika iz Trnave 21 a, nazadnje bivajočega v Domu starejših, je bilo slovo v četrtek, 7.10. v šentrupertski cerkvi in na pokopališču. Od pokojnega Janeza Hočevarja pa v sredo, 20.10 pri križu pred cerkvijo na Gomilskem in nato na pokopališču. Naj počivata v miru.

Nedelje v novembru, zlasti druga sv. maša na te nedelje, bodo imele poseben namen: prva nedelja, 7. 11. bo posvečena starejšim župljanom. Zaradi zdravstvenih razmer ne bo običajnega srečanja, ampak samo sv. maša v župnijski cerkvi. Gotovo pa bo navzočih vsaj nekaj zastopnikov starejših.
Druga nedelja, 14.11. bo namenjena zakonskim jubilantom. Zaradi teh zdravstvenih razmer bo žal praznovanje nekoliko okrnjeno, pa vendar na znotraj lahko globoko in osrečujoče doživeto, zato se vsi, ki letos praznujete obletnico poroke, ki ima na koncu »0« ali »5« po možnosti praznovanja udeležite. Lani je zaradi okoliščin ta slovesnost odpadla, zato bomo tokrat mislili tudi na lanskoletne slavljence—pa bo lepo, če bodo tudi kaj zraven.
Tretjo nedeljo, 21.11. bo predstavitev kandidatov za prvo sv. obhajilo
Četrto nedeljo, 28.11. bo prestavitev kandidatov za sv. birmo
Posvetitev novih zvonov, predvidena za Štefanovo, bo prej — v nedeljo, 12. decembra. Slovesnost bo vodil g. škof dr. Maksimilijan Matjaž.

Nova zvonova za župnijsko cerkev na Gomilskem
Sta bronasta in bosta nadomestila sedaj manjšega jeklenega in tako premostila glasovni razpon med velikim-jeklenim in starim-bronastim. Tehtata ca 720 kg in 370 kg. prvi F, drugi A. Ste opazili? »Bosta« je že spremenjeno v »sta«.
Velik strošek bo še vsa potrebna oprema in naprave za avtomatsko zvonjenje, pritrkovanje (ki naj bi bilo potem zelo lepo), bitje ure, …
Župnija Gomilsko prosi za vaš dar—prispevek v ta namen. Lahko tudi nakažete TRR Župnija Gomilsko: NOVA KBM SI56 0400 1004 8653 831 namen: za zvonove. Bog povrni vsem, ki ste že darovali!
Prosimo še druge, pridružite se jim.

MAŠNI NAMENI

NED – 7.11.
32. nedelja med letom
Zahvalna nedelja
Ernest, opat
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za starejše župljane—za srečno in blagoslovljeno jesen življenja

PON – 8.11.
Bogomir, škof
17.00 za +Ivano Lončar (20.) oblet. in vse Hacetove

TOR – 9.11.
Posvetitev lateranske bazilike
17.00 za zdravje (R.)

SRE – 10.11.
Leon Veliki, papež, cerkveni učitelj
17.00 za +Ivanko Vadlan

ČET – 11.11.
Martin, škof
16.00 za +Terezijo Žnidar (v Šentrupertu)

PET – 12.11.
Jozafat, škof, mučenec
17.00 za +Viktorja (10.) oblet. in Vero Jelen

SOB – 13.11.
Stanislav Kostka, redov.
17.00 za +starše Natek in Zgubič in sorod.

NED – 14.11.
33. nedelja med letom
Nikolaj Tavelič, mučen.
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Ivanko Pevec
Praznovanje zakonskih jubilejev

V tem tednu:
Sodelovanje pri bogoslužju: Še vedno je treba upoštevati navodila za preprečevanje širjenja covid –19.—razkuževanje rok, maske ali razdalja/razen za člane gospodinjstva ali razreda. Potrebno je imeti potrdilo PCT.

Dežurni ministranti: Jošt Polak in David Zupančič
Bralci: v nedeljo: I. Sonja Mandelc, Magda Šalamon; II. zakonca jubilanta
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Gomilsko II.