Oznanila – BOŽIČ

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

B O Ž I Č 2021
Dete v jaslicah je naš Rešitelj,
ki prežene sleherno temo nevednosti in hudobije ter nam prižiga upanje. Zaradi njegovega usmiljenja smo vsi vredni, da živimo: rojeni in še ne rojeni, zdravi in bolni, mogočni in šibki, pogumni in plahi, verni in neverni, pa tudi miroljubni in nemirni. Usmiljenje Deteta v jaslicah odpravlja razlike med nami i n nas napolnjuje s spoznanjem o Bogu. To nas nagiba k spremembam —ne v grožnjah in nasilju, temveč v pravičnosti in medsebojni ljubezni.
Vsem prebivalcem Slovenije, zamejcem in izseljencem, bratom in sestram evangeličanom in pravoslavnim ter pripadnikom drugih ver, še posebej vsem bolnim in trpečim, brezdomcem in brezpravnim, prestrašenim in jokajočim, izrekamo škofje sočutno bližino in v molitvi kličemo na vas Božjo pomoč. Naj bodo božični prazniki blagoslovljeni in tolažilni. V novem letu želimo več medsebojne povezanosti; da bi iskali to, kar nas povezuje in nam prinaša skupno dobro. /iz Božične poslanice slovenski škofov/

V Jezusu Kristusu je postal Bog Emanuel, kar pomeni Bog z nami.
Naj vas v božičnih praznikih in tudi v novem letu osrečuje doživljanje Božje bližine.
Župnik Martin s sodelavci

BOŽIČ

BESEDA ŽIVEGA BOGA  
V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog. Ta je bila v začetku pri Bogu. Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo. V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi. In luč sveti v temí, a temà je ni sprejela. (Jn 1,1–5)

BESEDA O BESEDI

BOŽJE ČLOVEKOLJUBJE Lk 2,1–14 ali Lk 2, 15–20 ali Jn 1,1–18

Božični praznik, ki ga danes obhaja ves krščanski svet, je praznik Gospodovega rojstva, to je praznik otipljive ljubezni Boga do človeštva in do slehernega izmed nas. Ko premišljuje skrivnost Jezusovega učlovečenja, apostol Pavel ves presunjen zapiše, da se je »razodela dobrota in človekoljubnost Boga, našega Odrešenika«. Bog je videl, da bo človek, če bo prepuščen samemu sebi, popolnoma zgrešil svoj cilj – lastno dovršenost – in Boga samega, zato je hotel nekaj ukreniti, da ga reši. Sklenil je, da pošlje na svet svojega Sina, ki bo postal eden izmed njih, tudi tistim, ki niso prijazni in pravični do njega, ki zanj nimajo niti trohice ljubezni; brat bo postal tudi tistim, ki ga zavračajo, čeprav so ga potrebni, a se tega ne zavedajo.
Evangelij božične maše govori o luči, ki prihaja na svet, a je svet ni spoznal. Božična skrivnost se ponavlja vsak dan. Božič je le zunanje obhajanje zgodovinske resničnosti Jezusovega rojstva. Skrivnostno, duhovno učlovečenje Boga pa se nadaljuje in se bo nadaljevalo, dokler bo na svetu kakšen človek.
Bog se je naselil med nami in bo ostal z nami do konca časov. Jezusovo skrivnost moramo gledati v celoti: ob jaslicah moramo videti tudi njegov križ in vstajenje, potem se ne bomo vdajali kakšni sladkobni božični romantiki. Saj ni božiča v srcu, če ni spoštovanja Božjih zakonov, predvsem zakona ljubezni. Ta pa je težek, kajti ljudje, v katerih moramo ljubiti Boga, smo težki. Po zgledu Božjega Sina, našega brata, moramo biti bratje tudi nebratom. Ob božiču naj bi zrasli v človečnosti: v bratstvu, v očetovstvu, v materinstvu, v sosedstvu, v prijateljstvu. Jaz sem Bogu dragocen, ker me ima za svojega otroka. Zavedajmo se svojega dostojanstva! Kdor samega sebe ceni v tej luči, bo znal spoštovati tudi druge. (po: S. Čuk, Misli srca)

Naslovljeno na vas

LUČ MIRU IZ BETLEHEMA že od četrte adventne nedelje v naših domovih naznanja praznik rojstva Jezusa Kristusa, ki je Luč sveta, Knez miru, rojen v Betlehemu v sveti noči. Naj tudi to znamenje na sam praznik nosi to veselo sporočilo.

BOŽIČ DRUGI NAJVEČJI PRAZNIK V VSEM LETU -naj se to vidi DRUGI DAN BOŽIČA – ŠTEFANOVO – ŽUPNIJSKI PRAZNIK
26. decembra obhaja vsa Cerkev slovesno spomin sv. Štefana, diakona in prvega mučenca. Ker pa je zavetnik naše župnijske cerkve in župnije, pa je za nas vse ta dan še toliko večji praznik. On nam je veliki vzornik, saj je prvi izpričal največjo ljubezen do Jezusa z žrtvovanjem svojega mladega življenja zanj, ki ga je do takrat goreče oznanjal in čudovito posnemal v odpuščanju sovražnikom. Vrhunec praznovanja bo v župnijski cerkvi ob 10,00 uri /slovesnost bo vodil g. Viki Košec. Vabljeni ste vsi – odrasli, mladina, otroci in družine, saj je ta dan tudi PRAZNIK SVETE DRUŽINE

PRIHOD TREH KRALJEV
Tudi letos bi mladi radi potrkali (pozvonili) na vaša vrata kot Trije kralji in vam prinesti božično sporočilo in novoletno voščilo. A kot je v teh koronskih časih težko kaj načrtovati, velja tudi za to akcijo. Z mladimi in otroki je že bilo dogovorjeno za v torek in sredo, a zdaj še ni zagotovo, če sploh bo. Če bodo prišli, jih veseljem jih sprejmite, če pa tega ne bo, boste pa v cerkvi dobili blagoslovljene nalepke in lahko dali dar za misijone.

ŽUPNIKOVI OBISKI Z BLAGOSLOVOM DOMOV
Bodo zaenkrat odloženi na primernejši čas.

Sodelovanje pri bogoslužju: Še vedno je treba upoštevati navodila za preprečevanje širjenja covid –19.—razkuževanje rok, maske ali razdalja/razen za člane gospodinjstva ali razreda. Potrebno je imeti potrdilo PCT, tudi otroke, ki so dopolnili 12 let starosti.

Izšla je prva številka biltena »PLAMENČEK«. Priskrbite si ga lahko v cerkvi, preko veroučencev in preko Marije Rančigaj na tel. 041-696-866.
Priporočamo ga v branje in tudi kot darilo. Natisnjen je v omejeni količini. Če bo interes, ga bomo ponatisnili. Prijetno branje!
Marija Rančigaj

MAŠNI NAMENI

SOB – 25.12.
B O Ž I Č – Jezusovo rojstvo
POLNOČ Za vse župljane -žive in rajne
7.30 za +Pavlo Iršič, st. Blatnik Andoljšek
10.00 za + Štefana Šlandra

NED – 26.12. d. p. d.
SVETA DRUŽINA
Sv. Štefan – Župnijski praznik
Dan samostojnosti
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +žpk dr. Stefana Steinerja
za +Petra Pavla Košeca
za domovino
Blagoslov soli

PON – 27.12.
Janez, apostol, evangelist
17.00 za +Ivana Rančigaja in njegove
Blagoslov vina
Ves teden božična osmina

TOR – 28.12.
Nedolžni otroci
17.00 za +Jankota Lukanca oblet.

SRE – 29.12.
David, kralj
17.00 za +Ano –oblet. In Antona Laznik

ČET – 30.12.
Feliks, papež
17.00 za +Ivana in Malči Basle (v Šentrupertu)

PET – 31.12. staro leto
Silvester I., papež
17.00 za +Silvo in Franca Završnik
Zahvala ob koncu leta

SOB – 1.1.2022
Marija, Sv. Božja Mati
Novo leto—dan miru
7.30 za Božji blagoslov v novem letu
10.00 za Vrbanetove

NED – 2.1.
2. nedelja po božiču
Bazilij Veliki in Gregor Nacianški, škofa, cerkvena učitelja
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Franca –obl. In Milko Rančigaj

V tem tednu:
Dežurni ministranti: počitniški red -prostovoljci po en dan
Bralci v ned.: I. Elza Vasle, Sandi Završnik II. Saša Griguljak, Robert Natek
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Gomilsko II.