Oznanila – 2. nedelja po Božiču

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA  

Resnična luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, je prihajala na svet. Beseda je bila na svetu in svet je po njej nastal, a svet je ni spoznal. V svojo lastnino je prišla, toda njeni je niso sprejeli. Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč, da postanejo Božji otroci, vsem, ki verujejo v njeno ime in se niso rodili iz krvi ne iz volje mesa ne iz volje moža ampak iz Boga. (Jn 1,9–13)

BESEDA O BESEDI

TISTIM, KI SO JO SPREJELI, JE DALA MOČ Jn 1,1–18

Beseda je postala človek – Bog prihaja med ljudi. V teh dneh smo ta stavek že mnogokrat slišali. Nevarno je, da bi zaradi tega ta resnična beseda odšla mimo nas, ne da bi se nas dotaknila. Bog se je učlovečil. Po besedi je postal človek. On, ki ni le beseda, le glas oz. nek zvok, ampak Beseda »človek«. Je oseba, ki govori, ljubi, se smeje, ki se te dotakne, ki te objame, potolaži … Človek, ki ustvarja odnos.
Tudi v naših medsebojnih odnosih ne moremo ostati zgolj pri besedah. Preiti moramo k nečemu bolj vidnemu, otipljivemu. Tako želi Bog na skrivnosten način ostati z nami v Jezusu, ki je z nami v vsakem trenutku. Bog namreč z učlovečenjem ni več enak Bogu Stare zaveze, kjer so ga ljudje dojemali kot neko bitje na nebu, daleč od njih. Bog v Novi zavezi po Jezusu v človeški podobi prihaja med ljudi, da ga lahko vidijo z očmi, z njim govorijo, se ga dotaknejo, da jih ta Bog lahko objame. Pa ne prihaja zgolj med takratno ljudstvo. Prav ta isti Bog želi danes priti med nas. Med bogate in revne, zdrave in bolne, mlade in stare, … prihaja povsod, tudi v tiste pore, kjer smo najbolj slabotni, najbolj »krvavi«, najb olj nemočni. To je veličina Besede, ki se je učlovečila
Dejstvo je, da za polno življenje potrebujemo navzočnost bližnjih: njihov čas, ljubezen, besedo vzpodbude, tolažbe, sočutja. Potrebujemo dejansko navzočega človeka. In tu je razlog, zakaj se je Bog učlovečil. Da bi ostal z nami, da beseda ne bi ostala hladna, nepoznana, zgolj nekje napisana ali slišana, pa ne udejanjena.
A ne smemo spregledati tudi naslednjega dejstva, ki nam ga predoča evangelist Janez: »Beseda je prišla med svoje, a je niso sprejeli.« Še danes prihaja med nas. Pa tega Jezusa, mi, ki smo njegovi, resnično sprejmemo? Danes, tukaj in zdaj moramo sprejeti to učlovečeno Besedo in jo ponesti na svoje domove, v svoje družine in jo udejanjiti. Ne more se nam zgoditi, da ostanemo sami, saj vsak dan prihaja med nas: po zakramentih, Božji besedi, ljudeh okrog nas … Le sprejeti jo moramo. (po: P. Pučnik, Radio Ognjišče, 2014)

2. nedelja po božiču
Za vsakega človeka je potrebno, da najde globok smisel za svoj obstoj. Za to ne zadostujejo knjige, niti Sveto pismo ne. Otrok iz Betlehema nam razodeva in posreduje resnično, dobro in zvesto obličje Boga, ki nas ljubi in nas niti v smrti ne zapusti. Janez zaključi Uvod z besedami: »Boga ni nikoli nihče videl; edinorojeni Sin, ki biva v Očetovem naročju, on je razložil« (Jn 1,18).

BESEDA

Beseda deluje, nas oblikuje. Beseda da dogajanje na verskem področju, daje življenje, gradi, dviga, zdravi, rešuje. Beseda pa tudi ruši, uničuje, zavaja. Danes pogosto slišimo in beremo besede, ki so lažnive, ki rušijo, ki razdvajajo, ki uničujejo, ki zavajajo. In v takem okolju se človek nehote hitro navzame izkrivljanja, razvrednotenja, laži. Zato je potrebno besedo varovati, negovati, ohranjati, podarjati.
Besede je potrebno dati na rešeto. Iz množice besed je potrebno izbrati tisto, kar je vredno, kar daje in krepi življenje, kar dviga in bogati. Mreža na tem rešetu so besede apostola Janeza: »Beseda je bila pri Bogu.« Če je moja beseda, izgovorjena ali zapisana, bila najprej pri Bogu, če torej izhaja od njega, ki je Resnica, ki je Dobrota, potem so moje besede nekaj vredne, potem bogatijo, potem dajejo in ohranjajo življenje. Če pa moja beseda prihaja samo iz mojega srca ali iz moje pameti, ne da bi se dotaknila večne Resnice in Dobrote, ne bo nikogar obogatila, nikomur pomagala. – Besede, ki jih berem ali poslušam, spuščam skozi Janezovo rešeto. Vprašam se: Je bila ta beseda, ki sem jo prebral, ki sem jo slišal, pri Bogu? Je bil ta človek, ki jo je izgovoril ali zapisal, pri Bogu? Biti pri Bogu ne pomeni biti v cerkvi, se udeležiti bogoslužja. Seveda tudi to pomaga, da smo lahko pri Bogu. Biti pri Bogu pomeni, prizadevati si za vse, kar je lepo, dobro, pošteno, pravično. – Če spoznam, da kakšna beseda ni bila pri Bogu, otresem besedo iz svojih ušes in iz svojega srca in iščem drugo, ki prihaja iz dobrega vira, z dobrim namenom. Potrebno je torej aktivno sprejemanje besed. Potrebno je razmišljanje. Potreben je pogost počitek pri Besedi, ki je bila v začetku. Kajti v njej je življenje in življenje je luč ljudi. In luč Besede sveti tudi v najtrši temi. (po: L. Kozar, Radio Ognjišče)

V misijonski Trikraljevski akciji ste darovali dobrih 2.550,00 eur. Hvala vam, in našim veroučencem, ki so za to darovali del svojih počitnic!

Naslovljeno na vas

Nov način zvonjenja
Veseli nas, da že vsi štirje zvonovi opravljajo svoje poslanstvo. Bo pa poleg ubranih glasov še nekaj sprememb v načinu zvonjenja, s čimer boste sproti seznanjeni.
Ena prvih in za vse pomembna bo sprememba zvonenja za začetek sv. maše. Doslej je bilo pri nas tako, da smo počakali, da je ura odbila čas, ko naj bi se začela sv. maša, šele nato pa je zvonilo za začetek sv. maše. Odslej pa bo zvonilo pred bitjem ure, mašnik pa bo pristopil k oltarju takoj, ko bo ura odbila čas, ko naj se bogoslužje začne. Tako bo treba priti nekaj minut prej, da ne bi bilo zamude.
Nekateri sprašujejo, če je že prepozno, da bi še darovali za zvonove. Žal, ni še prepozno in tudi še ne bo tako hitro. Prošnja za darove še ni preteklost, tudi ne zgolj sedanjost, ampak zagotovo še nekaj prihodnosti v 2022 letu. Hvala vnaprej!
DVD in ključki s posnetki slovesnosti posvetitve zvonov so na voljo v župnišču.

Januar—mesec verskega tiska in pomen verskega tiska
V začetku leta se na novo naroča verski tisk ali obnavljajo naročnine, razen otroške revije Mavrica, ki je vezana na začetek veroučnega leta. Zato je to čas, ko naj bi tudi razmišljali o pomenu verskega tiska. Verski tisk nas seznanja, nas izobražuje, nas oblikuje v krščanskem duhu, …. Res je, da postajajo elektronski mediji vedno bolj razširjeni, a pisane besede bodo še vedno ostale nenadomestljive. Z naročanjem verskega tiska podpiramo oznanjevalno poslanstvo krščanskega občestva. S svojimi prispevki za naročnine pa pomagamo tudi drugim naročnikom, kajti le dovolj velika naklada omogoča dostopne cene tudi za tiste, ki težje plačujejo. Takšne pa so letne naročnine za letos (možno je poravnati v dveh obrokih na pol leta): tednik Družina 130,00 eur do 31.1., mesečna revija Ognjišče 35,00 eur, dvomesečniki Prijatelj 13,80 eur, Misijonska obzorja 9,00 eur in Božje okolje 29,70 eur, letna Mohorjeva zbirka 51,00 eur, Magnifikat 59,40 eur, … Na voljo je še marsikaj—informacije lahko dobite.

Sodelovanje pri bogoslužju: Še vedno je treba upoštevati navodila za preprečevanje širjenja covid –19.—razkuževanje rok, maske ali razdalja/razen za člane gospodinjstva ali razreda. Potrebno je imeti potrdilo PCT, tudi otroke, ki so dopolnili 12 let starosti.

MAŠNI NAMENI

NED – 2.1.2022
2. nedelja po božiču
Bazilij Veliki in Gregor Nacianški, škofa, cerkvena učitelja
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Franca –obl. in Milko Rančigaj

PON – 3.1.
Presveto Jezusovo ime
17.00 za +Ivana –oblet. in Magdo Mahor

TOR – 4.1.
Angela F., redovnica
17.00 za +Ignaca in starše Ocvirk

SRE – 5.1.
Emilijana (Milena)
Od 9.00 dekanijska rekolekcija
17.00 za +Franca Kneza –oblet.
Blagoslov vode

ČET – 6.1.
GOSPODOVO RAZGLAŠENJE – Sveti trije kralji Gašper, Miha Boltežar
16.00 za +Terezijo in Ivana Marguč (v Šentrupertu)
17.00 za +Jožeta Zupančiča

PET – 7.1. prvi petek
Rajmund P., duhovnik
17.00 za +Konrada Borštnerja
Litanije Jezusovega srca

SOB – 8.1.
Severin Noriški, opat
17.00 za Antona –oblet. in Marijo Pinter in vse Mehanove
Litanije Matere Božje

NED – 9.1.
Jezusov krst
Pij IX, papež
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Ivanko Vadlan

V tem tednu: prvi dnevi v mesecu—prvi četrtek, prvi petek in sobota po prvem petku. Lepo vabljeni k sv. mašam, zakramentom in molitvam na te dni.
Vaše darove za ogrevanje boste oddali c. ključarjem v nedeljo po mašah.
Čiščenje Doma srečanj v torek od 15.00 ure. Lepo prosimo žene, dekleta, …

Dežurni ministranti: Tjaša Glušič, Urška Rančigaj
Bralci v ned.: I. Matjaž Rožič, Magda Šalamon II. Petra Rančigaj, Marko Vasle
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Grajska vas
Vsem članom tukaj zapisanih skupin in tudi ostalih, ki ste vsak teden naprošeni za »dežurstvo«, naj Bog v novem letu nagrajuje vašo velikodušnost!