Oznanila – 6. velikonočna nedelja

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

SLOVESNOST SV. BIRME, nedelja, 22. maja 2022, v župnijski cerkvi ob 10.00 uri

Sveta birma je zakrament potrditve v veri z darovi Svetega Duha. Med njimi so posebej imenovani: dar modrosti, dar umnosti, dar sveta, dar moči, dar vednosti, dar pobožnosti, dar strahu božjega.
Z našim sodelovanje pa naj bi v našem življenju dali žlahtne sadove: ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, dobroto, zvestobo, krotkost, samoobvladovanje. Če boste mladi te sadove prinašali v svoje domove, v šolsko okolje, v prijateljska druženja, v prihodnosti pa v lastne družine in delovna okolja, vas bodo vsi veseli, sami pa boste zares srečni. Zato se je vredno truditi!

Vsem našim slavljencem—birmancem: Ani S., Ani Z-nik, Ani Z-šek, Aneju, Galu, Hani, Joštu, Lanu, Lani, Lari N., Lari Z., Leonardu, Matevžu, Niki, Ninu, Pii, Petri, Roku, Špeli H., Špeli Z., Tjaši, Urški, Vitu, Zali G., Zali J. naj bo današnji dan resnično veliki dan njihove mladosti. Prisrčne čestitke!
Naj bo z Jezusom sklenjeno zvesto prijateljstvo. Zaupal vam je čudovito poslanstvo Jezusovih pričevalcev, ki pa je v današnjem razkristjanjenem okolju tudi zahtevno. Samo v povezanosti z Njim boste uspešni in se boste mogli veseliti sadov. Ne izgubite izpred oči Jezusove prispodobe o trti in mladikah. Če se mladika odlomi od trte, se posuši in ne rodi sadu. Zato ohranite in poživljajte povezanost z Jezusom. Župnik in vse občestvo

6. velikočna nedelja – sv. birma – nedelja turizma

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Tolažnik pa, Sveti Duh, ki ga bo Oče poslal v mojem imenu, vas bo učil vsega in spomnil vsega, kar sem vam povedal. Mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem. Ne dajem vam ga, kakor ga daje svet. Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaší. Slišali ste, da sem vam rekel: ›Odhajam in pridem k vam.‹ Če bi me ljubili, bi se razveselili, da grem k Očetu, saj je Oče večji od mene. In zdaj sem vam povedal, preden se zgodí, da boste verovali, ko se zgodí. (Jn 14,26–29)

BESEDA O BESEDI

SVOJ MIR VAM DAJEM Jn 14,23–29

V današnjem evangeliju nam Jezus govori: »Mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem. Ne dajem vam ga, kakor ga daje svet.« To je govoril apostolom pri zadnji večerji, besede pa veljajo tudi nam. Mir, ki nam ga daje Kristus, je drugačen od miru, ki ga more dati svet. Kristus daje mir srca, mir vesti, ki je nič ne teži. Ta mir je dejansko temelj vsakega drugega miru. Če smo ga zaradi svoje samovolje in sebičnosti izgubili, ga lahko dobimo nazaj v zakramentu sprave, ki je Jezusov velikonočni dar. Če spoved pravilno razumemo in cenimo, smo gotovo že izkusili, kakšen mir se naseli v človekovi duši, ko Božjemu usmiljenju zaupamo breme svoje krivde in zadolženosti.
Cerkev, kot posrednica Kristusovega miru, pri vsaki maši kliče k Bogu, naj nas obdari z notranjim mirom, mirom srca. Kjer ga ni, človek nima obstanka. O Kajnu, prvem bratomorilcu, Sveto pismo pravi, da je brez miru begal iz kraja v kraj. Ljudje sedanjega časa skušajo svoj nemir zadušiti s hrupom, z naglico, da se jim ni treba srečevati s seboj in z Bogom, ki se oglaša na dnu srca.
Pri vsaki sveti maši s priznanjem svojih grehov in kesanjem prosimo Boga, naj nam podeli svoj mir. Po molitvi očenaša se k nebeškemu Očetu obračamo s prošnjo: »Podari nam mir v naših dneh; usmiljeno pomagaj, da bomo vedno živeli brez greha, in varuj nas vsakega nemira…«
Mir lahko gradimo le, če je v nas Sveti Duh – duh ljubezni, obzirnosti, dobrote, potrpežljivosti in odpuščanja. Pozdrav »Pojdite v miru!« na koncu svete maše je dejansko naročilo: pojdimo v življenje kot glasniki Božjega miru, kot graditelji miru. Stavba miru je kot vse druge stavbe zgrajena iz posameznih opek. Te opeke so drobna dejanja vsakdanjega premagovanja. Izvirajo iz našega srca. Če v njem ustvarimo mir, se bo ta naselil tudi med ljudi okrog nas. (po: S. Čuk, Misli srca)

Naslovljeno na vas

Poslovili smo se
V torek, 17. maja je bilo na braslovškem pokopališču in v cerkvi slovo od naše +župljanke Cecilije (Cilke) Šketa iz Trnave 12. Rada je hodila v cerkev, zlasti v šentrupertsko, in se udeleževala župnijskih romanj.
Naj se njeno življenjsko romanje dovrši v večnem Božjem svetišču.

MAJNIŠKA ŠMARNIČNA POBOŽNOST LE ŠE DOBER TEDEN DNI
Več kot dve tretjini sta že za nami. Obisk in sodelovanje sta bila solidna. V prvi polovici predvsem na račun pripravnikov na prvo sv. obhajilo in deloma pripravnikov na sv. birmo. Prav bi bilo, da bi nadaljevali do konca maja tudi po prvem sv. obhajilu in sv. birmi, sicer bo nastal vtis, da je bilo obiskovanje pred tem predvsem zaradi nujnih priprav na prejem zakramentov, ne pa toliko iz ljubezni do Boga in Marije, ki naj bi se po prejemu zakramenta le še okrepila. Prav gotovo ima tudi Marijina priprošja zasluge za vse lepo kar smo doživeli in kar nam bo tudi za naprej ostalo. Zato lepo vabljeni k vztrajanju do konca.
Do epidemičnih let je bil že utečen običaj nedeljskih popoldanskih šmarnic pri kapelicah in znamenjih. Letos bi že lahko to obnovili. Zadnji dve nedelji sta bili zaradi župnijskih slovesnosti zelo zapolnjeni, zato se nismo odločili za popoldanske šmarnice. Naslednjo nedeljo—zadnjo v maju pa bo več priložnosti za to in jih želimo izkoristiti s šmarnicami pri Mlinarjevi kapelici (nasproti Doma krajanov) ob 16.00 uri. Ob tej priložnosti bo tudi blagoslovitev obnovljene kapelice. Vabljeni.

POMOČ UKRAJINCEM: Materialna pomoč – zbiramo suha in trajna živila, vodo v plastenkah in higienske pripomočke.
Finančna pomoč: v župnijski cerkvi bo nabiralnik za Karitas namenjen zbiranju pomoči
Darujete lahko tudi preko TRR: Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 0214 0001 5556 761, Sklic: SI00 870, Namen: Pomoč Ukrajini
Prispevek v višini 5 eur lahko posredujete z SMS sporočilom KARITAS5 na 1919.

MAŠNI NAMENI

NED – 22.5.
6. velikonočna ned.
Emil (Milan) mučenec
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za birmance in njihove domače
SLOVESNOST SV. BIRME

PON – 23.5.
Evtihij, škof
Prošnji dnevi do čet.
19.00 za +Ano Slakan

TOR – 24.5.
Marija Pomočnica kristjanov—M. Pomagaj,
19.00 za +Marijo Sovinc (god)

SRE – 25.5.
Gregor VII., papež
19.00 za +Anico (r. d.) in Radota Drev in sorodnike

ČET – 26.5.
GOSPODOV VNEBOHOD
Filip Neri, duhovnik
17.00 za +Cilko Šketa (v Šentrupertu)
19.00 za +Ano Pristalič in vse njene

PET – 27.5.
Alojzij Grozde, mučenec
19.00 za +Jožeta Zupančiča

SOB – 28.5.
Just Španski, škof
19.00 za +Bernardko Vasle

NED – 29.5.
7. velikonočna ned.
Maksim Emonski, škof,
Ned. sredstev družbenega obveščanja
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Vinkota in Ano Mahor

V tem tednu: vsak dan šmarnice. Vztrajajmo!
Dežurni ministranti: šmarničarji
Bralci v nedeljo: I. Sonja Mandelc, Elza Vasle; II. Lara Natek, Ivi Rančigaj
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Grajska vas