Oznanila za Marijo, sv. Božjo mati

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Tisti čas so pastirji pohiteli v Bêtlehem in našli Marijo, Jožefa in dete, položêno v jasli. Ko so to videli, so pripovedovali, kar jim je bilo rečeno o tem otroku. In vsi, ki so jih poslušali, so se začudili temu, kar so jim povedali pastirji.Marija pa je vse te besede ohranila in jih premišljevala v svojem srcu. (Lk 2,16–19)

BESEDA O BESEDI

MARIJINO MATERINSTVO Lk 2,16-21

Marija je o vsem, kar je bilo v zvezi z Jezusom, premišljevala v svojem srcu. Kdo ve, če ne tudi o njegovem trojnem rojstvu?
Prvič se je Jezus rodil iz Očeta v začetku vseh začetkov. Je rojen, ne ustvarjen, Bog od Boga, luč iz luči, enega bistva z Očetom, pravi Bog od pravega Boga. Po tem rojstvu je Jezus deležen popolne Božje narave.
Drugo rojstvo je iz Device Marije ter se je zgodilo v določenem času in kraju. Marija je pri tem rojstvu odigrala podobno vlogo kot Oče pri večnem rojstvu: po njej si je Jezus privzel polnost človeške narave. Jezus ni Bog in človek le na videz, temveč je pravi Bog in pravi človek. Zato smemo po vsej pravici imenovati in častiti Marijo kot Božjo mater.
To drugo Jezusovo rojstvo dobiva svojo dopolnitev v tretjem: Jezus se rojeva v človeških srcih. Po stvarstvu v vseh, saj smo vsi ustvarjeni po njegovi podobi, po krstu pa v tistih, ki so določeni za posinovljenje. Če bi bil človek le Božja stvar, bi Boga klicali le za Stvarnika. Če bi mu bil le služabnik, bi ga klical za Gospodarja. Ker smo po krstu, ko se je v nas rodil Jezus, postali Božji otroci, smemo Bogu reči Oče. Ker se je v nas rodil po Marijinem posredovanju, smemo tudi njo imeti za Mater.
Iz Božjega sinovstva izhaja naša svoboda. Nihče ni bil tako svoboden, kot je bil Jezus. To svobodo deli z nami. Izhaja pa tudi naša večnost, saj je po Jezusu naše življenje vključeno v življenje Troedinega. Tako smo postali dediči Božje večnosti.
Otroku, ki ga je Marija rodila, so dali ime Jezus, po naše: Jahve rešuje. Marija je tudi o tem premišljevala. Skupaj z Marijo premišljujemo tudi mi – naj se naši src dotakne sporočilo, da »Jahve rešuje«. Pojdimo tudi mi z novim letom v naš vsakdanji svet kakor pastirji, ki »so se vrnili ter slavili in hvalili Boga«. (po: Beseda da besedo)

Marija, sv. Božja mati – Novo leto – Dan miru

i
Vsakič, ko vstopamo v novo leto, proslavljamo.
Mnogi v družbi prijateljev, ob vinu in z ognjemetom.
Mnogi prešernega srca ali celo razvratno.
Kakor da je koledarski začetek novega obdobja vreden, da se spozabimo.
Kakor da smemo ponoreti, ker smo življenju odtrgali dodatno leto.
Drugi spet so otožnega srca.
Bolečina minulega leta, tako čutijo, se seli v novo.
Še eno leto muk in trpljenja. Osamelosti in potrtosti.
Samo redki najdejo ob tej priložnosti pot do molitve.
Do zahvale za prejete darove nebes.
Do priznanja, da življenje na našem planetu skozi zgodovino in čas usmerja Bog.
Letom prišteva leto, do dne, ko bo vse naredil na novo.
Nizanje let je tako najprej spomin, da nas objema življenje, ki se stara.
Da hodimo, počasi, a vztrajno, proti svojemu zatonu, ki odpira vrata v večnost.
In da se naša zemlja vrti proti točki, ko je ne bo več.
Ko bo pripravljeno kraljevsko mesto za prebivanje v njem.
Tam ni novih let, ker ni ure ne časa,
ampak je stanje in prostor novega življenja v brezčasni radosti.
Samo tu na zemlji praznujemo dodajanje let.
V nebesih pa bomo praznovali večno mladost zunaj slehernega štetja.
In brez sosledja. Vse bo vedno pričujoče in zavedanje bo neminljivo.
(po: P. Millonig, Zasidran v veri)

Tudi otroci molite ob vstopu v novo leto

Dobri Jezus. Stopili smo v novo koledarsko leto. Blagoslavljaj vse dni tega leta, tvoja nebeška mati Marija, pa naj z našimi angeli varuhi stopa z nami po vseh naših poteh. Daj, da bomo v tem letu zgled tvoje ljubezni med našimi sovrstniki, hkrati pa nam pomagaj, da bomo prinašali veselje med vse ljudi. Naj bo naše življenje takšno, da se bomo ob koncu leta z veseljem in ponosom ozirali nazaj, ker smo izpolnili zastavljene načrte. Amen.

Vsi pa na ta dan miru prosimo za mir v naših domovih, v naši domovini, pa, da bi se čim prej končala vojna vihra v Ukrajini in povsod po svetu. Prosimo za mir v naših dušah, ker če ga tam ne bo, ga ne bo tudi na svetu. Prosimo za mir, ki ga svet ne more dati, pa tudi ne vzeti.

Naslovljeno na vas

RAZGLAŠENJE GOSPODOVO – Sveti trije kralji Miha, Gašper, Boltežar – v petek, 6. januarja
Po králjevih besedah so se modri odpravili na pot; in glej, zvezda, ki so jo videli vziti, je šla pred njimi, dokler ni obstala nad krajem, kjer je bilo dete. Ko so zagledali zvezdo, so se silno razveselíli. Stopíli so v hišo in zagledali dete z Marijo, njegovo materjo. Padli so predenj in ga počastíli. Odprli so svoje zaklade in mu darovali zlata, kadila in mire. (Mt 2,9–11)

Vas in vaše domove so koledniki – mladina in otroci že obiskali v minulem tednu, ko so bile praznične počitnice. Hvala vam, da ste jih prijazno sprejeli in obdarovali ter izročili svoj prispevek za pomoč ljudem v misijonskih deželah. Zbrali so skoraj 2.800,00 Eur. Bog vam povrni!
Zahvala pa velja tudi vam, ki ste sodelovali v tej lepi in zelo dobrodelni misijonski akciji ter žrtvovali del svojega počitniškega časa za veselje in pomoč drugim. Hvala tudi staršem in veroučiteljema za sodelovanje in pomoč, zlasti s prevozi.
Trije kralji – koledniki (ravno 20 vas je bilo velikodušnih v petih skupinah) ste lepo vabljeni na srečanje kolednikov celjske škofije, ki bo v Don Boskovem centru v Celju, v soboto 14. januarja. To bo zanimivo in prijetno srečanje. Vsi, ki boste šli, čim prej sporočite župniku, da bo preskrbljeno za prevoz, pa tudi prireditelji morajo vedeti okvirno število udeležencev.

ŽUPNIKOV OBISK IN BLAGOSLOV DOMOV. Rade volje bom to storil, samo sporočite mi, da to želite in se dogovorimo za čas. Pa: Na svidenje.

Papež Benedikt XVI. – V 96.letu starosti je umrl zaslužni papež Benedikt XVI. Bil je papež od leta 2005 do 2013. Hvaležni smo za njegovo pričevanje vere in molitve.

VERSKI TISK BI TUDI ŽELEL PRITI V VSAK KRŠČANSKI DOM.
Tiste, ki ga prejemate preko župnije prosimo, da naročnino obnovite.
Družina 149.00 Eur, Ognjišče 37,40 Eur, Milijonar dobrote 6.00 Eur, Prijatelj 15.00 Eur, Misijonska obzorja 9.00 Eur, Mohorjeve knjige 55.00 Eur,…

MAŠNI NAMENI

NED – 1.1.2023
Marija, Sv. Božja mati
Novo leto – dan miru
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Ivana –oblet in Magdo Mahor

PON – 2.1. d. p. d.
Bazilij in Gregor, škofa, cerkvena učitelja
17.00 za +Franca –oblet. in Ljudmilo Rančigaj

TOR – 3.1.
Ime Jezusovo
17.00 za +Marijo in Ignaca Ocvirk
Slavljenje

SRE – 4.1.
Angela, redovnica
17.00 za +Franca Kneza –oblet.

ČET – 5.1. prvi četrtek
Milena (Emilijana), devica
17.00 za +Ljudmilo Jelen –osmina
Blagoslov vode pred praznikom
Molitev za duhovne poklice

PET – 6.1. prvi petek
GOSPODOVO RAZGLAŠENJE
Sveti Trije kralji: Gašper, Miha Boltežar
7.30 za vse verne rajne
17.00 za +Ido Lazar
Litanije Jezusovega srca po mašah

SOB – 7.1. prva sobota
Lucijan, mučenec
17.00 za +Antona –oblet in Marijo Pintar ter vse Mehanove
Litanije Matere Božje

NED – 8.1.
JEZUSOV KRST
Severin, opat
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Bernardko Vasle
Sv. krst

V tem tednu: prvi četrtek, prvi petek, prva sobota, praznik Gospodovega razglašenja – Sv. Trije kralji

Svetopisemska skupina se bo zbrala v sredo ob 17.45 uri.

Dežurni ministranti: Anej Semprimožnik, Jaka Srebočan
Bralci v nedeljo: I. Majda Jelen, Elza Vasle; II. Nejc Lončar, Petra Rančigaj
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Trnava