Oznanila za 2. postno nedeljo

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Ko je še govóril, jih je obsenčil svêtel oblak, in glej, glas iz oblaka je rekel: »Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje; njega poslušajte!« Ko so učenci to zaslišali, so padli na obraz in se zelo prestrašili. In Jezus je pristopil, se jih dotaknil in rekel: »Vstanite in ne bojte se!« Ko pa so povzdignili oči, niso videli nikogar razen Jezusa samega. (Mt 17,5–8)

BESEDA O BESEDI

POGLED V ONSTRANSTVO Mt 17,1–9

Človek ima prirojeno željo, da bi prišel v stik z »onim svetom«. Išče načine, kako bi stopil vanj, ali pa bi ga kako pritegnil k sebi.
Današnji evangeljski odlomek nam pripoveduje o Jezusovem doživetju nadnaravnega sveta. Povzpel se je na visoko goro, obraz mu je zablestel, obleka se mu je zasvetila, vsa zunanjost se mu je spremenila, pogovarjal se je skrivnostnimi osebami, iz oblaka se je slišal nenavaden glas. Za apostole je bilo vse to očiten znak, da jim je Bog na poseben način blizu. Petru je bilo vse skupaj všeč in izrazil je željo, da bi kar ostali tam. A so morali kaj kmalu sestopiti z gore in nadaljevati vsakdanjost. Naročeno jim je bilo, naj o dogajanju ne govore. Kaj nam vse to pove?
Da je nadnaravni svet resničen. Kar so Peter, Jakob in Janez na gori videli in slišali, ni bila utvara, temveč je bilo prav tako res, kakor vse drugo, kar so ob Jezusu doživljali.
Da je nadnaravni svet zares nadnaraven, drugačen od naravnega. Kdor stopi vanj, se spremeni, se pogovarja s skrivnostnimi osebami in o skrivnostnih rečeh, ki vsakomur niso dostopne.
Da je – dokler smo na zemlji – vpogled v nadnaravni svet darovan le redkim in tudi tem le za kratke trenutke. Potrebno se je vrniti k dolžnostim vsakdanjega življenja.
Da je v resničnost takih pojavov toliko verjeti, kolikor navajajo k poslušanju ljubljenega Sina.
Da je vse, kar človek v trenutkih skrivnostnega nadnaravnega srečanja doživi, najbolje zadržati zase. Kako najti primeren izraz za nekaj, kar je neizrazljivo? Kako nekomu z besedami dopovedati, kar je nedopovedljivo?
Da se nam bo pogled v onstranstvo v vsej polnosti odprl šele takrat, »ko bomo s Sinom človekovim od mrtvih vstali« (po: Beseda da besedo)

1. postna nedelja

Gospod je rekel Abramu: »Pojdi iz svoje dežele, iz svoje rodbine in iz hiše svojega očeta v deželo, ki ti jo bom pokazal. Iz tebe bom naredil velik narod, blagoslovil te bom in naredil tvoje ime veliko, da bo v blagoslov. … in v tebi bodo blagoslovljeni vsi rodovi na zemlji.« (1 Mz 12,1–3)

Zgodba omenja trojni izhod, iz dežele, iz rodbine in iz očetove hiše. To so menihi razlagali takole: Najprej moramo oditi od vsega, kar nas dela odvisne, kar nas veže. Izseliti se pomeni: oditi v svobodo, postati svoboden od vsega, kar nas ovira v življenju, osvoboditi se podob, ki nas vežejo.
Drugi izhod velja občutkom preteklosti. Po eni strani moramo pretekle občutke užaljenosti in prizadetosti pustiti za seboj in prenehati krožiti okoli njih. Vsekakor lahko izpustimo le to, kar smo sprejeli. Le če jih zaznam, jih lahko tudi izpustim. Po drugi strani pa naj bi izpustili tudi pretekle evforične občutke. Nekateri živijo le v preteklosti in govorijo o zlatih starih časih. Toda tako se upirajo temu, da bi bili tam, kjer zdaj živijo.
Tretji izhod pa je namenjen vidnemu. Izseljujemo se iz vsega, kar je pomembno za ta svet: iz bogastva, imetja, priznanja, uspeha, da bi se odpravili na pot preobrazbe. Potovati pomeni tudi spreminjati, spreminjati se, biti spremenjen. Le kdor se odpravi na pot in se spreminja, je pripravljen dopustiti Bogu, da ga preobrazi.
Če smo se pripravljeni izseliti iz vsega poznanega kot Abraham, se napotiti na pot, bomo postali blagoslov za druge. Blagoslov za druge pa bomo postali takrat, kadar bomo zaznali Božji blagoslov nad seboj. Blagoslovljeni smo. Bog je nad nami izrekel dobre besede. Zato bi morali prenehati negativno vrednotiti vse okoli sebe. Po svoji poti hodimo v znamenju Božjega blagoslova. Njegov blagoslov je kot plašč, ki nas zavaruje, ki nas ogrne. Tako lahko gremo po svoji poti, polni zaupanja. Kajti ta pot nas bo vodila v življenje. Blagoslov pomeni tudi rodovitnost: naše življenje bo za druge blagoslov, ker sami cvetimo in prinašamo sadove. (po: A. Grün, Kaj nam omogoča živeti)

KARITAS – Pomoč prizadetim v potresu v Turčiji in Siriji zbiramo v nabiralniku Karitas v cerkvi. Lahko tudi nakažete na TRR: SI56 0214 0001 5556 761, sklic: 00 626, namen: potres Turčija-Sirija

V Grajski vasi zvoni +Pavli Polak. Kdaj bo pogreb, bomo naknadno zvedeli.

Naslovljeno na vas

Uvodno srečanje skupine 50+ bo to nedeljo, 5. 3. 2023 ob 8.30 uri v Domu srečanj.

PRI NAS Križev pot v postnih petkih vodijo posamezne skupine, sodelovalo pa naj bi čim več ljudi.
Molimo te Kristus in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil

V sredo, 8.marca bo zadnje srečanje za odrasle v tej zimi. Z nami bo zanimiv gost frančiškan dr. Andraž Arko s aktualno temo Kristjan in film. Povabite še druge!!!

IZIDOR ZAVRŠNIK – ZVEZDA NA NEBU NAŠE ŽUPNIJE
Duhovnik msgr. Jože Kužnik, avtor knjige o Izidorju Završniku in njegovih sotrpinih iz zloglasnega celjskega zapora Starega piskra jih imenuje »Krvave zvezde« – če pa je zvezda, je tudi zvezda naše župnije. Več kot pol stoletja je ostal zastrta zvezda. Pred 10 leti je bila prva, njemu posvečena, slovesnost ob 70. obletnici njegove smrti. Bila je na škofijski ravni, v naši župnijski cerkvi. Leta 2017 smo ob stoletnici Izidorjevega rojstva obhajali slovesnost zunaj cerkve. Žal je tisti dan ostal mnogim v spominu po mrzlem vetru. Leto kasneje je bila slovesnost v Marijini cerkvi v Celju, kjer so molitveno uro pripravili naši mladinci, pel pa je naš otroško-mladinski zbor. Vse slovesnosti je vodil g. škof Stanislav. Tako bo tudi tokrat v naši župnijski cerkvi. Pri prejšnjih slovesnosti se nam je pridružilo tudi večje število duhovnikov od drugod. Tokrat pa je v dopoldanskem času, zato jih ne moremo toliko pričakovati.
Slovesnost 80. obletnice mučeniške smrti Izidorja Završnika bo v nedeljo, 12. marca 2023 ob 10. uri. Vodil bo škof Stanislav Lipovšek. Vabljeni v čim večjem številu.
Razpored posebnih priprav:
Vsi, ki bodo sodelovali pri organizaciji glasbe, petja v pon. ob 18. uri.
Ministranti v torek ob 16.00 uri, po možnost tudi iz vrst mladincev.
Člani ŽPS v sredo po verskem srečanju za odrasle – ob 20.15 uri.
Animatorji, mladinci v petek ob 18.00 uri.
Našim dobrim in velikodušnim gospodinjam se priporočamo za pecivo.

MAŠNI NAMENI

NED – 5.3.
2. postna nedelja
Olivija (Livija), mučenka
7.00 češčenje
7.30 za vse Blaževe
10.00 za vse župljane—žive in rajne (v Šentrupertu)
blagoslov mrliške vežice v Št.R.
Pri obeh mašah nabirka za bogoslovje

PON – 6.3.
Fridolin (Miroslav), op.
17.00 za Šramove in Koširjeve

TOR – 7.3.
Perpetua in Felicita, mučenki
17.00 za +Marijo (Minko) Kunst
Slavljenje—Bog je ljubezen

SRE – 8.3.
Janez od Boga, redov.
17.00 za zdravje (P.)

ČET – 9.3.
Frančiška Rimska, red.
17.00 za +starše Cirar in sorod.

PET – 10.3.
Kunigunda, cesarica
17.00 Križev pot -vodijo bogoslužni bralci
za +Elizabeto Brišnik

SOB – 11.3.
Benedikt, škof
17.00 za +Mladena in Ivana Krsnik

NED – 12.3. papeška
3. postna nedelja
Obhajanje 80. obletnice smrti Izidorja Završnika
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
slovesnost ob 80-letnici smrti I. Z.
9.00 molitvena ura
10.00 Bogu v zahvalo za Izidorja Završnika
za +¸Matildo Brinovec, Matildo Jilg r. Brinovec, Slavko Gajšek

V tem tednu:
Versko srečanje za odrasle bo v sredo ob 19. uri v Domu srečanj. Gost bo frančiškan dr. Andraž Arko s temo Kristjan in film. Povabite še druge.
Dežurni ministranti: Jan in Alen Griguljak, v nedeljo VSI
Bralci v nedeljo: bodite na razpolago pri kateri sv. maši boste.
Razpored priprave na nedeljsko slovesnost glej na predhodni strani.
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Gomilsko II.