Oznanila za 4. postno nedeljo

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

B E S E D A Ž I V E G A B O G A

Jezus je slišal, da so ga vrgli ven. Našel ga je in mu je rekel: »Veruješ v Sina človekovega?« In ta je odgovóril ter rekel: »Kdo je to, Gospod, da bi veroval vanj?« Jezus mu je rekel: »Videl si ga; ta, ki govori s teboj, ta je.« Tedaj je dejal: »Verujem, Gospod,« in se je pred njim poklonil do tal. In Jezus je rekel: »Za sodbo sem prišel na ta svet, da bi videli tisti, ki ne vidijo, in oslepeli tisti, ki vidijo. (Jn 9,35–39)

BESEDA O BESEDI

»SPREGLEDATI POMENI TVEGATI!« Jn 9,1–41

Ob današnjem evangeliju človek ne ve ali bi se smejal ali bi jokal. Sleporojenega, ki je po čudežu spregledal, si podajajo kot gnilo jajce. Z njim ne vedo, kaj bi počeli, tako starši kot farizeji. Prej ko je bil slep, to ni nikogar motilo, pomislite: to ni bolelo ne staršev ne farizejev! Sedaj, ko je spregledal, pa so oboji v zadregi. Starši ne želijo tvegati glave zaradi sina. Pomembneje jim je, da jih ne vržejo iz shodnice. Ne zanima jih čudovita sprememba, da sin vidi, niti, kdo je, ki ga je ozdravil. Tudi farizejev ne zanima slepi, hočejo le svoj mir.
Grozno! A to se dogaja tudi danes. Verjetno je že vsak od nas doživljal nemoč, da bi sporočil nekaj lepega, nekaj pomembnega in hkrati tako očitnega kot to, da sleporojeni vidi. Če je zbujalo zadrego, smo bili neslišani. Današnja družba je iznašla zdravilo za to zadrego. Za tak primer rečemo, da je problem pri obeh, da se ne znajo pogovoriti. Potem je javnost spet mirna. A kljub vsemu: kdo bo le hodil za revežem, ki nima ne besede ne veljave. Še tako lepa stvar, kot je ta čudež, pade v senco prepira.
Prav je, da se vprašamo, zakaj se to dogaja. Rad bi spodbudil k razmisleku o tem, kako se v tako nerodnih primerih opredeljujemo. Kdo ima prav, kaj pravite? Sleporojeni? Torej, kdo se moti? Farizeji? Upamo to reči na glas? Bojimo se resnice, zato izgubljamo lepoto Božjega delovanja. Med nami se čudeži skoraj ne dogajajo več, ker se bojimo opredeliti, kaj je lepo in kaj slabo, kaj je Božje in kaj človeško.
Še tako banalna resnica je težka, ko zahteva odločitev zanjo. Jezus ni teoretična resnica, ne pričakuje papirnatega strinjanja. Jezus hoče, da mu vselej sledimo.
Slediti luči pomeni jasno se odločati. Odločitev v vsakem trenutku. Želim, da bi bilo to naše jasno načelo. Hočemo slediti luči, naj stane, kolikor hoče. Slediti luči pomeni poslušnost Njemu, brez vsakega kompromisa. Ko nas pošilja: Pojdi in se umij, moramo to storiti brez vprašanj. Slediti luči, pomeni tudi tvegati zavrženost! (po: E. Mozetič)

4. postna nedelja, sv. Jožef—Jezusov rednik, papeška ned.

JOŽEF, JEZUSOV REDNIK –19. marec

Jožef se je dobro zavedal svoje očetovske vloge in jo tudi odgovorno izvrševal. Ne le, da je delal in s tem preživljal družino, imel je tudi pomembno vlogo pri Jezusovi vzgoji. Papež Frančišek v apostolskem pismu posebej izpostavi dejstvo, da je Bog zaupal Jožefu, njegovemu pogumu, njegovi iznajdljivosti, njegovi delovni sposobnosti, njegovi veri, zato papež Jožefa imenuje »oče ustvarjalnega poguma«. »Bog posreduje po dogodkih in ljudeh,« pravi papež. »Jožef je človek, po katerem je Bog poskrbel za začetke zgodovine odrešenja. On je pravi ‘čudež’, po katerem je Bog rešil otroka in njegovo mater. Nebesa posredujejo tako, da zaupajo v ustvarjalni pogum tega moža … Sin Vsemogočnega pride na svet tako, da sprejme stanje velike slabotnosti. Potrebuje Jožefa, da ga brani, zaščiti, neguje in da lahko raste. Bog zaupa v tega moža, kakor to stori Marija, ki v Jožefu najde njega, ki ji ne želi samo rešiti življenja, ampak bo vedno poskrbel zanjo in za Otroka,« poudarja papež. (po: J. Kužnik)

ZAČETEK TEDNA DRUŽINE

Dobri Jezus!
Hvala ti za starše. Prosim, ohranjaj jih pri zdravju
in daj jim moči, da mi bosta lahko vselej v oporo.
Daj, da jima bom lahko vselej vračal z obiljem ljubezni,
svojo poslušnostjo in pomočjo pri družinskih opravilih.
Blagoslavljaj našo družino ter bodi z nami tudi takrat,
ko se znajdemo v preizkušnjah in medsebojnih nesoglasjih.
Naj nas tvoja in naša nebeška mati Marija
in sv. Jožef spremlja na vseh poteh. Amen. AK

Teden družine, ki ga začenjamo na praznik Jožefa, se bo končal na praznik Gospodovega oznanjena – na materinski dan. Več molimo za družine.

10. obletnica papeževanja papeža Frančiška
Bolj ko si povezan z Jezusom, ki postane središče tvojega življenja, bolj ti pomaga, da pozabljaš nase in se odpreš drugim. (papež Frančišek)

Naslovljeno na vas

V soboto, 25. marca bo praznik Gospodovo oznanjenje in materinski dan

Ta čudoviti dogodek spočetja Božjega Sina se je zgodil na samem, v zavetju Marijinega doma. Zanj je vedela le Marija sama, verjetno o tem tedaj niso bili seznanjeni niti njeni starši, še manj kdo drug, niti njen mož Jožef ne. Kako se je Marija po tem Božjem posegu počutila, lahko samo ugibamo, morda pa nam to lahko pojasni psalmist, ki pravi: »Moje srce in moje telo vriskata, kličeta k živemu Bogu« (Ps 84,3). Tudi Marijino srce je ob tej novici zavriskalo, postala bo mati Božjega Sina! Kako ne bi bila tega vesela!
Kako se počuti mati, ko izve, da se v njej poraja življenje? Mar ni vsa prevzeta od te novice? Nekdaj smo Slovenci spoštljivo dejali, da je žena tedaj »v blagoslovljenem stanju«! Smo tako spoštljivi do nosečih žena tudi danes? So družine pripravljene sprejeti spočete otroke? Stojijo možje svojim ženam ob strani in jih opogumljajo v težkih trenutkih odločitve za otroka ali vso skrb prevalijo nanje? (po: J. Kužnik)

SPOVED – ZAKRAMENT BOŽJEGA USMILJENJA – ZAKRAMENT SPRAVE

Velika noč, na katero se pripravljamo, je praznik novega življenja. Naj bi bila tudi čas poživitve ali celo oživitve našega duhovnega življenja. K temu lahko odločilno vpliva sv. spoved. Izkoristimo priložnost (za koga morda zadnjo), zlasti to nedeljo.

Pomoč prizadetim v potresu v Turčiji in Siriji zbiramo v nabiralniku Karitas v cer kvi. Lahko tudi nakažete na TRR: SI56 0214 0001 5556 761, sklic: 00 626, namen: potres Turčija-Sirija

MOLITEV ZA BEATIFIKACIJO SLOVENSKIH MUČENCEV
Nebeški Oče, v božjih služabnikih, slovenskih mučencih, si nam razodel zgled ljubezni do Kristusa in doslednega življenja po evangeljskih načelih, za katere so živeli in delovali vse do svojega pogumnega pričevanja v smrti. Njihova kri naj bo resnično seme za našo zvestobo, edinost in spravo. Podeli nam milost, da tudi vesoljna Cerkev prizna to njihovo junaško pričevanje vere. Po Kristusu našem Gospodu. Amen

MAŠNI NAMENI

NED – 19.3. dan očetov
4. postna nedelja
Jožef, Jezusov rednik
Začetek tedna družine
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Jožeta (god) in Vero Kunst

PON – 20.3.
Klavdija, mučenka
17.00 za +Antona –oblet. in vse Vesolakove

TOR – 21.3.
Serapion, mučenec
17.00 za +Antonijo in Miha Štrajhar
Slavljenje—Bog je ljubezen

SRE – 22.3.
Lea, spokornica
17.00 za +mami Pavlo in vse Felicijanove

ČET – 23.3.
Rebeka redovnica
17.00 za +Ljudmilo –oblet, Alojza Lukman

PET – 24.3.
Katarina Švedska, red.
17.00 Križev pot – vodijo družine
Za vse Sternadove

SOB – 25.3.
Gospodovo oznanjenjematerinski dan
17.00 za +Ano Zakšek Mohorjevo
Uro prestavimo na poletni čas!

NED – 26.3. 
5. postna nedelja
sv. Evgenija, mučenka
7.00 češčenje, spovedovanje med mašama
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Mirana Roterja –oblet.
Posebej sodelujejo sedmošolci

V tem tednu: Sestanek sodelavcev Karitas ( po dogovoru)

Pripravniki na prvo sv. obhajilo bodo imeli postne priprave to soboto, 25.3. od 9. do 13. ure v Domu srečanj.

Je teden družine z dnevom očetov na god sv. Jožefa, Jezusovega rednika na začetku tedna in z materinskim dnevom na praznik Gospodovega oznanjenja ob koncu tedna. Spomnimo se očetov in mater!

Ta teden bo tudi v znamenju priprave na postno sv. spoved. Še zlasti križev pot ta petek v obliki spokornega bogoslužja kot priprave na spoved.

Dežurni ministranti: Zala Golob, Ana Zadnik
Bralci v nedeljo: I. Simon Brdnik, Mojca Strožer; II. Lara Natek, Nika Šlander
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Šmatevž