Oznanila za 5. postno nedeljo

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Jezus ji je rekel: »Ti mar nisem rekel, da boš videla Božje veličastvo, če boš verovala?« Odstranili so torej kamen; Jezus pa je vzdignil oči in rekel: »Oče, zahvaljujem se ti, ker si me uslišal. Vedel sem, da me vsělej uslišiš, toda zaradi množice, ki stoji okrog mene, sem rekel, da bi verovali, da si me ti poslal.« In ko je to izrekel, je zaklical z močnim glasom: »Lazar, pridi ven!« In umrli je prišel ven. Noge in roke je imel povezane s povôji in njegov obraz je bil ovit s prtom. Jezus jim je rekel: »Razvežite ga in pustíte, naj gre!« (Jn 11,40–44)

BESEDA O BESEDI

»KDOR VAME VERUJE, BO ŽIVEL,TUDI ČE UMRE« Jn 11,1–45

Štetje naših dni naredi srce modro. To vodi v zdrav realizem in prežene delirij vsemogočnosti. Skoraj nič smo, naši dnevi hitro minevajo. Četudi bi živeli sto let, bi se nam zdelo, da je vse bil le piš.
Smrt tako razgali naše življenje. Razkrije nam, da so naša dejanja ponosa, jeze in sovraštva bila jalova. Z obžalovanjem se zavemo, da nismo dovolj ljubili in da nismo iskali tega, kar je bistveno. Vidimo pa tudi, kar smo zares dobrega sejali: ljubezni, za katere smo se žrtvovali.
Jezus je razsvetlil skrivnost naše smrti. S svojim obnašanjem odobrava, da se čutimo žalostne, ko nam ljubljena oseba umre. Sam se je globoko vznemiril pred grobom prijatelja Lazarja. V tej njegovi drži se čutimo zelo blizu Jezusu, našemu bratu, ki je jokal za Lazarjem.
Jezus torej moli k Očetu, ki  je vir življenja, in Lazarju ukaže, naj pride ven iz groba. In tako se tudi zgodi. Krščansko upanje zajema iz te drže, ki jo Jezus zavzame pred človeško smrtjo. Če je smrt navzoča v stvarstvu, pomeni rano, ki kazi načrt Božje ljubezni. Odrešenik pa jo hoče ozdraviti.
Jezus pred Marto, ki joče zaradi smrti brata Lazarja, postavi luč resnice: ‘Jaz sem vstajenje in življenje: kdor vame veruje, bo živel, tudi če umre; in vsakdo, ki živi in vame veruje, vekomaj ne bo umrl. Veruješ v to?’ (Jn 11,25-26). Isto Jezus ponavlja vsakemu med nami vsakokrat, ko smrt raztrga tkanino življenja in čustev. Vse naše življenje se vrti okoli tega, med pobočjem vere in prepadom strahu. ‘Jaz nisem smrt, jaz sem vstajenje in življenje. Veruješ to?’ nam govori Jezus.
Vsi smo majhni in nezaščiteni pred skrivnostjo smrti. A kakšna milost, če v tistem trenutku v srcu ohranimo plamen vere! (po: E. Mozetič)

5. postna nedelja – tiha – spovedna

Izraelskemu ljudstvu v izgnanstvu daleč od Izraelske dežele prerok Ezekijel naznanja, da bo Bog odprl grobove pregnancev ter jim bo omogočil vrnitev v njihovo deželo, kjer bodo v miru počivali (prim. Ez 37,12–14). To starodavno hrepenenje človeka, da bi bil pokopan skupaj s svojimi očeti, je hrepenenje po domovini, ki ga bo sprejela na koncu zemeljskega prizadevanja. To pojmovanje še ne vsebuje ideje o osebnem vstajenju od mrtvih, ki se je pojavila šele proti koncu Stare zaveze ter je v Jezusovem času še niso sprejeli vsi Judje. Sicer pa tudi med kristjani vero v vstajenje in večno življenje pogosto spremljajo dvomi, zmešnjava, saj dejansko gre za resničnost, ki presega meje našega razuma in zahteva dejanje vere. V današnjem evangeliju o Lazarjevem vstajenju poslušamo besede vere Marte, Lazarjeve sestre. Jezusu, ki ji pravi »Tvoj brat bo vstal«, Marta odgovori: »Vem, da bo vstal ob vstajenju poslednji dan« (Jn 11,23–24). Na to ji Jezus odgovori: »Jaz sem vstajenje in življenje: kdor vame veruje, bo živel, tudi če umre« (Jn 11,25–26). Poglejte, to je resnična novost, ki podre vsako oviro ter gre onkraj. Kristus je podrl zid smrti, saj v Njem prebiva vsa polnost Boga, ki je življenje, večno življenje. Zaradi tega smrt ni imela oblasti nad njim. Lazarjevo vstajenje je torej znamenje Jezusove polne oblasti nad fizično smrtjo, ki je za Boga kot spanec (prim. Jn 11,11).

Je pa še druga smrt, s katero se je moral Kristus krepko bojevati in plačati s križem. To je duhovna smrt, greh, ki grozi, da uniči bivanje vsakega človeka. Da je premagal to smrt, je Kristus umrl. Njegovo vstajenje pa ni več vrnitev k prejšnjemu življenju, temveč je odprl novo resničnost, novo zemljo, ki je končno pridružena Božjim nebesom. (po: Benedikt XVI.)

Radijski misijon na Radiu Ognjišče 2023: Ko se temelji reda podirajo – Kaj more storiti pravični? (Ps 11, 3)
Radijski misijon bo na Radiu Ognjišče od 26. marca do 1. aprila 2023. S svojimi razmišljanji v osrednjih dnevnih govorih (ob 17.00) bo sodeloval nadškof msgr. dr. Marjan Turnšek.
PETROVČE (SPOVEDNI DAN NA RADIJSKEM MISIJONU) – PETEK, 31. 3. 2023 Spovedovanje od 9.00 do 19.00 nepretrgoma.

V kratkih pričevanjih, svetovalnici in pogovorih, bodo sodelovali tudi drugi duhovniki, redovniki, redovnice in laiki. Misijonski nagovori bodo vsak dan ob 11.15 in 17.00. Ponovitev bo vsak večer med 22. in 24. uro. Posnetki bodo na voljo tudi v radijskem arhivu, na spletni strani Radia Ognjišče.
V času radijskega misijona je petek, 31. marca, načrtovan kot spovedni dan.

Naslovljeno na vas

Razpored češčenja po naseljih
Ob 9.00 do 10.00 Gomilsko—spodnje
Od 10.00 do 11.00 Gomilsko—zgornje
Od 11.00 do 12.00 Šmatevž
0d 12.00 d0 14.00 posamezniki
Od 14.00 do 15.00 Grajska vas
Od 15.00 do 16.00 Zakl
Od 16.00 do 17.00 Trnava
Od 17.00 do 18.00 Šentrupert od 17.00 do sv. maše tuj spovednik
Hvaljeno in češčeno naj vedno bo, presveto Rešnje telo!
Naj bo vsaj na dan češčenja v naši župniji tako. Prispevajmo svoj delež!

MOLITEV ZA BEATIFIKACIJO SLOVENSKIH MUČENCEV
Nebeški Oče, v božjih služabnikih, slovenskih mučencih, si nam razodel zgled ljubezni do Kristusa in doslednega življenja po evangeljskih načelih, za katere so živeli in delovali vse do svojega pogumnega pričevanja v smrti. Njihova kri naj bo resnično seme za našo zvestobo, edinost in spravo. Podeli nam milost, da tudi vesoljna Cerkev prizna to njihovo junaško pričevanje vere. Po Kristusu našem Gospodu. Amen.

Spletni dostop do molitvene revije Magnificat je v marcu brezplačno odprt za vse; prebirate ga lahko na mobilnih telefonih, tablicah in drugih napravah.
Revija Magnificat vabi k bližini in domačnosti z Bogom. Prost dostop do Magnificata najdete na povezavi: https://www.druzina.si/akcija/brezplacna-narocnina-magnificat-2023

Pomoč prizadetim v potresu v Turčiji in Siriji zbiramo v nabiralniku Karitas v cer kvi. Lahko tudi nakažete na TRR: SI56 0214 0001 5556 761, sklic: 00 626, namen: potres Turčija-Sirija

MAŠNI NAMENI

NED – 26.3.
5. postna nedelja
Larisa (Lara), mučenka
7.00 češčenje, spovedovanje med mašama
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Mirana Roterja –oblet.
Posebej sodelujejo sedmošolci

PON – 27.3.
Rupert, škof
19.00 za +Marijo –oblet. in Ivana Knez

TOR – 28.3.
Bojan, knez
19.00 za +Miha –oblet., Matildo Brinovec
Slavljenje—Bog je ljubezen

SRE – 29.3.
Bertold, redovnik
19.00 za +Antona Šlandra in vse Koprivove

ČET – 30.3.
Amadej (Bogoljub)
19.00 za +Antona Kovačiča in starše Virant, Kovačič

PET – 31.3.
Kornelija, mučenka
19.00 križev pot – vodijo bodoči birmanci
Za +Marijo, Franca, Janija Rančigaj

SOB – 1.4.
Celodnevno češčenje
Irena, mučenka
8.00 za +Marijo Orožim, vse Mlinarjeve
Od 9.00 do 18.00 češčenje
18.00 za +Danijela –oblet. in v. Brišnikove
za +Stankota in starše Slemenšek, Jureta sklep: g. Janko Šket

NED – 2.4. CVETNA
6. postna nedelja
Angela, redovna ustanoviteljica
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 blagoslov zelenja – pri pokopališču
Za +Tomaža Lončarja in Bernardko Vasle

V tem tednu: veroučenci od 4. r naprej sv. spoved, vsi priprava butar.

Svetopisemska skupina se bo zbrala v sredo po sv. maši ob 19.45 uri.

Animatorji oratorija bodo imeli delovno srečanje v soboto ob 9.00 uri. Vsi, ki se jim želite na novo pridružiti od 9. r naprej, lepo vabljeni ob 10.00 uri v Domu srečanj. Kontaktni številki: 031 274 880 Eva, 070 303 748 Aljaž.

Dežurni ministranti: Jaša in Ana Vita Cvenk
Bralci v nedeljo: I. Majda Jelen, Elza Vasle; II. Nejc Lončar, Saša Pikl
Poje v nedeljo: I. Gomilski kvartet II. MCZ, ljudsko petje
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Trnava