Oznanila za 26. nedeljo med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Tisti čas je Jezus rekel velikim duhovnikom in starešinam ljudstva: »Kaj se vam zdi? Nekdo je imel dva sina. Stopil je k prvemu in rekel: ›Sin, pojdi danes delat v vinograd!‹ Ta je odgovóril: ›Nočem.‹ Toda pozneje se je premislil in šel. Stopil je k drugemu in rekel isto. Ta je odgovóril: ›Grem, gospod,‹ vendar ni šel. Kateri od teh dveh je izpolnil očetovo voljo?« Rekli so: »Prvi.« Jezus jim je dejal: »Resnično, povem vam: Cestninarji in nečistnice pojdejo pred vami v Božje kraljestvo.« (Mt 21,28–31)

BESEDA O BESEDI

NA DELO V VINOGRAD Mt 21,28–32

V zasnovi evangeljske pripovedi se tudi današnja prilika o dveh sinovih vključuje kot ponoven pregled, kako so se ljudje odločili spričo oznanila o kraljestvu. Če priliko presojamo samo po sebi, je zelo preprosta. Imamo “ne”, ki postane “da”, in “da”, ki postane “ne”. Naslovljence pripovedi razkriva začetni stavek: “Kaj se vam zdi?”, ki smo ga hoteli, čeprav ga ni v besedilu, nadaljevati na začetku 31. vrstice s temi besedami: “Povejte mi.” Jezus pred tem dogajanjem razpravlja z velikimi duhovniki in starešinami ljudstva. Torej govori s tistimi uradnimi predstavniki ljudstva, ki s svojimi odločitvami vpletejo celotni Izrael. Usoda ljudstva v odnosu do oznanila kraljestva se odloča v njih. Večina bo poslušala njih, ne Jezusa.
V besedilu so označeni z “vi” in so postavljeni v nasprotje s cestninarji, to je z javnimi grešniki, in prostitutkami. To izrecno nasprotje predpostavlja še neko drugo nasprotje. Javni grešniki in prostitutke so tisti, ki ne spolnjujejo postave; so tisti, ki v skladu s priliko rečejo “ne”. Drugi, “vi”, so pravoverni, tisti, ki so postavi rekli “da”: to je zvesti Izrael.
Sedaj pa je nastopilo novo dejstvo, ki vpleta vse, tako tiste, ki mislijo, da so v pravem odnosu do Boga, kakor tiste, ki to niso. To novo dejstvo je dalo Janezovo oznanjevanje, ki, če uporabimo govorico prilike, zveni kot povabilo k delu v “vinogradu”, to je k spolnjevanju Božje volje. Bog vsem nalaga, naj priznajo, da so grešniki in se odprejo vdoru njegovega kraljestva v zgodovino.
Od tega ključnega trenutka naprej obeh kategorij ljudi, ki si v našem besedilu stojijo nasproti, ne moremo več soditi na temelju postave, ampak v odnosu do oznanila kraljestva. Tedaj se strani zamenjata. Tisti, ki so doslej govorili “ne”, se kesajo, se odprejo oznanilu in gredo delat v vinograd, da bi dali sadove. Tisti pa, ki so bili za “da”, niso šli v vinograd, kar dokazuje dejstvo, da niso »verjeli«. Še slabše. Celo tedaj, ko ugotovijo, da se javni grešniki in prostitutke kesajo, še naprej vztrajajo v odklanjanju. In na ta način ostanejo zunaj vinograda, ki ga Jezus imenuje “moja Cerkev” (16,18). (po: M. Galizzi, Evangelij po Mateju)

26. nedelja med letom — rožnovenska – srečanje starejših

Molitev rožnega venca

Različne molitve ljudi, ki so bili prijatelji z Bogom, nas lahko navdihnejo in nam pomagajo, da postanemo pogumnejši v pogovoru z njim. Vendar pa nobena že sestavljena molitev ni magična formula, ki bi imela vpliv že zaradi svojih besed. Bog je svoboden, in ko molimo, je zanj pomemben samo naš odnos. Najraje posluša uboge, tiste, ki prosijo s srcem, ki iščejo dobro drugega.
Molitev rožnega venca nam pomaga srečati Jezusa, Marijo, njuno življenje in nam tako pomaga vztrajati v njuni navzočnosti. Zato z zvestobo rožnemu vencu lahko prihajaš vedno bližje Božjemu srcu in lahko izprosiš vse. Toda, saj je najbrž razumljivo, Bog nam ne prešteva, koliko desetk ali celih rožnih vencev smo ali nismo zmolili na dan. Bog je vesel srca, časa, truda, ko želimo biti zares z njim in ko mu izkažemo zaupanje kot Očetu.
Molitev rožnega venca si moramo vzeti kot čas, ki ga prebijemo z Marijo. Z njo potujemo skozi Jezusovo življenje in tako premišljujemo skrivnosti vere. Ta molitev nam podarja bližino z Marijo, ker je prva lahko spremljala največjo skrivnost – Boga, ki je postal majhno dete, se prepustil našim rokam in napravil v ljubezni do nas največji korak. Bila je nevsiljivo navzoča ob svojem sinu v vseh obdobjih njegovega življenja. Na enak način je navzoča tudi v našem, če le hočemo sprejeti njeno roko, kar lahko storimo z molitvijo.
Rožni venec je tako preprosta molitev, da nam omogoča, da ga lahko molimo tudi med drugimi opravili ali pa prekinemo intenzivno delo s kratko zdravo Marijo. Tako svoje delo lahko nenehno izročam Bogu in mu dajem prvo mesto. Potem tudi rezultat pripada njemu. (po: E. Mozetič)

MOLITEV NA JESEN ŽIVLJENJA
»Ti si moje upanje, o Gospod, moje zaupanje, Gospod, od moje mladosti. Nate sem se opiral od materinega telesa, od naročja moje matere si moj varuh, tebi velja moja hvalnica za vedno. Dal si mi videti stiske, mnoge in hude. Znova mi boš dal življenje, znova me boš vzdignil iz oceanov. Povečal boš mojo veličino, znova me boš potolažil.« (Ps 71,5-6.20-21)

Naslovljeno na vas

Mesec oktober je, prav tako kot maj, posvečen naši nebeški Materi Mariji: v maju njej na čast nabiramo šmarnice – duhovne šopke, imenovane po dišečem spomladanskem cvetju, v oktobru pa ji pletemo vence iz ‘najlepših jesenskih rož’ – častimo jo z molitvijo rožnega venca. Ta pobožnost, ki je postala vsakdanja duhovna hrana mnogih ljudi, je zrasla iz otroške vere preprostih src pred približno sedemsto leti. Povsod so se je z ljubeznijo oprijeli verniki vseh slojev in vse je obogatila, saj je to čudovita šola življenja s Kristusom pod Marijinim vodstvom.
Pred vsako sv. mašo je vsaj 15 minut molitve rožnega venca. Vsaj v oktobru se tej molitvi v večjem številu pridružite, pa tudi doma vsaj kakšno desetko vsak dan.

ŽUPNIJSKO ROMANJE v OGLEJ
Oglej je kraj v severni Italiji z izjemno bogato zgodovino in kulturno dediščino. Tam je bilo pomembno cerkveno središče, pod katerega je dolga stoletja spadal tudi velik del ozemlja danešnje Slovenije. Več lahko preberete v oznanilih nedelje, 2.7. št 27.
Tja smo se namenili že pred leti, ko smo poromali na otok Barbano, pa nam je zaradi prometnih zastojev zmanjkalo časa. Letos smo imeli za prvo avgustovsko nedeljo že vse pripravljeno za romanje v Oglej, tudi romarjev se je prijavilo več kot kot za en avtobus, pa je prišlo ravno en dan pred tem najhujše vremensko razdejanje, da smo morali romanje absolutno odložiti.
Zdaj pa je možno, da to uresničimo v soboto, 14. oktobra med 7. in 19. uro. Kar nekaj takrat prijavljenih romarjev sedaj na ta termin ne more na pot, zato je še dovolj prostih mest za tiste, ki se vam prej ni izšlo. Prijavite se do te srede, 4. oktobra Simonu B. na tel. Št. 041 783 952.

MAŠNI NAMENI

NED – 1.10. 
26. ned. med letom, rožnovenska
Terezija D. J., devica
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Marijo Rojnik –30. dan
srečanje starejših in bolnih
Pri mašah kvatrna nabirka za bogoslov.

PON – 2.10.
Angeli varuhi
18.00 za +Jožeta in Slavko Tiselj
Začetek tedna za življenje

TOR – 3.10.
Evald, mučenec
18.00 za +Mirkota Stvarnik –oblet, sorod.
Slavljenje – Bog je ljubezen

SRE – 4.10.
Frančiški, redovni ustanovitelj
Dekanijska rekolekcija
18.00 za +Frančiško –oblet., god in Franca Rožič

ČET – 5.10. prvi čet.
Apolinarij, škof
18.00 za +Mateja Valenčaka –30. dan (v Šentrupertu)
Molitev za duhovne poklice

PET – 6.10. prvi petek
Bruno, ustanovitelj Kartuzijanov
18.00 za +Ivana in Štefanijo Rančigaj in njune
Litanije Jezusovega srca

SOB – 7.10. prva sob.
Rožnovenska Mati Božja
18.00 za +Karola Semprimožnika
Litanije Matere Božje

NED – 8.10.
27. ned. med letom
Šmatevška nedelja -zamik
Pelagija, spokornica
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za vse dobrotnike cerkve (v Šmatevžu)
Zahvala za zamenjavo velikega zvona

V tem tednu: POZOR! Sv. maše med tednom ob 18.00 uri do premika ure na zimski čas.

Napoved: župnijsko romanje v soboto, 14. okobra v Oglej.
Slovesnost zakonskih jubilejev bo v nedeljo, 22. oktobra ob 10. uri

Dežurni ministranti: Karin Jelen, Neža Rožič Kelenberger, ostali dobrodošli
Bralci v nedeljo: I. Simon Brdnik, Elza Vasle; II. V Šmatevžu Lucija Blatnik, Neža Novak
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Zakl