Oznanila za 27. nedeljo med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Jezus jim je rekel: »Ali niste nikoli brali v Pismih: ›Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen. Gospod je to narédil in čudovito je v naših očeh.‹ Zato vam pravim: Vzelo se vam bo Božje kraljestvo in dalo ljudstvu, ki bo obrodilo njegove sadove.« (Mt 21,42–43)

BESEDA O BESEDI

POSTANIMO ŽIV IN BOGAT VINOGRAD Mt 21,33–43

Današnji evangeljski odlomek na alegoričen način pripoveduje opomine prerokov, ki so jih izrekli skozi zgodovino Izraela. Ta zgodovina pripada tudi nam, saj gre za zavezo, ki jo je Bog hotel skleniti s človeštvom, in je k temu poklical tudi nas. Ta zgodovina zaveze, kakor vsaka ljubezenska zgodovina, pa ima svoje pozitivne trenutke, pa tudi izdaje in zavrnitve. Da bi razumeli, kako Bog Oče odgovarja na zavrnitev in zavračanje svoje ljubezni ter predloga svoje zaveze, evangeljski odlomek položi na ustnice gospodarja vinograda vprašanje: ‘Ko bo torej prišel gospodar vinograda, kaj bo storil s temi viničarji?’. To vprašanje poudari, da Božje razočaranje glede zlobnega obnašanja ljudi ni zadnja beseda! Tu je torej velika novost krščanstva, saj torej Bog, kljub temu da je razočaran nad našimi napakami in grehi, ne prelomi svoje besede, se ne zaustavi, predvsem pa se ne maščuje! Bog se ne maščuje! Bog ljubi in nas čaka, da nas objame.
Preko ‘zavrženih kamnov’ – in Kristus je prvi kamen, ki so ga zidarji zavrgli – preko stanja slabosti in greha, Bog še naprej daje v obtok ‘novo vino’ iz svojega vinograda, to je usmiljenje. To je ‘novo vino’ iz Gospodovega vinograda. Samo ena ovira je lahko pred to vztrajno in nežno Božjo voljo, in to je naša nadutost, ošabnost, ki včasih postane tudi nasilna! Pred takšno držo, in kjer ni sadov, pa Božja Beseda ohrani svojo moč grajanja in opominjanja: ‘Vzelo se vam bo Božje kraljestvo in dalo ljudstvu, ki bo obrodilo njegove sadove.’
Nujnost, da s sadovi odgovorimo na Gospodov klic, nas kliče postati njegov vinograd, pomaga nam razumeti, kaj je novo in izvirno v krščanstvu. To ni skupek moralnih predpisov in norm, temveč je predvsem predlog ljubezni, ki jo je Bog po Jezusu storil in še naprej dela človeštvu. Je povabilo, da vstopimo v to zgodovino ljubezni in postanemo živ in odprt vinograd, bogat s sadovi in upanjem za vse. Zaprt vinograd lahko namreč postane divjina ter rodi le divje grozdje. (po: E. Mozetič)

27. nedelja med letom—šmatevška nedelja /z zamikom/

Sicer pa, bratje, vse, kar je resnično, kar je vzvišeno, kar je pravično, kar je čisto, kar je ljubeznivo, kar je častno, kar je količkaj krepostno in hvalevredno, vse to imejte v mislih. Kar ste se od mene naučili, prejeli, slišali in videli, to delajte. In Bog miru bo z vami. (Flp 4,8–9)

Apostol Pavel v današnjem drugem berilu našteva, katere kreposti naj kristjani živijo. Živijo naj resnico, namesto da letajo za navideznimi vrednotami družbe in njihovimi iluzijami. Uresničujejo naj nravno dobro, to , kar se spodobi, kar je častno. Pravičnost je osrednja krepost. Pomeni, da sem pravičen sam do sebe in do svoje narave, pa tudi do ljudi v njihovi vsakokratni posebnosti. In kristjani naj v svojem življenju odsevajo notranjo čistost. Pri tem naj ne izžarevajo ostrine, ampak ljubeznivost. S svojim načinom življenja naj se ljudem priljubijo in sami uresničujejo tiste kreposti, ki jih najdejo v svojem okolju. Tedaj bodo ljudje v njihovi okolici čutili, da kristjani niso obskurtna sekta, ampak s svojim življenjem uresničujejo pravo človečnost.
Pavel opozarja kristjane v Filipih na vrednote poznane iz grške filozofije, in jih vzpodbuja, naj uresničujejo to, kar so videli in slišali pri njem. Ne gre le za nauk, ki ga je Pavel oznanjal, ampak tudi za njegov zgled, ki jim ga je dal s svojim življenjem. On sam je očitno uresničil vse človeške kreposti in vrh tega s svojim obnašanjem izžareval duha Jezusa Kristusa. Kreposti naj bodo napolnjene z Jezusovim duhom. Tedaj izžarevajo človečnost, ki je v Jezusu na enkraten način zasijala v tem svetu.
Katere kreposti pa so tebi pomembne, da bi tvoje življenje lahko uspelo? Kateri ljudje v tvoji okolici so zate vzor kreposti in kako občutiš samega sebe v primerjavi z njimi? Kako daleč je tvoja krščanska vera dejansko poglobila tvojo človečnost? (po: A. Grün, Veselje bo popolno)

Evangelij današnje nedelje se zaključi s še posebej strogim Jezusovim opozorilom namenjenim duhovnikom in starešinam ljudstva: ‘Vzelo se vam bo Božje kraljestvo in dalo ljudstvu, ki bo obrodilo njegove sadove’ (Mt 21,43). To so besede, ki dajo misliti, kako veliko odgovornost ima tisti, ki je bil poklican delat v Gospodov vinograd, še posebej tisti, ki je prejel oblast, ter spodbujajo k obnovi popolne zvestobe Kristusu. On je ‘kamen, ki so ga zidarji zavrgli’ (prim Mt 21,42).

Naslovljeno na vas

SLOVESNOST V CERKVI SV. MATEJA
21. septembra praznuje sv. Matej, apostol in evangelist. Slovesnost pa se obhaja navadno na najbližjo nedeljo – letos je bila ta 24. septembra. Pa smo to praznovanje zamaknili za štirinajst dni, da hkrati opravimo slovesno zahvalo Bogu in ljudem za zamenjavo velikega zvona, ki po mnenju stroke ni več primeren za uporabo, kaj šele, da bi bil uglašen z ostalima dvema.
Ob zamenjavi srednjega zvona v zvoniku župnijske cerkve z dvema novima bronastima zvonovoma, smo ga dali za župnijsko cerkev v Črenšovcih, kjer je kmalu nastopil novo poslanstvo. Mi pa smo v zameno dobili zvon z župnijske cerkve na Remšniku (krstne cerkve našega škofa Maksimilijana), kjer je kot edini zvon vse od konca druge svetovne vojne v župniji ob meji z Avstrijo opravlja svoje poslanstvo in odmeval še v sosednji državi. Zato je razumljivo, da je župljanom prirastel k srcu, a so ga odstopili, ker se zavedajo, da je bil posvečen, da dokler bo zmožen, služi češčenju Boga in poje ljudem v veselem praznovanju, kakor tudi v sivem vsakdanu in tudi v žalosti ob zadnjem slovesu. Zato bo ta zvon predstavljal tudi neko vez med župnijama.
Danes se Bogu veseli zahvaljujemo za to lepo cerkvico, ki je edina v vseh treh škofijah Mariborske metropolije posvečena temu velikemu svetniku . Zahvaljujemo se za ta zvon, ki je priromal k nam (na Remšnik je bil kot brezdomec rešen s Kočevskega, kjer so med številnimi cerkvami porušili tudi tisto, kateri je pripadal ta zvon). Zahvaljujemo se vsem dobrotnikom te šmatevške cerkve, ki ste omogočili tudi to izboljšavo petja zvonov. Hvala! Hvala! Hvala!

ŽUPNIJSKO ROMANJE v OGLEJ — to soboto, 14. oktobra
»Kdor bo vztrajal do konca, bo zveličan«, nam zagotavlja Sveto pismo. Tudi mi vztrajamo in upamo, da bo v tretje poskus romanja v Oglej uspel. Romanje bo med 7. in 19. uro. Na avtobus boste lahko vstopali na običajnih mestih z startom izpred trgovine v Trnavi. Prednje sedeže dajmo na voljo tistim, ki vožnjo težje prenašajo. Prispevek je še vedno 40 evrov. Kar nekaj takrat prijavljenih romarjev sedaj na ta termin ne more na pot, zato je še nekaj prostih mest za tiste, ki se vam prej ni izšlo. Prijavite se čim prej Simonu B. na tel. Št. 041 783 952.

MAŠNI NAMENI

NED – 8.10.
27. ned. med letom
Šmatevška ned. -zamik
Pelagija, spokornica
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za vse dobrotnike cerkve (v Šmatevžu)
Zahvala za zamenjavo velikega zvona

PON – 9.10.
Abraham in Sara
18.00 za +Marijo –oblet. in Ivana Knez

TOR – 10.10.
Danijel (Danilo), mučenec
18.00 za +Ivana –oblet. in vse Baševe
Slavljenje – Bog je ljubezen

SRE – 11.10.
Filip, diakon
18.00 za +Ano Pristalič in vse njene

ČET – 12.10.
Maksimilijan Celjski, škof , mučenec
18.00 za +Marijo Ribič (v Šentrupertu)

PET – 13.10.
Edvard, kralj
18.00 za +starše Vitanc in Dobnik

SOB – 14.10.
Silvan, mučenec
7.00 odhod na romanje, sv. maša tam

NED – 15.10.
28. ned. med letom
Pelagija, spokornica
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Mihaela in Adelo Drča in Stvarnikove

V tem tednu:
Seja ŽPS v četrtek ob 19. 00 uri v Domu srečanj. Vabljeni vsi člani.

Župnijsko romanje v soboto, 14. oktobra v Oglej.

Napoved: Slovesnost zakonskih jubilejev bo v ned., 22. okt. ob 10. uri

Dežurni ministranti: Manca Glušič, Nika Ledinšek, ostali dobrodošli
Bralci v nedeljo: I. Mojca Strožer, Magda Šalamon; II. Aljaž Lončar, Simeona Rakun
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Gomilsko I.