Oznanila za 28. navadno nedeljo

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Nato je rekel svojim služabnikom: ›Svatba je pripravljena, toda povabljeni je niso bili vredni. Pojdite torej na križišča in povabite na svatbo, kogar koli najdete.‹ Služabniki so odšli na potí in zbrali vse, ki so jih našli, hudobne in dobre, in svatovska dvorana se je napolnila z gosti. (Mt 22,8–10)

BESEDA O BESEDI

ŽENIN VABI NA SVATBO TUDI VSAKOGAR IZMED NAS Mt 22,1–14

Prilika, ki smo jo slišali, nam govori o Božjem kraljestvu kot o svatbi. Glavna oseba je kraljev sin, ženin, v katerem z lahkoto prepoznamo Jezusa. V priliki ni nikoli omenjena nevesta, temveč le številni povabljeni, tako želeni in pričakovani. Ti povabljeni smo mi, vsi mi, kajti z vsakim od nas želi Gospod obhajati svatbo. Svatba je začetek občestva za vse življenje in to želi Bog za vsakega od nas. Naš odnos z Njim ne more biti samo odnos, kot je med kraljem in vdanim podanikom, med gospodarjem in zvestim služabnikom ali pa med učiteljem in poslušnimi učenci, temveč je odnos ljubljene neveste in ženina. Ali drugače rečeno, Gospod nas želi, nas išče in nas vabi in mu ni dovolj, če samo izpolnjujemo dolžnosti in spoštujemo njegove zapovedi, temveč hoče z nami resnično občestvo življenja, odnos v medsebojnem dialogu, zaupanju in odpuščanju.
Krščansko življenje je ljubezenska zgodba z Bogom, v kateri Gospod zastonjsko prevzame pobudo in v kateri se nihče ne more hvaliti, da ima povabilo samo on. Nihče ni privilegiran pred drugim, je pa privilegiran pred Bogom. Vprašamo se lahko, če vsaj enkrat na dan »izpovemo« Gospodu svojo ljubezen do njega, če se med tolikimi besedami spomnimo tudi nanj. Če se izgubi ljubezen, krščansko življenje postane nerodovitno, postane telo brez duše, nemogoča moralnost, skupek načel in zakonov. A Bog pričakuje življenjski odgovor, odgovor ljubezni. Nevarnost tiči v rutinskem krščanskem življenju, ko smo brez zagona, brez navdušenja ter zadovoljni z običajnim. Poživimo torej »spomin na ljubezen«, saj smo ljubljeni, povabljeni na svatbo, ker je vsak dan čudovita priložnost, da odgovorimo na povabilo.
Evangelij nas opozarja, da je povabilo lahko tudi zavrnjeno. Številni povabljeni so rekli ‘ne’, ker so bili zasedeni s svojimi interesi in ker niso bili pripravljeni vstopiti v to, kar zahteva ljubezen. Poglejte, prav zaradi tega se tudi mi kdaj oddaljimo od ljubezni. Ne obračajmo se v smer, da bi naše življenje postalo prazno. (po: E. Mozetič)

28. nedelja med letom

Znam biti reven in znam biti v obilju. Na vse mogoče sem se navadil: biti
sit in biti lačen, biti v obilju in biti v pomanjkanju. 
Vse zmorem v njem, ki mi daje moč. 
A kljub temu je bilo lepo, da ste postali soudeleženi v moji stiski.
Moj Bog, bogat, kakor je, bo po svojem bogastvu
v veličastvu potešil vse vaše potrebe v Kristusu Jezusu. (Flp 4,12–14.19)
 
Apostol Pavel danes v drugem berilu hvali Filipljane zaradi njihovega daru, za »soudeležbo pri njegovi stiski«. Njihovo darežljivost jim povrne z molitvijo. Njegova molitev je več kot prošnja. Je tolažba in hvalnica obenem. Bog bo vse njihove potrebe – naj si bodo materialne ali duhovne – po bogastvu svoje velike milosti potešil z veličastvom v Kristusu Jezusu. Bog jim daje delež pri tem veličastvu. To je največji dar, na katerega sploh moremo upati. Grška beseda za veličastvo (doxa) pomeni tudi oblika ali forma. S tem ko nam Bog daje delež pri Jezusu Kristusu, nam podarja sijaj Božjega življenja. Vodi pa nas tudi v enkratno podobo, ki jo je namenil vsakemu od nas. Po Jezusu Kristusu najdemo svoj lastni jaz, svojo enkratno, neokrnjeno, prvotno in brezhibno podobo, ki si jo je Bog naredil o nas.
Kakšen okus pa zapuščaš ti s svojimi besedami, s svojim izžarevanjem? Kakšen »vonj« izhaja od tebe? Kako se počuti tisti, ki mu nekaj podariš? Se čuti obdarovan, počaščen ali ponižan? Božje veličastvo, Božji sijaj, ki je zasijal v Jezusu Kristusu, je tudi v tebi! Bog bi te rad privedel v tvojo enkratno, edinstveno podobo. (po: A. Grün, Veselje bo popolno)

Če današnje prvo berilo poudarja Božjo zvestobo lastni obljubi, pa nas evangeljska prilika o svatbi vabi k razmisleku o človeškem odgovoru.
Gospod nas vsak dan vabi, da se udeležujemo evharistije »v svatovskem oblačilu« njegove milosti, saj je ta vnaprejšnje okušanje večne gostije v nebesih. Če z grehom umažemo ali celo raztrgamo to oblačilo, nas Božja dobrota ne zavrne ali celo prepusti naši usodi, temveč nam ponudi z zakramentom sprave možnost, da za praznovanje spet pridobimo svatovsko oblačilo. (po: Benedikt XVI)

Naslovljeno na vas

Zvon v šmatevški cerkvi se dobro privaja na novo okolje in novo službeno mesto, hvala vsem, ki ste se preteklo nedeljo udeležili njegove predstavitve in zahvale za to pomembno izboljšavo zvonjenja v šmatevškem zvonike. Hvala vsem, ki ste ali še boste prispevali za poravnavo stroškov zamenjave. Bog povrni tudi vsem, ki ste pripravili zvonik za ta poseg – gasilci odstranili sršenje gnezdo, g. cerkvena ključarja, ki sta z nekaterimi, ki so priskočili na pomoč, povečala lino zvonika in jo nato zopet spravila v prvotno stanje. … Naj ta zvon čim dlje in čim lepše opravlja svoje poslanstvo! Mi pa mu prisluhnimo, ko nas bo vabil k vsakdanji molitvi ali bogoslužju v šmatevško cerkev.
Odsluženi zvon pa boste lahko obiskali pri župnišču. Hitro pa boste na njem opazili razpoko, ki mu daje status odsluženega. Dokončno naj bi našel mesto nekje pri cerkvenem obzidju.

Vabilo

DRAGA ZAKONCA

Letos slavita pomembno obletnico poroke. Ozirata se nazaj na tisti dan, ko sta pred oltarjem izrekla svoj nepreklicni »Da«. Z zaupanjem gledata naprej – na pot pred vama. Vajinega jubileja se veselijo vajini najdražji, pa tudi vsa župnija. Zato vaju vabimo, da se v nedeljo, 22. oktobra 2023 udeležita slovesnosti zakonskih jubilantov, ki bo ob 10.00 uri v župnijski cerkvi na Gomilskem, nato pa še družabnega srečanja v župnijskem Domu srečanj. To bo lepa priložnost za zahvalo Bogu in poživitev medsebojne povezanosti na skupni življenjski poti.
Vabilo na to skupno praznovanje velja za vse pare, ki ste letos že ali še boste obhajali 5. 10., 15., 20., 25., 30., 35., 40., 45., 50. obletnico poroke in vse, ki ste že bili zlati. Za vse, ki ne boste dobili vabila na vaš naslov, ker nam manjkajo podatki, naj velja to skupno vabilo.
Hvaležni vama bomo, če bosta svojo udeležbo najavila (ni pa nujno) na: Župnija Gomilsko – tel. (03) 572 61 98 Vnaprej: »Hvala!«
V pričakovanju vajine udeležbe vaju toplo pozdravljamo.

Župnijski pastoralni svet in vaš župnik

V tem mesecu se v Rimu dogaja sinodalno zasedanje. Molimo k Svetemu Duhu, naj razsvetljuje, navdihuje in usmerja to dogajanje.

MAŠNI NAMENI

NED – 15.10.
28. ned. med letom
Pelagija, spokornica
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Mihaela in Adelo Drča in Stvarnikove

PON – 16.10.
Hedvika, kneginja
18.00 za +Gerharda Seitla

TOR – 17.10.
Ignacij Antiohijski, škof, mučenec
18.00 za +Elizabeto Obreza
Slavljenje – Bog je ljubezen

SRE – 18.10.
Luka, evangelist
18.00 za +Marijo Juhart

ČET – 19.10.
Izak, mučenec
18.00 za +Vikija Jelena -30. dan

PET – 20.10.
Irena (Mira), mučenka
18.00 za +Ido Lazar

SOB – 21.10.
Uršula, dev., mučenka
18.00 za +Tilko Juvan

NED – 22.10.
28. ned. med letom
Misijonska nedelja
Janez Pavel II., papež
7.00 češčenje
7.30 za zdravje (V.)
10.00 za vse župljane -zlasti zakonske jub.
Slovesnost zakonskih jubilejev
Danes je darovanje za misijone. Bog povrni!

V tem tednu:
Sestanek sodelavcev Karitas bo ta ponedeljek ob 18.45
Srečanje za starše veroučencev 7. razreda bo v četrtek ob 16.30 uri v Domu srečanj. Vsi starši prav lepo vabljeni!

Napoved: Slovesnost zakonskih jubilejev bo v ned., 22. okt. ob 10. uri.

Dežurni ministranti: Mitja Mak, Maks Turnšek, ostali dobrodošli
Bralci v nedeljo: I. na razpolaga naj bodo tisti, ki bodo pri prvi sv. maši; II. zakonca jubilanta
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Gomilsko II.