Oznanila za 35. teden 2012

BESEDA ŽIVEGA BOGA
In je dejal: »Zaradi tega sem vam rekel, da ne more nihče priti k meni, ako mu ni dano od mojega Očeta.« Odslej je mnogo njegovih učencev odstopilo in niso več hodili z njim. Jezus je torej rekel dvanajsterim: »Ali hočete tudi vi oditi?« Simon Peter mu je odgovoril: »Gospod, h komu pojdemo? Besede večnega življenja imaš in mi verujemo in vemo, da si ti Kristus, Božji Sin.« (Jn 6,65–69)

BESEDA O BESEDI
H KOMU POJDEMO? (Jn 6,60-69)
Ena od značilnosti evangelijev je, da ne opravičujejo človeških slabosti in ne olepšujejo dogodkov, ki bi utegnili narediti neprijeten vtis. Jezus evangelistov očitno ni poslal v tečaj za pridobivanje bralcev. Pred nami so naravni in neponarejeni, predstavljajo nam ljudi, kakršni so bili, in pripovedujejo nam dogodke, kakor so se odvijali.
Nekaj zadnjih nedelj smo poslušali Jezusove napovedi o kruhu njegovega telesa. Navzočim se je to govorjenje upiralo, godrnjali so in nejevoljni odhajali. Jezus se je obrnil k apostolom z izzivom: »Ali hočete oditi tudi vi?« Skupinico je izvlekel iz zadrege Simon. V imenu vseh je odločno priznal: »H komu neki naj gremo?«
Tudi mi se dandanes z mnogimi sodobniki vprašujemo, h komu naj gremo. H komu naj gremo po ključ za vstop v prihodnje čase, da nam vsaj slabše ne bi bilo.
Zaupali smo v napredek, predajali se omami tehnike, prisegali na znanost, poveličevali humanizem … V razvoj sveta in v prizadevanje, da bi nam bilo življenje lepše, so vloženi velikanski duhovni in telesni napori najboljših sinov in hčera človeške družbe. Za boljši svet so pretekle reke znoja in je bilo pretočeno morje človeške krvi. Ali je bilo doseženo, za čimer smo se stegovali?
Krisjtani smo vse bolj prepričani, da Jezus s svojim evangelijskim sporočilom z nepridržanim darovanjem samega sebe, z odločnim zavračanjem nasilja, s popolnim odpuščanjem sovražnikom in dostojanstveno zmago nad smrtjo daje človeštvu več kot vsi učenjaki, humanisti, tehniki in vojskovodje. Zato ker pred vse drugo postavlja nedotakljivo notranjo vrednost človekove osebnosti, ustvarjene od Očeta in oblikovane po Božji podobi.
H komu torej pojdemo? K tistemu, ki nam govori besede večnega življenja.
Po: F. Cerarju

21. nedelja med letom

Tako nas vabi današnje drugo berilo:
Možje, ljubite svoje žene, kakor je tudi Kristus Cerkev ljubil in sam sebe zanjo dal, da bi jo v vodni kopeli z besedo očistil in jo posvetil; da bi napravil sam sebi slavno Cerkev, ki bi ne imela madeža ali gube ali kaj podobnega, ampak da bi bila sveta in brezmadežna. Tako so tudi možje dolžni svoje žene ljubiti kot svoja telesa. Kdor ljubi svojo ženo, ljubi sebe. Kajti še nikoli nihče ni svojega telesa sovražil, marveč ga hrani in neguje kakor Kristus Cerkev.
Ljubezen je težka naloga.
Ljubiti pomeni brezpogojno zaupati, imeti delež pri sopotnikovem veselju, pa tudi pri njegovem trpljenju, in skrbeh, četudi lahko vsakdanje sobivanje deluje »kot trnje« za medsebojno spoštovanje in za medsebojno naklonjenost.
Ljubezen je vprašanje odgovornosti!
Phil Bosmans
Slomšek tudi nas uči in svari
Oglejmo si domače družinsko življenje. V mnogih hišah se skoraj ne razlikuje več od načina življenja poganov. Svete podobe, ki nas spominjajo na Jezusa in Marijo ter druge Božje prijatelje, smo pregnali iz naših stanovanj, enako kot če vzamemo proč sliko prijatelja, s katerim smo se sprli. Ljuba otroška mladina se ne uči več križati, ne več dvigniti rok k nebeškemu Očetu, ne več moliti. Ni več moderno pred jedjo prositi Boga za njegov blagoslov in po jedi se Bogu zahvaliti za njegove darove. Namesto tega smo se navadili na poganske izreke. Tako je med nami ugasnila prava bogaboječnost, tako pobožnost in molitev. Zato tisti hladni brezsrčni ljudje, ki jim ni nič sveto, nič pomembno, razen to, kar bogati njihov napuh, njihov trebuh ali njihovo mošnjo. Brez prave blaženosti v Bogu je človekovo življenje enako ledeni mrzli zimi, ki vse lepo in dobro uniči in v kateri ne cveti nobena roža odrešenja. A. M. Slomšek

Šola, ki se edino
s poučevanjem peča,
je polovičarska!
Mnogo bolj važno delo je vzgoja,
ki se je nikoli ne sme
ločiti od pouka.
Pouk in vzgoja morata
složno napredovati.
(bl. Anton Martin Slomšek)

Naslovljeno na vas

USTANOVITEV “ODPRTEGA SEMENIŠČA” CELJSKE ŠKOFIJE
Celjski škof dr. Stanislav Lipovšek je ustanovil ODPRTO SEMENIŠČE celjske škofije, ki ima namen, da mladim pomaga na poti vere, jim predstavi različne cerkvene poklice in službe, goji kulturo poklicanosti, in tistim, ki jih Gospod kliče v duhovniški ali redovniški poklic pomaga slediti Božjemu klicu.
Odprto semenišče je namenjeno fantom od 15. do 25. leta starosti. Delovalo bo v obliki mesečnih srečanj (vsak 3. petek v mesecu v Škofijskem domu, Slomškov trg 8, Celje, od 16.00-20.30). Vsako srečanje bo imelo najprej informativno predavanje, duhovno misel, pripravo na bogoslužje, skupno mašo v stolnici in pogostitev. Prvo srečanje bo v petek, 21. septembra 2012.
Informacije in prijave: Ivan Šumljak, tajnik Odprtega semenišča – ivan.sumljak@rkc.si, tel.: 041 691 639.

V Stični bo v soboto, 15. septembra 2012, slovenski dan mladih.
Vsi srednješolci, študenti in mladi v poklicih ste vabljeni, da v Stični 15. septembra skupaj praznujemo slovenski dan mladih!
Bog nas vabi, da se veselimo v Njem – zmeraj! Kakšno je to veselje in kako ga zaživeti, bomo skupaj odkrivali na festivalu, raznovrstnih delavnicah, v srečevanju znanih obrazov, na »žuru« ter veselje poglobili pri sveti maši, adoraciji, ki bo potekala skozi cel dan, in pri spovedi.
Pri srednješolcih bomo prisluhnili pričevanju Johna Pridmora, ki je bivši londonski gangster, za študente in mlade v poklicih pa bo osrednji gost Gregor Čušin.
Stično mladih sooblikujete tudi vi s svojo prisotnostjo, saj s tem gradite in delite izkušnjo skupnosti, ki se lahko prenese v domačo župnijsko skupino ter obogati vsakega tudi osebno.
Pričakujemo vas torej v Stični, 15. septembra od 9.30 dalje.

SREČANJE BOLNIKOV, INVALIDOV IN OSTARELIH v nedeljo, 2. septembra:
V baziliki Lurške Marije v Brestanici
ob 14.30 rožni venec, prilika za spoved
ob 15.00 sv. maša, med njo maziljenje, po maši blagoslov bolnikov z Najsvetejšim.
Srečanje bo vodil g. Škof, dr. Stanislav Lipovšek.

Napoved: Škofijski molitveni dan za duhovne poklice bo v soboto, 8. septembra (na praznik Rojstva D. Marije. Ob 9. uri bo molitvena ura, ob 10. uri sv. maša. Lepo vabljeni!

Mašni nameni

NED; 26.8.
21. ned. med letom Tarzicij, mučenec
7.30 češčenje
8.00 za vse župljane—žive in rajne
9.30 za +Vinkota -obl., Marijo in Antona Vitanc

PON; 27.8.
Monika, mati sv. Avguština
19.00 za +Ivana Vadlan (god)

TOR; 28.8.
Avguštin, škof,
cerkveni učitelj
19.00 za +Amalija Merzelj -oblet.

SRE; 29.8.
Mučeništvo Janeza Krstnika
19.00 za +Ivana Tekavc in starše Korošec in sorodnike

ČET; 30.8
Feliks (Srečko), mučenec
17.00 ne bo sv. maše (v Šentrupertu)
19.00 za +Majdo in Silvota Lenko

PET; 31.8.
Nikodem, Jezusov učenec
19.00 za +Ivana Rojnik (god) in starše

SOB; 1.9. prva sob.
Egidij (Tilen),opat
16.00 poroka, sv. maša za blagoslov v zakonu
19.00 za +Antona in vse Praznikove
Litanije Matere Božje

NED; 2.9.
22. ned. med letom – angelska
Marjeta, devica, mučenka
7.30 češčenje
8.00 za vse župljane – žive in rajne
9.30 za +Marijo Kolenc (v Šentrupertu)
10.30 za +Franca Šram -oblet.

Ministrantski izlet bo ta torek. Zbirno mesto bo v župnijski cerkvi na Gomilskem ob 8.00 uri. Po skupni jutranji molitvi se bomo odpeljali cilju naproti. Kateri pa bo, naj ostane uganka. Hrano bomo imeli seboj, od doma pa prinesite le kakšen priboljšek, če želite. Lepo vabljeni vsi ministranti in ministrantke. Z ministrantkami je zajet že velik del otroško mladinskega pevskega zbora, pa so vabljene tudi ostale pevke, ki niso ministrantke. Vsak pa naj, prosim, do ponedeljka do večerne maše potrdi svojo udeležbo. Povejte tistim, ki danes niso videli tega vabila.

Druga polovica tedna pa bo že precej namenjena neposredni pripravi na novo šolsko leto in veroučno leto. Za šolo že na veliko nabavljate knjige in druge pripomočke. Tudi veroučne knjige in delovni zvezki so že na voljo v župnišču. Pa prva številka Mavrice vas ze čaka. Mavrica je namenjena otrokom in staršem, zato naj bi jo po možnosti imela vsaka družina veroučenca.

Bralci v nedeljo: I. Janez Jelen, Katja Kunst II. Mojca in Tjaša Zakonjšek
Dežurni ministrant(ka): Brišnik Matic, Lončar Nejc
Urejanje, krašenje župnijske cerkve: Trnava