Oznanila za 41. teden 2012

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Prinašali so mu tudi otročiče, da bi se jih dotaknil, učenci pa so prinašavce grajali. Ko je Jezus to videl, se je vznejevoljil in jim rekel: »Pustite otročičem, naj prihajajo k meni, in ne branite jim, za take je namreč Božje kraljestvo. Resnično, povem vam: Kdor Božjega kraljestva ne sprejme kakor otrok, ne pride vanj.« (Mr 10,13–15)

BESEDA O BESEDI
DOSTOJANSTVO OTROK (Mr 10,2-16)
Ko sem večkrat prebiral besedilo tega dela Markovega evangelija, sem z začudenjem naletel na Jezusa, ki ni človek sistema ali kakršnega koli protokola. Svoboden človek je, ki zna iz položaja, v katerem je, narediti nekaj novega, svežega, bistvenega, nekaj, kar postane znamenje, kar seže v globino. Učenci so prinašalce otrok grajali. Nastopali so v vlogi varnostnikov, nekakšne osebne Jezusove garde. Zato Marko pristavi: »Ko je Jezus to videl, je postal nejevoljen in jim je rekel: Pustite otroke, naj prihajajo k meni … in objemal jih je, polagal nanje roke in jih blagoslavljal« (Mr 10, 14.16).

Nekaj let nazaj je svet obšla novica o raziskavi znamenite slike Leonarda da Vincija, Mone Lise, ki jo hranijo v pariškem muzeju Louvre. Stoletja so se umetnostni kritiki spraševali, od kod in zakaj ta njen nasmeh? Nerazumljiv, zagoneten, skrivnosten nasmeh. Tisoči so vanj projicirali svoje želje, vse do novodobnih absurdnih ugotovitev. Nato so Kanadski strokovnjaki z najsodobnejšimi merilnimi aparati dodobra analizirali umetnino. Prišli so do preproste ugotovitve. Mona Lisa, zgodovinska oseba z imenom Lisa Gherardini, je upodobljena po rojstvu svojega drugega otroka; imela jih je šest. Njen nasmeh je nasmeh materinstva. To dokazuje do sedaj nepoznano in neodkrito pokrivalo na njenih ramenih, ki je bilo v tistem času značilno za nosečnico ali porodnico.

Ko Jezus objema in blagoslavlja otroke, razodeva Božje materinstvo. Bog ni le Oče, je tudi Mati. Tako kot vsak človek ni le moški ali ženska, ampak nosi v sebi odtenke enega in drugega. Jezus, ki je bil svobodna oseba, ustvarjalno predan bogastvu življenja, je v neposrednem stiku z otroki, ki so mu jih prinašali, z Božjim materinskim plaščem je ogrnil njihovo krhko in dragoceno življenje. Povzdignil jih je na raven človeških oseb, na raven njihovega človeškega in Božjega dostojanstva. Prerok, ki je napovedal naš čas in videl daleč v prihodnost.
Po: Družina, 8/10/2006

Ob nedelji rožnega venca
V času sv. Dominika, v 12. stoletju, je doživela Božja Cerkev mnogo gorja, ljudje so bili preizkušani s številnimi tegobami. V deželi je bila velika lahkota in hude vojne, ki so zahtevali mnogo življenj, velike herezije in krivi nauki so tisoče oropali prave vere. Molitev je utihnila in med kristjani je zamrla pobožnost. Ljudje so se ločili od Boga in posuroveli. V tem pogubnem času se je pobožni duhovnik Dominik zatekel k Božji Materi, naj se vendar Najvišji na njeno priprošnjo usmili in da ogroženemu krščanstvu neko sredstvo, da se vrne k Bogu in reši velike stiske. Njegova molitev je bila uslišana. Bilo mu je razodeto, naj povsod uči in priporoča molitev svetega rožnega venca. Obliko pobožnosti, ki vsebuje vse najodločnejše skrivnosti našega zveličanja in je tako lahka in razumljiva, da si jo lahko  zapomnijo ter jo molijo tudi neuki. In vse se je zgodilo. V družine se je vrnila hišna pobožnost, nauki nebeškega zveličanja niso bili pozabljeni in med kristjane se je vrnil blagoslov nebes.

In če nas Jezus, naš zveličar, sam opominja, naj nenehno molimo, potem nam ta oblika molitve daje v roke najboljše sredstvo za molitev tako podnevi kot tudi ponoči, doma  kot na poti, celo ubogi slepec ima v rožnem vencu najlepši vzorec za molitev in premišljevanje. Kdor takšno molitev, ki jo Cerkev svojim vernikom priporoča, zaničuje, ta se pregreši nad zdravilom, po katerem je Bog že večkrat krščanskemu svetu podelil pomoč in rešitev.
Po: A. M. SlomškuČloveško dušo lahko primerjamo
z drobnimi cvetovi,
rastočimi na trati …
Sonce s svojimi žarki obseva
visoko, ponosno cedro,
a boža tudi neznaten cvet
ob stezi. Tako razsvetljuje
tudi Božje sonce vsako dušo,
najsi bo bogato obdarovana
s prednostmi ali pa
majhna in preprosta.
(sv. Terezija Deteta Jezusa)

Naslovljeno na vas

DRAGI ZAKONCI – LETOŠNJI JUBILANTI!
Te vrstice so namenjene vam, zakonski možje in žene, ki v letu 2006 obhajate pomenljivejšo obletnico poroke: več kot 50 let, zlato poroko, 45, 40, 35, 30, srebrno poroko, 20, 15, 10-letnico poroke. Ker se vašega jubileja veseli vsa župnija, je prav, da to praznovanje doživite skupaj z župnijskim občestvom kakor ste ga verjetno že ali ga še boste tudi v krogu sorodnikov in ožjih prijateljev. To skupno praznovanje bo v nedeljo, 14. oktobra ob 9,30 uri v župnijski cerkvi na Gomilskem. Po sv.maši pa bo srečanje pri prijateljskem omizju v župnijskem Domu srečanj. Večina vas se je tega praznovanja udeležila že pred petimi leti. Želimo, da bi bilo tokrat še lepše in bi se ga udeležili tudi takrat odsotni ter na novo vsi, ki letos obhajate 10-let zakonskega stanu. Za poroko sta bila tudi pri spovedi in obhajilu, zato bo podoživetje še popolnejše, če bosta pristopila k zakramentom tudi za obletnico poroke (to seveda ni nujno, je pa zelo lepo in prav). Za spoved je priložnost vsak dan 15 minut pred sv. mašo.
Na to nedeljsko praznovanje ste prav lepo vabljeni vsi jubilanti. Vabila lahko pošljemo samo tistim, za katere imamo podatke, zato pridite ne glede na to ali ste prejeli vabilo ali ga niste. Hvaležni vam bomo, če boste svojo udeležbo najavili (obvezno ni) v župnišče – lahko tudi telefonsko na 572-61-98. Naj Bog izpolni želje in pričakovanja!
Župljani bomo počaščeni, če nam boste s svojo udeležbo dali priložnost, da se bomo z vami veselili vašega jubileja!

DEKANIJSKO SREČANJE PEVSKIH ZBOROVNa Gomilskem ob 15.00 uri.
To bo praznik cerkvenega zborovskega petja naše dekanije. Iz vsake župnije naj bi se predstavil en zbor. Če je v župniji več zborov, pridejo na vrsto vsi – vsako leto drug. Letos, ko je to srečanje prvič v naši župniji, je na vrsti mešani cerkveni pevski zbor. Vsak zbor zapoje po dve pesmi, na kocu pa vsi zbori še skupaj zapojejo eno pesem. Vabljeni, da  pridete v čim večjem  in številu prisluhnete pevcem. Tudi s tem dajemo pevovodjem in pevcem priznanje za za njihov velik delež pri lepoti bogoslužja. Svete maše ne bo, zato vabljeni k njej dopoldne. Po »uradnem« delu v župnijski cerkvi bo družabno srečanje ob okrepčilu z dobrotami naših dobrih gospodinj. Prosimo, da na ta ali drug način pomagate pri pripravi.

Sodelavci Karitas Gomilsko vabijo vse, ki potrebujejo obleko, ozimnico (malo kasneje) ali kakšno drugo pomoč, da se pozanimate pri sodelavki karitas na tel.št. 031 280 574 ali v župnišču.

MAŠNI NAMENI

NED—7.10.
27. ned. med letom – rožnovenska
Justina, dev., mučenka
Začetek tedna za živjenje
7.30 češčenje
8.00 za vse župljane—žive in rajne
9.30 za +Faniko Plaznik in sorod.
10.30 za + Ivana Juhart in vse Slakanove (v Šentrupertu)

PON—8.10.
Sergij, mučenec
19.00 za +Marijo Kolenc

TOR—9.10.
Dionizi, škof in tovariši mučenci
19.00 za +Mariji -oblet. in Ivana Knez

SRE—10.10.
Danilo, škof
19.00 za +Ivana Vaš -oblet.

ČET—11.10.
Bruno, škof
17.00 za +Trapove (v Šentrupertu)
19.00 za +Franca Pristalič in njegove

PET—12.10.
Maksimilijan Celjski, mučenec
19.00 za +Amalijo Merzelj

SOB—13.10.
Venancij, opat
19.00 za +Mihaelo in Maksa Derča oblet.

NED—14.10.
28. ned. med letom
Kalist I., papež,mučenec
Sklep tedna za življenje
7.30 češčenje
8.00 za vse župljane – žive in rajne
9.30 za +Franca, Marijo Lončar, v. Krajnčeve
slovesnost zakonskih jubilejev
15.00 dekanijsko srečanje c. pevskih zborov

V tem tednu: ne pozabimo na oktobrsko molitev rožnega venca – tudi skupno v cerkvi pred sv. mašo.. Imejmo v mislih oba lepa dogodka ki bosta v nedeljo v naši župnijski cerkvi. Po svojih močeh sodelujmo pri pripravi obeh praznovanj.  Kličimo nanju Božji blagoslov, da bi bila vsem v veselje in duhovno korist.

Starši veroučencev vseh razredov ste vabljeni, da se kdaj udeležite veroučne ure s svojim otrokom (vsaj enkrat v letu, če več ni mogoče). Pri verouku je vsak dan »dan odprtih vrat«.

Mladi – dekleta in fantje: vabljeni na srečanje v soboto ob 20.00 uri v Domu srečanj.

Bralci v nedeljo: I. Nina Merzdovnik, Matjaž Rožič; II. jubilantka in jubilant ali njuna najožja sorodnika
Dežurni ministrant(ka): Aljaž in Jan Juhart
Urejanje, krašenje župnijske cerkve: Gomilsko