Oznanila za 4. adventno nedeljo

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Angel ji je rekel: »Ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu. Glej, spočela boš in rodila sina, in daj mu ime Jezus. Ta bo velik in se bo imenoval Sin Najvišjega. Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida in kraljeval bo v Jakobovi hiši vekomaj; in njegovemu kraljestvu ne bo konca.« Marija pa je rekla angelu: »Kako se bo to zgodilo, ko ne spoznam moža?« Angel ji je odgovóril: »Sveti Duh bo prišel nadte in moč Najvišjega te bo obsenčila, zato se bo tudi Sveto, ki bo rojêno, imenovalo Božji Sin. (Lk 1,30–35)

BESEDA O BESEDI

ODREŠENIK PRIHAJA Lk 1,26–38

Zamislimo se v občutje oseb, nastopajočih v današnjem evangeljskem odlomku.
Bog, ki je človeka ustvaril in skozi čase vodil njegovo zgodovino, začenja danes izredno pomembno poglavje – odrešenje. V eni od naših adventnih pesmi je rečeno, da je Bog zemljo preklel. Naj to trditev jemljemo dobesedno ali preneseno ali kot izraz človekove stiske zaradi posledic greha – Bog danes prekletstvo zemlje ukinja. Namesto njega uvaja in uresničuje neko drugo, za nas nepričakovano lepo in osrečujoče sporočilo: Bog je svet tako ljubil, da je poslal svojega edinorojenega Sina, da bi bil svet po njem rešen. Skušajmo se vživeti v občutke Očetovega srca. Dolgo in skrbno je ta dan pripravljal. Izbral si je posebno ljudstvo, mu pošiljal očake in preroke, da so ga vodili in vzgajali prav za ta dan – in sedaj je ta dan tu. V sporočilu, ki ga danes nebo pošilja zemlji, ni sledu o prekletstvu. Nasprotno: Veseli se, Marija, milosti polna, blagoslovljenja med ženami …
Zamislimo se v občutje angela Gabrijela. Kako pozorno posluša, kar mu Bog naroča, s kakšno odgovornostjo sprejema naročilo, kako slovesno ga nosi na zemljo, s kako velikim spoštovanjem ga izroča Mariji, kako vesel se vrača v nebesa, s kakšnim ponosom pove, da je poslanstvo uspelo. – Marija se je že poprej, ko ni slutila, kaj Bog z njo načrtuje, vsa darovala Bogu. Njen »zgodi se« ni le izraz trenutnega navdušenja ob nenadni ponudbi, temveč je odraz celostnega razpoloženja njenega bitja. Ne ve sicer, kaj vse jo čaka, a ve, da se sme Bogu popolnoma izročiti. To ji zadostuje. Njena duša se raduje v njem, ki je velike reči storil njej in po njej jih pripravlja vsem ljudstvom. – Jezus, ki je pri vsem dogajanju glavni, sam zase izkuša prve trenutke zemeljskega bivanja. Njegovo srce začenja utripati po človeško. Za vso večnost povezuje svoj usodo s tvojo in mojo.
In kakšni občutki prevevajo tebe ob današnji Božji besedi, ko smo na adventnem vencu prižgali še zadnjo svečko, ko praktično stojimo tik pred rojstvom – pred jaslimi, v katerih leži naš Odrešenik? (po: F. Cerar)

B O Ž I Č – Jezusovo rojstvo

BESEDA ŽIVEGA BOGA

V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog. Ta je bila v začetku pri Bogu. Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo. V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi. In luč sveti v temí, a temà je ni sprejela. (Jn 1,1–5)

BESEDA O BESEDI

ODREŠENIK DETE JE ROJENO V HLEVU MOJEGA SRCA

Dobri Bog, danes praznujemo božič, praznik našega odrešenja, praznik rojstva tvojega Sina. K nam je prišel kot otrok.
Podobe jaslic, podoba Marije, ki svojega novorojenega otroka ljubeče drži v naročju ali kleče moli pred njim, se me dotaknejo. Pokažejo mi tvojo nežno ljubezen. Ta ljubezen ne prihaja z močjo. Kot dete je, ki ga vzamem v naročje in ga pestujem. Božji otrok – tako nam pripoveduje ta praznik – ni le v jaslih v betlehemskem hlevu. Je tudi v naših srcih.
Daj mi danes verovati v to in daj mi hkrati izkusiti, da je Božji otrok v meni, da je moje srce napolnjeno z ljubeznijo, ker si v njem rojen ti sam.
Ko se v meni rodiš ti, prepoznam lastno vrednost. Drzneš se roditi v hlevu mojega srca, da bi me v moji vsakdanjosti in banalnosti spomnil na to, da v meni prebiva skrivnost, ki je večja od mene.
Ta skrivnost tvoje ljubezni, ki jo vidim in začutim v otroku v jaslih, živi v meni in med nami. Dopušča, da smo doma v sebi in drug z drugim. V svoji hiši nismo sami. Ti sam si našo hišo izbral za svoje prebivališče. Daj nam na nov način bivati v naših srcih in naši hiši, kot ljudem, ki so bili vredni postati kraj tvoje navzočnosti. (po: A. Grün, Božična knjiga)

VOŠČILO

V sveti noči Novorojeni Odrešenik sveta podarja našim občestvom, našim družinam in posameznikom veselje in mir. Bodite v teh božičnih praznikih v obilju deležni Božje darežljivosti. Z vsem kar vam bo naklonjeno osrečujte tudi druge ljudi.

Župnik Martin z župnijskimi sodelavci

Naslovljeno na vas

Poslovili smo se
V sredo , 20. decembra smo se s sv. mašo v šentrupertski cerkvi, nato pa na šentrupertskem pokopališču poslovili od Jožefa Rakuna (Trapovega) iz Trnave 15. Kot dolgoletni cerkveni ključar in tudi drugače je veliko dobrega naredil za našo župnijo, zlasti za cerkev sv. Ruperta.
Naj ga Bog nagradi z večnimi darovi.
 
Luč miru iz Betlehema
Že preteklo nedeljo so Luč miru prinesli k nam. tako jo številni že doma; lahko pa jo v cerkvi dobite tudi danes in na božič. Naj polepša božične praznike.
 
Štefanovo – drugi dan božiča – župnijski praznik
26. decembra obhaja vsa Cerkev slovesno spomin sv.Štefana, diakona in prvega mučenca. Ker pa je zavetnik naše župnijske cerkve in žup nije, pa je za nas vse ta dan še toliko večji praznik. Vrhunec praznovanja bo v župnijski cerkvi ob 10.00 uri. Somaševanje bo vodil naš rojak g. Viki Košec. Po sv. maši blagoslov konj. Vabljeni ste vsi – odrasli, mladina, otroci! Tisti, ki boste imeli takrat druge obveznosti, pa ste vabljeni k sv. maši ob 7..30, uri. Bodimo kot ena velika družina!

Prihod treh kraljev
Tudi letos so mladi namenjeni potrkati (pozvoniti) na vaša vrata kot Trije kralji in vam prinesti božično sporočilo in novoletno voščilo. Pričakujete jih lahko v sredo in četrtek. Trikraljevska akcija je dobrodelno zbiranje sredstev za misijone, zato jo dobrohotno podprite.

Župnikovi obiski domov, družin
Kot veste, hodim zadnja leta le na vaše povabilo, da se dogovorimo za termin. Rad bi obiskal čim več domov. Pokličite na tel. 041 673 716

BLAGOSLOV DOMA, DRUŽINE
Na sveti večer je tudi zelo primeren trenutek za blagoslov doma, ki ga opravi družina, ali posameznik, če prebiva sam. V ta namen ste prejeli v cerkvi podobice, ki imajo na hrbtni strani predložen obrazec molitve za blagoslov. Tudi blagoslovljena voda je v cerkvi na razpolago. Možno pa bo dobiti tudi kadilo.

MAŠNI NAMENI

NED – 24.12.
4. ADVENTNA NEDELJA
Adam in Eva
SVETI VEČER
7.30 ne bo sv. maše
10.00 za +Jankota Lukanca
Dopoldne nabirka za bogoslovje
22.00 za +Rudolfa Zadobovška (v Šentrupertu)
24.00 za vse župljane—žive in rajne

PON – 25.12. d. p. d.
BOŽIČ –Jezus. Rojstvo
7.30 za +Pavlo Iršič, st. Andoljšek Blatnik
10.00 za +Minko Kunst in vse Gregurjeve (v Grajski vasi)

TOR – 26.12. d. p. d.
Štefan, diakon, prvi m.
Župijski praznik
Dan samostojnosti
Ves teden božična osmina
7.30 za župlj. in domovino, blagosl. soli
10.00 za +Petra Pavla Košca
za +žpk. Štefana Steinerja, gomil.d.
za +Štefana Šlandra, vse Koprivove
Blagoslov konj

SRE – 27.12.
Janez, apostol, evang.
17.00 za +Franca Drča
Blagoslov vina

ČET – 28.12.
Nedolžni otroci
17.00 za +Jožefa Rakuna –osmina (v Šentrupertu)

PET – 29.12.
David, kralj
17.00 za +Ljudmilo Jelen –oblet.

SOB – 30.12.
Feliks, papež
17.00 za +Margareto Lazar –30. dan

NED – 31.12.
4. SVETA DRUŽINA
Silvester I., papež
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Leopoldino Novak
Blagoslov otrok

PON – 1.1.2024 d. p.
Marija, Sv. Božja Mati
Novo leto, Dan miru
7.30 v zahvalo za materinsko ljubezen
10.00 za + Ivana Mahorja—oblet.

V tem tednu so veroučne počitnice, Trikraljevska akcija

Dežurni ministranti: ker so počitnice, naj bo vsak en dan
Bralci v nedeljo: I. Lucija Blatnik, Jure Vasle II. Starša predšolskih otrok
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Trnava

Oznanila za 3. adventno nedeljo

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Vprašali so ga in mu rekli: »Kaj torej krščuješ, če nisi ne mesija, ne Elija, ne prerok?« Janez jim je odgovóril: »Jaz krščujem z vodo, med vami pa stoji on, ki ga ne poznate, tisti, ki pride za menoj, in jaz nisem vreden, da bi mu odvezal jermen na sandalih.« (Jn 1,25–27)

BESEDA O BESEDI

VESELITE SE Jn 1,6–8.19–28

Ali se lahko veselimo v okoliščinah, ki so nam nenaklonjene, ki ne vlivajo optimizma, ampak prej tesnobo in strah. Ali se v teh časih sploh lahko veselimo tako, da bo to veselje pristno?
Pomembno je, da povabilu k veselju damo pravo vsebino. Navadno si veselje predstavljamo kot čas brez skrbi, kot čas, v katerem uresničujemo svoje načrte, ko so nam ljudje naklonjeni in je vse v našem življenju in okoli njega na pravem mestu. Naše razumevanje veselja je večinoma ujeto v dojemanje veselja kot stanja prijetne vznemirjenosti, ki se izraža v smehu, petju in živahnosti.
Ne, ne gre za takšno veselje. Tega veselja je veliko navzven, in ko ga navzven ni več, ga sploh ni več.
Naša naloga je, da v veselju pričujemo o luči. Kako pomembno je to v našem času! To pa predvsem zato, ker je svet kot celota postal praktično kakor izvoljeno ljudstvo v izgnanstvu. Koliko je strtih v srcu, koliko je revežev vseh vrst, koliko je ujetih, koliko zaprtih vase, v svojo sebičnost, v svojo vzvišeno skupino! Kdo bo oznanjal blagovest, obvezoval srca, kdo bo oznanjal prostost in osvoboditev? Tisti, ki se bo pustil odeti z oblačilom odrešenja in z ogrinjalom pravičnosti. Tisti, ki bo pustil, da ga Jezus, ki tudi v letošnjem božiču prihaja na naš svet, objame in prevzame; ki bo pustil, da mu ta Božja luč presveti življenje, da bo mogel luč nositi drugim: ubogim, strtim, ujetim.
Naj tretja sveča adventnega venca razkrije resnico o nas samih, da bomo v ponižni iskrenosti sprejeli Jezusa, ki prihaja, in tako kakor Janez Krstnik postali tisti, ki mu bodo pripravljali prihod v jaslice svojih src, svojih družin in celotne družbe.
In še eno sporočilo je pomembno: Gospod je tisti, ki prihaja k nam. A če naše poti niso usmerjene k njemu, nikoli ne bo prišel.
Potrudimo se za pristno veselje in pričevanje o Luči, ki prihaja. Le tako bo lahko Gospod resnično prišel v naše jasli. (po: S. Zore)

3. adventna nedelja, dan—spovedni dan

Moja duša poveličuje Gospoda in moj duh se raduje v Bogu, mojem Odrešeniku. (prim. Lk 1, 46–47)

Današnji spev med berilom je vzet iz Lukovega evangelija. Gre za čudovito Marijino hvalnico. Cerkev slednjo »poje« zvečer ob večernicah.
Najprej začne Marija s hvalnico na povsem osebni ravni. Izhaja iz svojih lastnih občutkov, iz svoje duše, ki se razširi, kadar pomisli na Boga, svojega rešitelja, in iz njenega duha, ki ob tem zavriska. Bog se je milostno ozrl nanjo in ji storil velike reči. Razlog za vse to je Božja milosrčnost. – To Marijino osebno izkušnjo lahko povežemo s seboj. Vsak lahko hvali Boga za vse, kar mu je velikega storil v dnevu, ki se izteka, ali v vsem dosedanjem življenju.
Nadalje opevano dejanje bi lahko povezali z Božjim učlovečenjem v Jezusu Kristusu. Rojen je bil v nizkotnosti, da bi povišal preproste in revne ljudi. Lačne je napolnil z dobrotami. Posvetil se je ravno grešnikom, ki so bili sestradani oznanila ljubezni. Toda bogate je odpustil prazne. Njim ni mogel dati ničesar, ker so bile njihove roke že polne. Se je pa zavzel za služabnika Izraela. Lahko bi tudi prevedli: objel je služabnika Izraela, ljudstvo je ljubeče objel; mu ne le oznanjal, ampak tudi ljubeče posredoval nežno Božjo ljubezen.
Kljub temu da se je vse to zgodilo v preteklosti, lahko istočasno vse opevamo kot to, kar Bog danes dela za nas: Tudi danes nas uslišuje v Jezusu Kristusu, kadar se počutimo nizke in majhne. Tudi danes teši našo lakoto z dobrotami svoje ljubezni. Tudi danes nas objema, kot je takrat objemal otroke in jih je jemal v naročje, da bi jih blagoslavljal. Tudi če vsak dan pojemo to čudovito pesem, ne bo nikoli postala dolgočasna. Vsakič jo namreč lahko pojemo drugače, ker vstopamo v molitev z drugačnimi izkušnjami. Hvalnica preobraža to, kar smo danes doživeli, obdarja nas s hvaležnostjo za vse, kar je Bog velikega storil in kar velikega dela. (po: A. Grün, Kaj nam omogoča živeti)

LUČ MIRU 2023
Novembra letos je Luč miru prispela iz Betlehema v Avstrijo. Zaradi nepredvidljivih razmer v Izraelu, je Luč miru v votlini Jezusovega rojstva prižgala 12 letna izraelska deklica Pillar. V nedeljo, 10.12. 2023 so se predstavniki akciji LMB 2023 pojavili tudi v oddaji Obzorja duha na državni RTV. Prispevek si lahko ogledate na: https://365.rtvslo.si/arhiv/obzorja-duha/ Danes so jo k nam prinesli skavti. Ponesimo jo v svoje domove, da nam bo osvetljevala adventno pričakovanje in Božič!

Naslovljeno na vas

ADVENTNA SV. SPOVED
Hvala vsem, ki ste že opravili sv. spoved in s tem dali svoj delež k duhovni pripravi našega občestva na te velike praznike!
Priložnost za sv. spoved za vse bo še ves teden pol ure pred sv. mašo.
Veroučenci od vključno 4. razreda naprej, ki pretekli teden še niste pristopili k sv. spovedi, storite to za gotovo v tem tednu.
Za bolne in ostarele, ki niste že ta mesec (na prvi petek) prejeli zakramentov, bo priložnost še v četrtek popoldne. Sporočite svojo željo /župnikov tel. 041 673 716/. lahko se tudi dogovorimo za čas.

ADVENTNE SV. MAŠE MED TEDNOM—ZORNICE
Letos je najkrajši možni čas adventa. Pa se doslej pri bogoslužju med tednom glede obiska skoraj ni poznalo, da je advent. Vsaj zadnji adventni teden, ko je tudi devetdnevnica, se bolj potrudimo!

PRIPRAVA CERKVA ZA PRAZNIČNA BOGOSLUŽJA
Pred nami so pomenljiva praznovanja. Priprave po domovih in družinah potekajo že nekaj časa. Zdaj je nastopil čas za »zaključna dela«. Kristjani imamo pa tudi Božje hiše, ki so tudi skupni dom božje družine. Tudi te moramo primerno olepšati za praznična bogoslužja, ki so središče našega skupnega praznovanja. Pri nas bo to v treh svetiščih: glavnina v župnijski cerkvi, bogoslužje pa bo tudi v cerkvi sv. Ruperta in sv. Krištofa.
Kakor ni prav, da preveč dela po domovih pade na žene, ampak naj bi sodelovali tudi ostali družinski člani, tako ni pošteno, da se pri urejanju cerkva računa samo na ene, zlasti tiste, ki skrbijo za lepoto naših cerkva vse leto. Prosimo, kdor more, naj se pridruži, da bo za eno dobro delo bogatejši šel naproti Kristusovemu rojstnemu dnevu.
Čiščenje župnijske cerkve v sredo od 14. ure dalje. Lepo prošene(i).

BLAGOSLOV DOMA, DRUŽINE
Na sveti večer je tudi zelo primeren trenutek za blagoslov doma, ki ga opravi družina, ali posameznik, če prebiva sam. V ta namen ste danes prejeli v cerkvi podobice, ki imajo na hrbtni strani predložen obrazec molitve za blagoslov. Tudi blagoslovljena voda je v cerkvi na razpolago. Možno pa bo dobiti tudi kadilo. Lepo je, če se ponovi tudi na starega leta zvečer in na večer pred Tremi kralji.

MAŠNI NAMENI

NED – 17.12. spoved
3. ADVENTNA NEDELJA
Lazar iz Betanije, svetopisemski mož
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Andreja Krajnca, Silvo in Franca Rovšnik in Marijo Rovšnik

PON – 18.12.
Teotim, mučenec
17.00 za +Ivana Orožima, vse Mlinarjeve
Ves teden božična devetdnevnica

TOR – 19.12.
Urban III., papež
17.00 za+ Ivanko Lončar oblet., Hacetove
Slavljenje – Bog je ljubezen

SRE – 20.12.
Evgen, mučenec
14.00 pogreb +Jožefa Rakuna s sv. mašo (v Šentrupertu)
17.00 za+ starše Vitanc in Dobnik

ČET – 21.12.
Peter Kanizij, duhovnik, cerkveni učitelj
17.00 za +Ludvika in Terezijo Topovšek in vse Mežnarjeve

PET – 22.12.
Frančiška Cabrini, r. u.
17.00 za +Marjano Lukner—30. dan

SOB – 23.12. kvatre
Janez Kancij, duhovnik
17.00 za +Ano Pristalič in vse njene

NED – 24.12.
4. ADVENTNA NEDELJA
Adam in Eva
SVETI VEČER
7.30 ne bo sv. maše
10.00 za +Jankota Lukanca
Dopoldne nabirka za bogoslovje
22.00 za +Rudolfa Zadobovška (v Šentrupertu)
24.00 za vse župljane—žive in rajne

PON – 25.12. d. p. d.
BOŽIČ –Jezusovo Rojstvo
7.30 za +Pavlo Iršič, st. Andoljšek Blatnik
10.00 za +Minko Kunst in vse Gregurjeve (v Grajski vasi)

V tem tednu:
Sestanek Karitas bo v ponedeljek, 18.12.2023 ob 17.45. Vabljeni!
Mladinci bodo postavljali jaslice od 9. ure naprej. Vabljeni.
Priprava na trikraljevsko akcijo bo v soboto ob 14.00 uri.

Dežurni ministranti: Hana Rančigaj, Kristina Štrajhar, vsi ostali dobrodošli
Bralci v nedeljo, na Božič, na Štefanovo—bodite vedno na razpolago
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Šmatevž

Oznanila za 2. adventno nedeljo

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA

K njemu je prihajala vsa judejska dežela in vsi Jeruzalemčani. Dajali so se mu krstiti v reki Jordan in priznavali svoje grehe. Janez je bil oblečen v kameljo dlako in imel usnjen pas okoli ledij. Jedel je kobilice in divji med. Oznanjal je: »Za menoj pride močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi se sklônil pred njim in mu odvezal jermen njegovih sandal. (Mr 1,5–7)

BESEDA O BESEDI

PRIHAJA MOČNEJŠI OD MENE Mr 1,1–8

Celotni Markov evangelij je kratko in napeto branje. Vse se odvija zelo hitro in praktično v naglici. Zgodi pa se tako veliko stvari, da človek ostane skoraj brez sape – tako kot večkrat tudi Jezusovi učenci.
V evangeliju 2. adventne nedelje smo slišali začetek Markovega evangelija. Uvod nam pove, o čem ali o kom bo knjiga govorila. Predstavi nam Jezusa Kristusa, Božjega Sina. Eden od »ciljev« Markovega evangelija je, da odgovori na vprašanje, kdo je Jezus Kristus, Božji Sin. Naziv, ki ga človek nosi ali mu ga pripisujemo, nima pravega pomena, dokler človeka ne spoznamo. Marko Jezusa predstavi kot slabo razumljenega potujočega učitelja, ki potuje iz Galileje v Jeruzalem, kjer je kruto usmrčen na križu. Poleg tega ga zapustijo tudi učenci in za njegovo truplo poskrbijo tujci. Kljub temu da je Jezusovo delo tako rekoč neuspešno, njegov duh in njegov nauk postaneta vsenavzoča in spreminjata tiste, ki mu sledijo. Jezusa smrt ne uniči, temveč ga naredi mogočnejšega. Razkrije njegovo pravo identiteto. Jezus je Kristus, torej Kralj in Božji Sin. Kot takega ga lahko prepoznajo samo njegovi učenci ki mu zvesto sledijo.
Današnji odlomek govori o tem, kako je Izrael pričakoval nekoga zelo posebnega, v katerem bo sam Bog obiskal svoje ljudstvo in ga odrešil. Stare prerokbe so ga napovedovale in v času, ki nam ga predstavlja evangelij, se je pojavil Janez Krstnik, ki je k sebi pritegoval velike množice. Bi bil to lahko pričakovani Mesija? Marko prizna Janezu veličino in za njegovo delo celo najde napoved in utemeljitev v starih preroških spisih. A Janeza ne gre zamenjati za Kristusa, za Sina Božjega, temveč nekoga, ki mu pripravlja pot. Ta, ki pride za njim, je resnično mogočen in ne bo krščeval z vodo, temveč v Svetem Duhu.
Uvod v Markov evangelij je torej napisan odlično! Vsak, kdor ga je prebral, sedaj želi brati naprej in izvedeti še več o Jezusu Kristusu, Sinu Božjem. Tudi mi smo povabljeni, da skozi cerkveno leto dobro prisluhnemo evangeliju in tako bolje spoznamo Jezusa Kristusa, da mu bomo lažje sledili. (po: www.radio.ognjisce.si)

2. adventna nedelja, dan priprave na sv. spoved

Glas kliče: »V puščavi pripravite pot Gospodu, zravnajte v pustinji cesto našemu Bogu! Vsaka dolina naj se dvigne in vsak hrib in grič naj se poniža. Kar je vijugasto, naj bo ravno, in grebeni naj bodo ravnina. Razodelo se bo Gospodovo veličastvo in videlo ga bo naenkrat vse človeštvo, kajti Gospodova usta so govorila.« (Iz 40, 3–5)

V prvem berilu Izaija, za njim pa ponovi isto Janez Krstnik, nam govorita o »utiranju poti, odstranjevanju vseh zaprek na tej poti, zasipavanju, zniževanju in zglajevanju hrapavega terena,« tako da bi moglo biti res vse zglajeno za Gospodov prihod. Ta slikoviti jezik, ki ga dobro poznamo, postavi v pravo luč Petrov nauk (nagovarja nas v drugem berilu) in čudovito lepo pokaže njegov pomen. Od človekove svobodne volje je namreč odvisno, da se vsa razkavost, neuglajenost in trdota uniči, tako da bi nihče več ne nasprotoval vsesplošni prenovitvi človeštva. Da bi to svobodno voljo vsaj spoznali ter bi temu spoznanju ostajali res zvesti, da bi se potem to kazalo v medsebojni vzajemnosti, harmoniji in medsebojni pomoči. Niti ni potreba, da bi nam Bog še posebej razodel in bi šele po razodetju spoznali, da je treba bratu v potrebi pomagati in da nam naše sposobnosti in moči niso dane zato, da bi jih vsak posameznik uporabljal v svoje egoistične namene, in vrhu tega, da je delo posameznika v korist vsem in je vsak sad dela treba razdeliti. Če bi to res razumeli in predvsem delali, bi vse hrapavosti, trdote in neuglajenosti vidno izginjale.
Ali ne bo ob prizoru poslednje sodbe vstop v Božje kraljestvo odvisen od tega, koliko smo se izvežbali v utrudljivem medsebojnem služenju? To naporno služenje re še ni kraljestvo samo, je pa pogoj za vstop vanj! (po: Bogoslužno leto B)

PRIPRAVA NA ADVENTNO SPOVED

Na drugo adventno nedeljo imamov okviru nedeljskih sv. maš tudi pripravo na zakrament sv. spovedi = sv. pokore = zakramenta sprave. Pristop k temu zakramentu je jedro duhovne priprave na Božič. Vse, kar hočemo dobro opraviti, pa predpostavlja dobro pripravo. Potreben je pogled nazaj—spraševanje vesti, kesanje ali obžalovanje, pogled naprej—sklep o poboljšanju, nato šele izpoved in na koncu zadoščevanje –zahvala.
Jezus vabi, naj pridemo k njemu vsi obteženi in on nas bo poživil!

Naslovljeno na vas

Poslovili smo se
V zadnjem času se zelo pogosto poslavljamo. V ponedeljek popoldne, 4. decembra je bilo celo dvojno slovo. Najprej na gomilskem pokopališču od +Marije Pirš, nekdanje Gomljanke rojene Pikl, z Lokavine 12, Dobrna, nato v cerkvi in na pokopališču v Šentrupertu od +Rudolfa Zadobovška iz Trnave 30
V petek, na Marijin praznik, 8. decembra od +Ani Kraner z Gomilskega 73c. Naj dobri Bog vsem trem pokojnim da večni mir in luč življenja!

ADVENTNE USTVARJALNE DELAVNICE
Otroke od petega do nekje dvanajstega leta, ki imate čas in voljo podati se na pota ustvarjanja, vabimo, da se nam pridružite v soboto, 16. 12. 2023 v času od 9. do 12. ure v Domu srečanj.
Pričakovalo vas bo nekaj animatorjev in katehistinja. Poskrbeli bomo, da ne boste lačni. Izdelki bodo krasili vaše domove.
Starši, upamo, da vas ne bomo preveč obremenili, če v ta namen prinesejo po 5 € na otroka.
Zaradi lažje organizacije in boljše priprave vas prosimo, da udeležbo otroka prijavite na tel. 041-696-866 (Marija Rančigaj) ali el. pošta: marija.sitra@gmail.com. Vabljeni!

V soboto, 16. 12. 2023 bo ob 10.uri v Domu srečanj srečanje vseh, ki že sodelujete, oz. ki se želite vključiti v bralno značko za Slomškovo bralno priznanje. Lahko si boste izbrali ustrezno knjigo in se seznanili s pravili. Lepo vabljeni!

ADVENTNA SV. SPOVED
Veučenci od vključno 4. razreda naprej naj bi pristopili k sv. spovedi že v tem tednu. Zelo hvalevredno bo za vsakega, ki bo prišel med tednom k sveti maši (k »zornicam« – par trenutkov priprave, nato pristopi k sv. spovedi). K temu vabljeni še posebno veroučenci zadnje trijade, zlasti birmanci. Za vse ostale pa bo veljal »izhod v sili« – spoved v okviru verouka. Starši, spodbudite svoje otroke, najlepše s svojim zgledom.
Za odrasle pa bo priložnost vsak dan pred ali po maši, na 3. adventno nedeljo pa bo tudi med mašama spovednik.

MAŠNI NAMENI

NED – 10.12.
2. ADVENTNA NEDELJA
Judita, svetopis. žena
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Ivana Božiča – oblet.

PON – 11.12.
Damaz I., papež
17.00 za +Rudolfa Zadobovška – osmina

TOR – 12.12.
Amalija, mučenka
17.00 za+ Marijo Pirš
Slavljenje – Bog je ljubezen

SRE – 13.12.
Lucija, dev., mučenka
17.00 za+ Antona Kovačiča in starše Virant in Kovačič

ČET – 14.12.
Janez od Križa, duhovnik, cerkveni učitelj
17.00 za +Miro (god, r. d.) in Antona Turk

PET – 15.12.
Kristina, devica
17.00 za +Ani Kraner – osmina

SOB – 16.12.
David, kralj
17.00 za +iz družin Korun in Vošnjak /Vel.

NED – 17.12. spoved
3. ADVENTNA NEDELJA
Lazar iz Betanije, svetopisemski mož
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za + Andreja Krajnca, Silvo in Franca Rovšnik in Marijo Rovšnik

V tem tednu:
Svetopisemska skupina se zbere v sredo ob 17.45 uri. Vabljeni!

Seja ŽPS bo v četrtek, ob 19. uri v Domu srečanj. Vabljeni vsi člani!

Napoved: adventna delavnica za otroke bo v soboto, 16. dec od 9. do 12. ure.

Dežurni ministranti: Ana Vita in Jaša Cvenk, vsi ostali dobrodošli.
Bralci v nedeljo: I. Majda Jelen, Elza Vasle; II. Tilen Natek, Petra Rančigaj
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Grajska vas

Oznanila za 1. adventno nedeljo

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA

»Čujte torej, ker ne veste, kdaj se vrne hišni gospodar – zvečer, opolnoči, ob petelinjem petju ali ob zori – da vas ne najde spečih, če pride nenadoma. Kar pravim vam, pravim vsem: Čujte!« (Mr 13,35–37)

BESEDA O BESEDI

ČUJTE IN PRIČAKUJTE Mr 13,33–37

Kar štirikrat se v današnjem razmeroma kratkem evangeljskem odlomku pojavi Jezusovo naročilo, naj čujemo. Čuti je potrebno zvečer, opolnoči, ob petelinjem petju in zjutraj. Možno je namreč, da ob kateremkoli teh časov pride gospodar in nas najde speče, kar nikakor ne bi bilo dobro.
Jezus nas ne odvrača od prepotrebnega spanja, saj ve, da ga vsi potrebujemo. Znana je metoda, po kateri so med vojno ali ob drugih preiskavah od ujetnikov ali zapornikov izvedeli pomembne podatke. To so dosegli tako, da jim niso dovolili spati. Komaj je zaslišanec zatisnili oči, že so ga ponovno prebudili z vprašanjem o tem, kaj ve. Vse dokler ni povedal oz. izdal želenega, mu niso dovolijo zaspati.
Jezus nas ne želi mučiti. Privošči nam dober spanec. Ko pa smo se naspali, nas kliče na delo. To je povedano z besedami, da je gospodar, preden je odpotoval, »vsakemu dal svoje opravilo«.
Tako ga še danes daje mladim, mladoporočencem, zakoncem, duhovnikom …, vsem, ki se ob nedeljah zbiramo okrog mize Božje besede in Božjega kruha.
Kakšno opravilo pa nam daje? Gotovo ne, naj se pehamo za oblast ali kaj podobnega. To bi bilo ponižanje za evangelij in za nas. Pač pa, naj jemljemo vero zares. Naj evangelij oblikuje na vsakdanjik. Naj bomo marljivi v šoli, delavni na delovnem mestu, pošteni pri financah, odgovorni v poklicu, ki ga opravljamo, ter zvesti v zakonu. Naj bomo ljudje, ki živijo sredi množice, pa si vendar upajo živeti drugače od množice. Ki vidijo vrednote, katerih drugi ne vidijo. In slišijo besede, katerih drugi žal ne slišijo. Ki razpoznavajo znamenja časa in jih odkrivajo drugim.
Če bomo znali tako čuti in pričakovati Gospoda, bomo tudi sami postali znamenje tistim, ki ne čujejo in ne pričakujejo. (po: F. Cerar)

1. adventna nedelja

ČAKANJE NA BOŽJI PRIHOD

Advent je čas čakanja. Sredi noči čakamo jutro, ki bo osvetlilo naše življenje. Oziramo se po Bogu, ki v našo temo prinaša luč, po obljubi, ki v našem nesmislu ustvarja smisel in našim vprašanjem daje odgovor.
Čakanje je ena od osnovnih struktur našega življenja. Človek je vedno v pričakovanju. Spomnimo se, kako je bilo, ko smo na koga čakali. Ko smo bili zaljubljeni in smo se dogovorili s svojim fantom ali dekletom. Čakali smo na njegov/njen prihod. Natančno smo izračunali, kdaj mora priti. Gledali smo na uro, vznemirjeni in napeti. In občutili smo razočaranje, če nas je pustil/pustila čakati. Takole smo razmišljali: ko bo prišel/prišla, bo v našem življenju vse drugače, tedaj se bo naše nemirno srce umirilo, tedaj bomo izpolnjeni. Vendar dobro vemo, da so naša pričakovanja vedno večja od izpolnitev. Polni napetosti smo čakali na svojega fanta/svoje dekle. Potem pa je bil pogovor tako nepomemben. Pojavljali so se nesporazumi. Bili smo razočarani. Ni se izplačalo čakati z vsem srcem.
Advent je čas, ko čakamo, da Bog pride v naše srce. In v svoji notranjosti dobro vemo: ko bo prišel Bog, bo vse v redu. Vendar hkrati slutimo, da sploh nismo tako odprti za ta Božji prihod, da Bogu morda dovolimo le v del našega srca, ker smo še preveč zaposleni sami s seboj. Odprimo svoje srce in skušajmo z vsakim njegovim utripom čakati na Božji prihod. In zaupajmo, da bo Božji prihod izpolnil naša pričakovanja, vendar le za trenutek, le za čas, ko smo eno z navzočim Bogom. Nato bomo Boga znova občutili kot odsotnega in hrepeneli po tem, da bo nekoč za vedno prišel k nam in bomo za vedno eno z njim. (po: A. Grün, Božična knjiga)

Na 1. adventno nedeljo obhajamo tudi t. i. nedeljo Karitas.
Ta nas vzpodbuja, da bi znali začutiti sočloveka, da bi znali duhovne in materialne dobrine deliti med tiste, ki jih najbolj potrebujejo.
Prav vsi smo povabljeni k dobrim delom. Delajmo skupaj, ker en sam ne zmore vsega, ker en sam lahko v preizkušnji obupa, ker ima več ljudi več znanj in talentov. In nenazadnje, ker smo ljudje bitja skupnosti in smo skupaj v veselju. Šele z drugimi ljudmi je naše življenje polno in osmišljeno. Kot občestvo, skupnost kristjanov, zmoremo narediti marsikaj. Naj to ne bo izziv zgolj te nedelje, temveč vzpodbuda za naš vsakdan.

Naslovljeno na vas

Poslovili smo se
V sredo, 29. novembra smo se s sv. mašo v župnijski cerkvi, nato pa na gomilske pokopališču poslovili od + Marjane (Marije) Lukner iz Šmatevža 25. »Bližnji sosed sv. Matej« ji je veliko pomenil in ona je veliko pomenila za šmatevško cerkev. Vsa leta, dokler je to zmogla, je bila tudi zvesta zvonarka. Naj ji Bog da večno nagrado!
V soboto, 2. decembra pa smo se pa smo se prav toko s sv. mašo v župnijski cerkvi nato pa na gomilskem pokopališču poslovili od Grete (Margarete) Lazar iz Šmatevža. Vse do odhoda v dom starejših na Teharjih je bila dejavna v našem župnijskem občestvu.
Obe naj bosta deležni radosti nebeškega kraljestva.

MIKLAVŽ PRIHAJA! v Šentrupert in na Gomilsko v torek, 5. decembra

DRAGI OTROCI, na večer pred Miklavževim godom bo srečanje z vašim prijateljem Miklavžem, ki vas želi razveseliti. Okrog 15,30 ure se bo podal na pot s kočijo (morda pa z avtom) skozi Šmatevž, Zakl in Trnavo k cerkvi v Šentrupertu, kjer se bo ob 16.00 uri srečal z vami in vam kaj vzpodbudnega povedal in razdelil darilca. Drugo srečanje z Miklavžem pa bo ob 17.00 uri v župnijski cerkvi na Gomilskem, kamor se bo pripeljal skozi Grajsko vas.
Na obeh srečanjih vas bo nagovoril in pokazal darežljivost: darilce bo imel za vsakega otroka od najmanših do 5. razreda. Na srečanje pa ste vabljeni tudi večji otroci; a mlajše, prosim, spremljajte starši.
Otroci boste imeli priložnost pokazati, kako lepo znate moliti in mu lahko povedati, da srčno želite biti vedno boljši.

(Vnaprej: Bog pa povrni vsem, ki boste Miklavža podprli s svojim darom – v župnijski cerkvi ga lahko oddate v nabiralnik za Karitas,
pa tudi v Šentrupertu bo priložnost za vašo dobroto.)
Obvestilo: v župnišču (nekaj tudi v cerkvi) so Marijanski koledarji, Družinske pratike, Sveta pisma in še nekaj drugih knjig katoliških založb. Posebej za Miklavža je na razpolago nekaj zelo primernih knjižnih daril za otroke, …

Taizejska molitev bo na praznik, v pet., 8. decembra ob 19.00 uri v župnijski cerkvi v Braslovčah, nato pa druženje s predstavitvijo evropskega taizejskega srečanja v Ljubljani (28.12.2023 do 1.1.2024). Vabljeni, zlasti mladi!

Ta ponedeljek verouka za birmance in 7. razred ne bo. Birmanci – 9. razred (8. razred je v šoli v naravi) naj pridejo vsi v četrtek ob 14. ali 15. uri, sedmošolci pa v kolikor lahko v sredo ob 13.50 uri. Prosim za razumevanje.       župnik-katehet Martin

MAŠNI NAMENI

NED – 3.12. leto »B«
1. ADVENTNA NEDELJA
Frančišek Ksaver, redovnik, misijonar
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Vero (god) in Viktorja Jelen
Pri mašah darovanje za Karitas

PON – 4.12.
Janez Damaščan, duhovnik, cerkv. učitelj
13.00 pogreb + Marije Pirš, roj. Pikl
14.00 pogreb +Rudolfa Zadobovška s sv. mašo (v Šentrupertu)
17.00 za +Andreja in Amalijo Urankar

TOR – 5.12.
Saba (Savo), opat
7.30 za vse verne rajne
17.00 Miklavževanje (ob 16.uri v Šentrupertu)

SRE – 6.12.
Nikolaj (Miklavž), škof
14.00 za + Marijo (Marjano) Lukner –osm.
Slavljenje – Bog je ljubezen

ČET – 7.12.
Ambrož, škof, cerkv. uč.
17.00 za +Silvota (10.) oblet. in Katarino Korun (v Šentrupertu)

PET – 8.12.
BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE MARIJE
7.30 za +Ferdinanda in Alojzijo Kok
17.00 za +Margareto Lazar –osmina

SOB – 9.12. prva sob.
Valerija, mučenka
17.00 za +Matildo Brinovec –oblet.

NED – 10.12.
2. ADVENTNA NEDELJA
Judita, svetopis. žena
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Ivana Božiča –oblet.

V tem tednu:
Svetopisemska skupina
Mladinsko–srečanje za dekleta in fante bo v soboto ob 18.00 uri. Vabljeni.

Napoved: adventna delavnica za otroke bo v soboto,16. dec od 9-12 ure.

Dežurni ministranti: Anže Klančnik, Jakob Lončar, vsi ostali dobrodošli
Bralci v nedeljo: I. Simon Brdnik, Magda Šalamon; II. Petra Basle, Marko Vasle
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Gomilsko II.

Oznanila za nedeljo Kristusa Kralja

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA

»Ko pride Sin človekov v svojem veličastvu in vsiangeli z njim, takrat bo sédel na prestol svojega veličastva. Pred njim bodo zbrani vsi narodi in ločil bo ene od drugih, kakor pastir loči ovce od kozlov. Ovce bo postavil na svojo desnico, kozle pa na levico. Tedaj bo kralj rekel tistim, ki bodo na desnici: ›Pridite, blagoslovljeni mojega Očeta! Prejmite v posest kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta! Tedaj poreče tudi tistim, ki bodo na levici: ›Proč izpred mene, prekleti, v večni ogenj, ki je pripravljen hudiču in njegovim angelom!  (Mt 25,31–34.41)

BESEDA O BESEDI

BOG NAM ŽELI DOBRO Mt 25,31–46

Današnji evangelij je eden tistih, ki nas vse vsaj malo strese. Najbrž nihče od nas ne čuti prave gotovosti, da ne bo pristal na levici. Ta neprijetni občutek pa ni cilj Jezusove prilike o sodbi. Verjamem, da nam Bog želi sporočiti vedno in povsod, da verjame v nas in da ve, da smo dobri. A kako naj se umirimo ob današnjem evangeliju? Danes smo namreč slišali, da so tisti, ki ga niso videli v stiski, deležni večne kazni.
Res je, da lahko ta odlomek beremo v luči, ki nam je bila najbrž tudi največkrat predstavljena: Če ne boš priden, ne prideš v nebesa! Pazi, kaj delaš! V tem pogledu se osredotočimo na kazen in na izpolnjevanje pravil. Ali je to resnično evangeljsko? Ali nam evangeliji govorijo v tej luči? V čem je razlika med ljudmi, ki se znajdejo ob sodbi – eni na levi, drugi na desni? Ne gre za vprašanje, koliko stvari smo naredili prav ali narobe, ampak v prvi vrsti, kako smo gledali na gospodarja, ki je Bog; na življenje in talente v njem; ter na bližnjega. – Bog ne bo stopil pred nas z željo, da nas kaznuje. Bog je dobri Oče, ki nas skozi življenje vabi v veselje življenja: Vabi nas, da smo pozorni na lačne in žejne, nage, bolne … okrog nas.
Bog je dober in nam želi dobro. Vabi nas, da spoznamo, da je najlepše in najpolnejše življenje v služenju njemu in drugim. Ne nalaga nam torej kopice pravil, zapovedi in prepovedi, ampak nas vabi v veselje življenja. Veselje, ki je v pogledu na dobrega Očeta, na življenje, na sebe in na druge okrog nas. Ne v strahu, ampak v veselju in pogumu pojdimo na pot iskanja življenja v polnosti!
Končna sodba bo vsekakor sodba naših odločitev. Saj ne more biti drugače. Če si bomo danes prizadevali za ljubezen, je bomo deležni. Če bomo iskali le sebe, tudi jutri ne bomo vedeli, kaj početi z drugimi. Zelo preprosto. Ljubi, pa boš nagrajen z ljubeznijo. (po: E. Mozetič)

KRISTUS KRALJ – zadnja nedelja v cerkvenem letu

Danes lahko vidimo, kako vladajo uspeh, moč, denar in oblast, zaradi česar težko sprejmemo Kristusa Kralja, kralja, ki je postal služabnik najmanjših in najbolj ponižanih, kralja, katerega prestol je križ. Pa vendar se ravno tako razodeva Kristusova slava. V ponižnosti svojega zemeljskega življenja najde oblast za sodbo sveta. Vladati je zanj služiti. Tudi mi moramo slediti to pot služenja, biti pozorni na krik ubogega, šibkega in odrinjenega. Krščeni ve, da ga njegova odločitev slediti Kristusu lahko vodi do velikih žrtev, včasih tudi do žrtvovanja življenja. Ampak Kristus je smrt premagal. Vodi nas v nov svet, v svet svobode in sreče. Tudi danes nas mnoge vezi s starim svetom in mnogi strahovi držijo v ujetništvu in nam preprečujejo, da bi živeli svobodni in veseli. Pustimo Kristusu, da nas osvobodi tega starega sveta! Naša vera v njega, ki premaga vse naše strahove, vse naše nesreče, nam bo pomagala vstopiti v novi svet, v svet, kjer pravičnost in resnica nista le parodija, v svet notranje svobode in pomirjenosti s sabo, drugimi in Bogom. (Benedikt XVI.)

Naslovljeno na vas

Od 1. do 6. decembra bo Slovenijo obiskal misijonar Pedro Opeka.
Misijonsko središče Slovenije vabi na osrednja dogodka, kjer boste Pedra Opeko lahko v živo srečali:
Sveta maša z nagovorom v nedeljo, 3. decembra, ob 15. uri v mariborski stolnici.
Pogovor in pričevanje z glasbenimi gosti v ponedeljek, 4. decembra, ob 19. uri v športni dvorani Medvode. Vstopnice za pričevanje v Medvodah lahko naročite preko Misijonskega središča Slovenije.

Zbiranje ozimnice
V tednu Karitas bomo, kot vsako leto, zbirali ozimnico za družine v stiski. Ozimnico lahko pripeljete v Dom srečanj:
v sredo, 29.11.2023 od 8. do 9. ure
– ali v četrtek, 30.11.2023 od 16. ure naprej.
Kdor ne more pripeljati v tem času, naj pokliče na telefonsko številko 041 673 716 (župnišče).

Pletenje adventnih venčkov bo v četrtek, 30.11. od 17. ure naprej. Vabljeni!

Letošnji Teden Karitas bo potekal od ponedeljka, 27. 11. 2023 do nedelje, 3. 12. 2023. 
V letošnjem Tednu Karitas 2023 nas bo nagovarjalo geslo: »UPANJE ZA VSE.«.
Letošnje geslo nas vabi, da drug drugemu vlivamo zaupanje, da obstajajo rešitve za izzive, probleme in težave. Upanje ni poceni tolažba, češ, bo že bolje. Nimamo pravice bližnjim dajati lažnega upanja, ki usodno zaznamuje človekovo pot. Velikokrat nas že človeška bližina, prijazna beseda in stisk roke navdajo z upanjem. Karitas v mnoge družine prinaša upanje v obliki hrane, plačila položnic, z nakupom šolskih potrebščin in kurjave. Pogovor in skupno iskanje rešitev pa je spodbuda in pomoč na poti v samostojnost.

Vseslovensko romanje sodelavcev in prostovoljcev Karitas v Slomškovo Ponikvo v sredo, 29. 11. 2023. Ob 12ih bo potekala tradicionalna sveta maša za sodelavce in prostovoljce Karitas, ki jo bo vodil nadškof msgr. Alojzij Cvikl, predsednik Slovenske karitas. Sveto mašo bo neposredno prenašala RTS Maribor.

V Tednu Karitas bo Slovenska karitas v sredo, 29. 11. 2023 organizirala dobrodelni koncert Klic dobrote, ki bo tradicionalno potekal v dvorani Golovec v Celju. Koncert bo v živo prenašala RTV Slovenija in Radio Ognjišče. Tudi tokrat nas Slovenska karitas vabi, da pokažemo sočutje in solidarnost do družin v stiski ter jim podarimo svoj prispevek za družine v stiski. Pomoč vsako leto prejme več kot 22.000 družin v stiski. Karitas ljudem v stiski odpira vrata na 445 župnijskih Karitas, kjer se preko celega leta 9.700 prostovoljcev trudi pomagati, podpirati in opogumiti ljudi v stiski.

Teden Karitas se zaključi z Nedeljo karitas, 3. december 2023, ko po vseh župnijah potekajo različni dogodki, sodelovanje sodelavcev Karitas pri maši in praznovanja in pri mašah darovanje za Karitas.
Več na spletni strani: https://www.karitas.si/

Pri nas od prihodnje nedelje po nedeljskih mašah vabljeni na druženje v Domu srečanj.

MAŠNI NAMENI

NED – 26.11.
KRISTUS KRALJ
Valerijan, oglejski škof
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Franca –oblet., Elizabeto Obreza Družinska, otroška sv. maša
15.00 revija cerkvenih p. zborov v Žalcu (v Žalcu)

PON – 27.11.
Virgil in Modest
17.00 za +Elizabeto Brišnik

TOR – 28.11.
Berta, žena
17.00 za +Sandro Kolar (r. d.)
Slavljenje – Bog je ljubezen

SRE – 29.11.
Saturnin, mučenec
14.00 pogreb + Marije (Marjane) Lukner s sv. mašo /bila zvonarka v Šmatevžu

ČET – 30.11.
Andrej, apostol
17.00 za +Andreja Urankarja (god)

PET – 1.12. prvi petek
Eligij, škof
17.00 za +Albino Basle –30. dan
Litanije Jezusovega srca

SOB – 2.12. prva sob.
Natalija, mučenka
17.00 za +Francija Turka—oblet.
Litanije Matere Božje

NED – 3.12. leto »B«
1. ADVENTNA NEDELJA
Frančišek Ksaver, redovnik, misijonar
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Vero (god) in Viktorja Jelen
Pri mašah darovanje za Karitas

V tem tednu: četrtek pred prvim petkom, prvi petek, prva sobota. Vabljeni k bogoslužju in zakramentom.

Pletenje adventnih vencev v četrtek, 30.11., od 17. ure naprej.

Napoved: Mladinski –srečanje za dekleta in fante bo v sob., 9.12. ob 18h.

Dežurni ministranti: Alen in Jan Griguljak, vsi ostali dobrodošli
Bralci v nedeljo: I. Matjaž Rožič, Anka Trogar; II. Marija Rančigaj, Ana Šram.
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Gomilsko I.